×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A LUI SAMUIL

Capitolul 13

Luptele cu Filistenii. Saul cade în prima greşală.

1 Şi Saul era în vârstă de treizeci de ani când a început să domnească, şi a domnit patruzeci de ani peste Israil.

2 Saul şi-a ales trei mii de bărbaţi din Israil. Dintre ei erau cu Saul două mii în Micmas şi pe muntele Betel, iar o mie erau cu Ionatan în Gheba din Veniamin, iar tot poporul celălalt îl trimisese pe fiecare la cortul său.

3 Şi atunci Ionatan a omorît pe cârmuitorul Filistenilor care era în Gheba. Şi când au auzit Filistenii că Evreii au scuturat jugul şi că Saul a sunat din trâmbiţă în toată ţara,

4 Şi când întregul Israil a aflat că Saul a ucis pe cârmuitorul Filistenilor, şi Israil a ajuns să fie urît de Filisteni, poporul a fost chemat să vie după Saul la Ghilgal.

5 Atunci Filistenii s’au strâns şi ei ca să se războiască cu Israil, având trei mii de care şi şase mii de călăreţi şi popor numeros ca nisipul de pe ţărmul mării. Şi ei au pornit şi au tăbărît la Micmas, spre răsărit de Bet-Aven.

6 Când au văzut Israiliţii că au ajuns la strâmtoare, căci poporul era strâns din toate părţile, atunci au început să se ascundă în peşteri şi în găurile pământului şi în crăpăturile stâncilor şi în ocniţe şi în fântâni fără apă.

7 Iar mult popor a trecut Iordanul în ţinutul Gad şi Galaad; însă Saul stătea pe loc în Ghilgal, iar tot poporul, de frică, fugise de lângă el.

8 Şi el a aşteptat şapte zile, până la vremea pe care i-o hotărîse Samuil. Dar Samuil n’a venit la Ghilgal şi poporul s’a împrăştiat de lângă el.

9 Atunci Saul a zis: «Aduceţi la mine jertfa pentru arderea de tot şi jertfele de pace.» Şi el a adus arderea de tot.

10 Dar abia isprăvise de adus arderea de tot, când iată, veni şi Samuil. Atunci Saul ieşi ca să-l întâmpine şi să-i zică bun sosit.

11 Dar Samuil îi zise: «Ce ai făcut tu?» Saul i-a răspuns: «Când am văzut că poporul se risipeşte de lângă mine şi tu n’ai sosit la vremea hotărîtă, iar Filistenii se strânseseră în Micmas,

12 Atunci mi-am zis: Acum Filistenii se vor coborî peste mine în Ghilgal şi eu n’am cerut încă îndurarea Domnului. Drept aceea m’am silit pe mine însumi şi am adus arderea de tot.»

13 Ci Samuil i-a spus lui Saul: «Ai lucrat nebuneşte! N’ai păzit porunca Domnului Dumnezeului tău pe care ţi-o dăduse. Căci acum Domnul ar fi întărit domnia ta peste Israil, în veac de veac.

14 Iar acum domnia ta nu va dăinui, că Domnul şi-a căutat un bărbat după inima sa şi Domnul l-a hotărît să fie domn peste poporul său, fiindcă tu n’ai păzit ceea ce ţi-a poruncit Domnul.

15 Apoi Samuil s’a sculat şi s’a pornit din Ghilgal şi s’a dus în drumul său. Iar rămăşiţa oştirii a mers după Saul, ca să întâmpine oştirea duşmană. Şi când a ajuns în Gheba, în Veniamin, Saul a numărat poporul care se afla lângă el, şi era ca la şase sute de oameni.

16 Şi Saul şi Ionatan, feciorul său, şi poporul care se găsea cu ei stăteau în Gheba din Veniamin, pe când Filistenii aveau tabăra lor în Micmas.

17 Şi a ieşit din tabăra Filistenilor o hoardă de jefuitori, care s’a desfăcut în trei părţi: o ceată a luat-o pe calea către Ofra, în ţinutul Şual;

18 Altă ceată a luat-o pe calea către Bethoron; iar a treia ceată a apucat înspre Gheba, de unde peste valea Ţeboim se vedea pustia Iordanului.

19 Şi în tot pământul Israil nu se găsea nici un fierar, pentru că Filistenii chibzuiseră: «Nu cumva să-şi facă Evreii săbii sau suliţe!»

20 Aşa încât toţi Israiliţii se coborau la Filisteni ca să-şi ascută care fierul plugului, care toporul, care securea, care boldul pentru boi,

21 Când li se tocise fierul plugului, sau gura toporului, sau gura securii, sau când era vorba să facă vârf boldului de mânat boii.

22 Aşa se face că în ziua bătăliei de la Micmas nu se găsea nici o sabie şi nici o lance în mâna nici unuia din poporul războinic care era cu Saul şi cu Ionatan; ci aveau numai Saul şi feciorul său Ionatan.

23 Şi un pâlc de Filisteni a ieşit la trecătoarea Micmas.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.