×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A LUI SAMUIL

Capitolul 22

David pribegeşte mai departe. Saul ucide pe preoţii din Nobe.

1 Şi a plecat David şi de acolo şi şi-a găsit adăpost în cetăţuia Adulam şi, auzind fraţii săi şi toată casa tatălui său, s’au pogorît acolo la el.

2 Apoi s’au strâns lângă el tot felul de obijduiţi şi toţi câţi aveau cămătari pe capul lor şi toţi câţi erau cu inima amărîtă, iar David era căpetenia lor; aşa încât se adunară în jurul lui ca la patru sute de inşi.

3 Apoi, de acolo, David s’a dus la Miţpe din ţara Moabului şi a grăit către regele Moabului: «Îngădue, te rog, să locuiască tatăl meu şi muma mea cu voi, până ce voi şti ce va face cu mine Dumnezeu.»

4 Şi i-a lăsat la regele Moabului şi au sălăşluit la el tot timpul cât David a stat în cetăţue.

5 Însă proorocul Gad i-a zis lui David: «Nu mai sta în această cetăţue, ci pleacă şi te du în pământul Iuda.» Şi David a purces şi s’a dus la Iaar-Heret.

6 Şi a auzit Saul că s’a aflat unde este David şi oamenii care îl însoţeau. Iar Saul tocmai şedea în Ghibeea sub stejarul de pe deal, ţinând lancea în mână; iar toţi curtenii lui stăteau în preajmă-i.

7 Şi Saul a început să spună dregătorilor lui: «Ascultaţi, fii ai lui Veniamin: oare fiul lui Iesei vă va da, la toţi câţi sunteţi, moşii şi podgorii şi pe toţi vă va face căpitani peste mii şi peste sute?

8 Căci voi toţi aţi uneltit împotriva mea şi nimeni nu mi-a descoperit când fiul meu s’a legat cu fiul lui Iesei, şi nimănui dintre voi nu i-a păsat de mine şi nimeni nu mi-a dat pe faţă cum că fiul meu a răsculat împotrivă-mi pe sluga mea, duşman, precum este astăzi!»

9 Atunci Doeg Edomitul, care stătea cu slujitorii lui Saul, a deschis gura şi a zis: «Am văzut pe fiul lui Iesei când a venit la Nobe, la Ahimelec, feciorul lui Ahitub,

10 Şi acesta a întrebat pe Domnul pentru David şi i-a dat merinde, ba i-a dat şi sabia lui Goliat Filisteanul.»

11 Şi regele a trimis să-i cheme pe Ahimelec arhiereul, fiul lui Ahitub, cu toată casa tatălui său, adică pe preoţii din Nobe, şi ei veniră cu toţii la rege.

12 Şi Saul a rostit: «Ascultă încoace, fecior al lui Ahitub!» Ci el a răspuns: «Iată-mă, stăpâne!»

13 Zis-a Saul către el: «De ce aţi uneltit împotriva mea, tu şi feciorul lui Iesei, dându-i demâncare şi sabie şi întrebând pe Dumnezeu pentru el, ca să se răscoale împotrivă-mi duşmăneşte, precum se vede astăzi?»

14 Însă Ahimelec răspunse regelui astfel ¦. «Dar cine între toţi slujitorii tăi este credincios ca David? Ginerele regelui, căpitanul paznicilor tăi şi cu mare cinste în casa ta!

15 Oare în ziua aceea început-am eu să întreb pentru el pe Dumnezeu? Departe de mine una ca aceasta! Să nu scoată regele nici o vină robului său, nici întregii case a tatălui meu, fiindcă robul tău nu ştie nimic din toată, această pricină, nici puţin, nici mult!»

16 Dar regele a rostit: «Ahimelec, vei muri fără nici o vorbă, tu şi toată casa tatălui tău.»

17 Şi regele a poruncit paznicilor care stăteau în preajma lui: «Apropiaţi-vă şi omorîţi pe preoţii Domnului, căci ei sunt în cârd cu David, ca unii care au ştiut că el este fugar şi nu mi l-au descoperit.» Dar paznicii regelui nu voiră să-şi întindă mâna şi să se atingă de preoţii Domnului.

18 Atunci regele a poruncit lui Doeg: «Apropie-te tu şi loveşte pe preoţi.» Şi Doeg Edomitul s’a apropiat şi a tăbărît asupra preoţilor şi a omorît în ziua aceea optzeci şi cinci de inşi care purtau efodul de in.

19 Asemenea şi Nobe, cetatea preoţilor, o trecu prin ascuţişul săbiei, şi bărbat şi femeie şi copil şi prunc de ţâţă şi boi şi asini şi oi, toate prin ascuţişul săbiei.

20 Numai un fecior al lui Ahimelec, fiul lui Ahitub, a putut să scape, şi numele lui era Abiatar şi el a fugit la David.

21 Şi Abiatar i-a adus lui David vestea, cum că Saul a ucis pe preoţii Domnului.

22 Şi David a răspuns lui Abiatar: Am ştiut din ziua aceea, fiindcă Doeg Edomitul se afla acolo, că el va da de ştire lui Saul. Eu port vina că au murit toate aceste suflete din casa tatălui tău.

23 Rămâi la mine şi nu te teme, fiindcă cine umblă să-ţi ia viaţa ta, umblă să-mi ia şi viaţa mea. Lângă mine eşti în bună pază!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.