×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A LUI SAMUIL

Capitolul 24

David în Enghedi.

1 Apoi David a plecat de acolo şi a poposit în locurile întărite şi muntoase de la Enghedi.

2 Iar când s’a întors Saul, după izgonirea Filistenilor, i-au adus această ştire: «Iată, David se află în pustiul Enghedi.»

3 Şi Saul a luat trei mii de bărbaţi aleşi din tot Israilul şi a pornit în urmărirea lui David şi a oamenilor lui, până la răsărit de stâncile caprelor sălbatece.

4 Şi în drum a dat de o stână de oi. Acolo era o peşteră. Şi Saul a intrat înlăuntru ca să-şi facă nevoile; iar David cu oamenii săi erau poposiţi în fundul peşterii.

5 Atunci însoţitorii lui David îi ziseră: «Iată ziua despre care ţi-a vorbit Domnul: «Iată eu îţi voi da în mână pe duşmanul tău, ca să faci cu el cum vei crede de cuviinţă.» Iar David s’a sculat şi a tăiat pe furiş poala mantiei lui Saul.

6 Dar pe urmă, inima lui David se zbătea în el, fiindcă tăiase poala mantiei lui Saul.

7 Şi zicea către oamenii săi: «Ferească-mă Domnul să fac una ca aceasta stăpânului meu, unsului Domnului, ca să ridic mâna mea împotriva lui, fiindcă el unsul Domnului este».

8 Şi David dojeni pe oamenii săi cu cuvinte aspre şi nu-i lăsă să tabere asupra lui Saul. Iar Saul a ieşit din peşteră şi şi-a văzut de drum.

9 Însă după acestea David se ridică şi ieşi din peşteră şi, strigând după Saul, îi zise: «Doamne, Măria Ta!» Şi Saul s’a uitat în urmă-i, iar David a căzut cu faţa la pământ şi s’a închinat.

10 Atunci David a grăit lui Saul: «De ce asculţi tu vorbele oamenilor care spun: «Iată că David caută să-ţi facă rău»?

11 Iată, astăzi văd ochii tăi că Domnul te-a dat pe tine în mâna mea, acolo în peşteră, dar, la îndemnul ca să te omor, eu te-am cruţat pe tine şi am răspuns: «Nu voi întinde mâna mea împotriva stăpânului meu, căci el este unsul Domnului.»

12 Ci acum, părinte, priveşte şi vezi poala mantiei tale în mâna mea! Fiindcă am tăiat poala mantiei tale şi nu te-am omorît înţelege şi vezi, prin urmare, că din partea mea nu e nici o răutate şi nici o nelegiuire şi că eu n’am păcătuit împotriva ta, pe când tu pândeşti viaţa mea ca s’o iei.

13 Domnul să judece între mine şi tine şi Domnul să mă răzbune împotriva ta, dar mâna mea nu se va ridica împotriva ta.

14 Precum spune zicala din bătrâni: «Din cei fără de lege iese fărădelegea», dar mâna mea nu se va ridica împotriva ta.

15 După cine a pornit cu război regele lui Israil? Pe cine urmăreşti tu? Un câine mort, un purice.

16 Domnul să fie judecător şi să judece între mine şi tine şi să cerceteze şi să apere pricina mea şi să-mi scoată dreptatea din mâna ta!»

17 Iar după ce David a sfârşit de vorbit aceste vorbe către Saul, grăit-a Saul: «Nu este oare acesta glasul tău, Davide, fiule?» Şi Saul a început să plângă cu hohote.

18 Apoi a zis către David: «Tu eşti mai drept decât mine, fiindcă mi-ai răsplătit cu bine, pe când eu ţi-am răsplătit cu rău.

19 Şi tu ai dovedit azi binele pe care mi l-ai făcut, întrucât Domnul m’a dat în mâna ta şi tu nu m’ai omorît.

20 Căci dacă găseşte cineva pe vrăjmaşul său, îl va lăsa oare să-şi meargă drumul cu bine? Ci Domnul să te norocească pentru ceea ce astăzi tu ai săvârşit faţă de mine.

21 Şi acum, iată, ştiu că tu într’adevăr vei fi rege şi că regatul lui Israil va propăşi în mâna ta.

22 Drept aceea, jură-mi înaintea Domnului, că nu vei stârpi pe urmaşii mei după moartea mea şi că nu vei nimici numele meu din casa părintelui meu!»

23 Şi David făcu acest jurământ lui Saul. După aceea, Saul s’a dus la casa sa, iar David şi oamenii săi s’au suit în creasta muntelui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.