×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A LUI SAMUIL

Capitolul 16

Samuil unge pe David rege. David e chemat la curtea lui Saul.

1 Ci Domnul a rostit către Samuil: «Până când te vei jeli pentru Saul, o dată ce eu l-am socotit nevrednic să mai fie rege peste Israil? Umple cornul tău cu mir şi porneşte, căci te trimit la Iesei din Betleem, fiindcă mi-am ales rege pe unul din feciorii lui!»

2 Atunci a zis Samuil: «Cum să mă duc? Căci dacă aude Saul mă va ucide!» Zis-a Domnul: «Ia cu tine o juncă şi spune: «Am venit să aduc jertfă Domnului».

3 Şi cheamă pe Iesei la jertfă şi eu te voi învăţa ce să faci. Fiindcă trebue să-mi ungi pe acela pe care îţi voi spune!»

4 Iar Samuil a făcut cum a poruncit Domnul şi a venit în Betleem, iar bătrânii cetăţii, întâmpinându-l cu frică, l-au întrebat: «Cu pace este venirea ta, văzătorule?»

5 Răspuns-a el: «Cu pace! Venit-am ca să jertfesc Domnului. Curăţiţi-vă şi veniţi la jertfă cu mine.» Şi Samuil a curăţit pc Iesei şi pe feciorii lui şi i-a chemat la jertfă.

6 Iar când ei au venit şi Samuil văzu pe Eliab, el îşi zise: «De bună seamă, înaintea Domnului stă unsul său!»

7 Însă Domnul i-a zis lui Samuil: «Nu te uita la chipul lui, nici la înălţimea staturii lui, căci eu l-am lepădat. Fiindcă nu la ceea ce se uită omul se uită Domnul, de vreme ce omul caută la faţă, pe când Domnul caută la inimă.»

8 Atunci Iesei a chemat pe Abinadab şi l-a adus în faţa lui Samuil, dar el a rostit: «Nici pe acesta nu l-a ales Domnul!»

9 Şi Iesei a adus pe Şama; şi Samuil a zis: «Nici pe acesta nu l-a ales Domnul!»

10 Astfel Iesei a adus şapte feciori ai săi înaintea lui Samuil; şi Samuil a zis către Iesei: «Domnul n’a ales din aceştia!»

11 Apoi Samuil a întrebat pe Iesei: «Atâţia sunt toţi flăcăii tăi?» Zis-a Iesei: «Ba a mai rămas mezinul, dar iată că paşte oile!» Atunci Samuil a poruncit lui Iesei: «Trimite să-l aducă, pentru că nu vom sta la masă până ce nu va veni aici.»

12 Deci a trimis şi l-a adus. Şi el era bălan, cu ochi frumoşi şi mândru la vedere. Atunci i-a zis Domnul: «Scoală-te şi-l unge, că acesta este!»

13 Şi Samuil a luat cornul cu mir şi l-a uns în mijlocul fraţilor săi şi Duhul Domnului a venit năvalnic peste David din ziua aceea şi de aci înainte. Iar Samuil s’a sculat şi s’a dus la Rama.

14 După acestea, Duhul Domnului s’a dus de la Saul şi un duh rău de la Domnul îl chinuia.

15 Atunci slujitorii lui Saul i-au zis: «Iată un duh rău de la Domnul te turbură!

16 Deci Măria Ta să poruncească slujitorilor tăi, care sunt în faţa ta, să caute pe cineva care să ştie să cânte din harfă. Şi ori de câte ori duhul cel rău de la Dumnezeu va veni peste tine, acela va cânta cu mâna sa şi ţie îţi va fi mai bine!»

17 Şi Saul a zis către slujitorii săi: «Căutaţi-mi un meşter în harfă şi aduceţi-l la mine.»

18 Atunci unul dintre copiii de casă răspunzând a zis: «Iată, eu cunosc un fiu al lui Iesei Betleemitul, meşter în harfă, viteaz şi voinic, îndemâuatec în luptă şi iscusit la vorbă şi bărbat chipeş, şi Domnul este cu el.»

19 Atunci Saul a trimis crainici la Iesei şi i-au spus: «Trimite-mi pe David, fiul tău, care păzeşte oile.»

20 Iar Iesei a luat un asin încărcat cu pâine şi un burduf de vin şi un ied şi le-a trimis lui Saul prin David, fiul său.

21 Astfel veni David la Saul şi se înfăţişă înaintea lui şi-i fu foarte drag lui Saul şi ajunse scutierul lui.

22 Şi Saul i-a trimis lui Iesei această vorbă: «Să rămână, te rog, David lângă mine, căci a aflat har în ochii mei!»

23 Şi atunci când duhul cel rău de la Dumnezeu venea peste Saul, David îşi lua harfa şi cânta cu degetele sale, şi Saul se răcorea şi-i era mai bine şi duhul cel rău se ducea de la el.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.