×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A LUI SAMUIL

Capitolul 23

Cetatea Cheila. Domnul ocroteşte pe David. Trădarea Zifeilor.

1 După acestea, i-au adus lui David această veste: «Iată, Filistenii au împresurat Cheila şi jăfuesc ariile cu grâu.»

2 Atunci David a întrebat pe Domnul şi a zis: «Să mă duc oare şi să bat pe aceşti Filisteni?» Şi Domnul a răspuns lui David: «Du-te şi bate pe Filisteni şi scapă Cheila!»

3 Însă oamenii lui David i-au spus: «Iată, noi suntem aici în Iuda şi ne e teamă, darmite când ne vom duce la Cheila împotriva oştirii Filistenilor!»

4 Şi David întrebă încă o dată pe Domnul, şi Domnul îi răspunse: «Scoală-te şi coboară la Cheila, căci voi da pe Filisteni în mâna ta!»

5 Deci a pornit David cu oamenii săi la Cheila şi se război cu Filistenii şi le luă turmele şi-i înfrânse într’o mare bătălie. Şi astfel David izbăvi pe locuitorii din Cheila.

6 Iar când Abiatar, feciorul lui Ahimelec, a fugit la David, s’a coborît cu David la Cheila şi a luat efodul cu el.

7 Şi a ajuns la Saul ştirea că David s’a dus la Cheila. Atunci Saul a zis: «Dumnezeu mi l-a dat în mână, căci el s’a închis singur, venind într’o cetate cu porţi cu zăvoare!»

8 Şi Saul a chemat tot poporul războinic să meargă la luptă şi să coboare la Cheila, împresurând pe David şi pe oamenii săi.

9 David însă, când află că Saul unelteşte această viclenie împotriva sa, a zis lui Abiatar arhiereul: «Adu încoace efodul!»

10 Şi David a strigat: «Doamne Dumnezeul lui Israil, robul tău a auzit că Saul are de gând să vie la Cheila şi să dărâme cetatea din pricina mea.

11 Oare gospodarii din Cheila mă vor da în mâna lui? Oare Saul va veni de-vale precum a auzit robul tău? Doamne Dumnezeule al lui Israil, dă răspuns robului tău!» Răspuns-a Domnul: «Va veni devale!»

12 Atunci a întrebat David: «Mă vor da gospodarii din Cheila pe mine şi pe oamenii mei în mâna lui Saul?» Răspuns-a Domnul: «Te vor da!»

13 Atunci David şi oamenii săi, ca la şase sute de inşi, s’au sculat şi au ieşit din Cheila şi s’au dus care încotro. Şi Saul, când i s’a spus că David a fugit din Cheila, s’a lăsat de gândul lui războinic.

14 Şi a stat David în pustie prin creerii munţilor, petrecându-şi zilele în ţinutul muntos din pustiul Zif, iar Saul îl căuta mereu, însă Domnul nu voia să i-l dea în mână.

15 Deci David văzând că Saul a pornit şi umblă să-i ia viaţa, a rămas în pustietatea Zif, la Horeşa.

16 Iar Ionatan, fiul lui Saul, s’a sculat şi s’a dus la David la Horeşa şi a îmbărbătat vârtutea lui întru numele Domnului,

17 Şi i-a zis: «Nu te teme, fiindcă mâna lui Saul, tatăl meu, nu te va găsi, iar tu vei stăpâni peste Israil, şi eu voi fi al doilea după tine; şi însuşi Saul, tatăl meu, ştie că este aşa!»

18 Şi amândoi se legară la Horeşa cu jurământ în faţa Domnului. Apoi David rămase la Horeşa, iar Ionatan se duse acasă.

19 Atunci Zifeii au venit la Saul în Ghibeea şi i-au spus: «Iată, David s’a ascuns la noi în creerii munţilor la Horeşa, la Ghibeat-Hachila, care vine spre miază-zi de pustie.

20 Deci acum, Măria Ta, fiindcă sufletul tău doreşte cu putere să se coboare, coboară-te şi noi vom avea în grijă să-l dăm în mâinile regelui!»

21 Răspuns-a Saul: «Binecuvântaţi să fiţi voi de Domnul, că sunteţi părtaşi cu mine în necazul meu.

22 Mergeţi dar, luaţi şi mai mult aminte, dovediţi şi iscodiţi ascunzătoarea pe unde calcă piciorul lui şi cine l-a mai văzut pe acolo, căci mi s’a spus că este grozav de viclean.

23 Cercetaţi deci şi daţi de toate ascunzişurile pe unde se piteşte, iar când vă veţi întoarce, daţi-mi ştiri adevărate; şi eu atunci voi merge cu voi şi dacă se va afla în ţară eu îl voi căuta între toate neamurile lui Iuda».

24 Atunci ei au pornit şi s’au dus la Zif înaintea lui Saul; David însă şi oamenii săi se pitiseră în pustiul Maon, adică în bărăganul dinspre miază-zi de pustie.

25 Deci, când au venit Saul şi oamenii săi ca să-l caute pe David, i-au dat de veste lui David şi el s’a dat mai devale, spre muntele stâncos din pustiul Maon. Iar când a aflat Saul, s’a luat după David în pustietatea Maonului.

26 Şi Saul cu oamenii lui mergea pe o coastă a muntelui, iar David şi oamenii lui pe cealaltă coastă a muntelui, şi David se zorea să fugă din faţa lui Saul, iar Saul şi oamenii lui erau gata să înconjure pe David şi pe oamenii săi şi să-i prindă.

27 Atunci un sol sosi la Saul spunându-i: «Întoarce-te grabnic, căci Filistenii au năvălit în ţară!»

28 Şi Saul s’a întors de la urmărirea lui David şi s’a dus să dea piept cu Filistenii. Pentru acest cuvânt au numit locul acela: «Stânca despărţirii».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.