×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A LUI SAMUIL

Capitolul 12

Samuil lasă cârmuirea în Israil şi se dă la o parte.

1 Apoi Samuil a rostit către tot poporul Israil: «Iată am ascultat de glasul vostru la toate câte mi le-aţi cerut şi v’am pus rege.

2 Şi iată acum regele merge în fruntea voastră. Eu am îmbătrânit şi am încărunţit, iar feciorii mei, iată-i, sunt printre voi şi eu v’am călăuzit din tinereţea mea, până în ziua de faţă.

3 Iată-mă, sunt aici; mărturisiţi împotriva mea în faţa Domnului şi în faţa unsului său: Ai cui boi i-am luat eu? Sau al cui asin l-am luat? Sau pe cine l-am jăcmănit? Pe cine l-am apăsat? Sau din mâna cui luat-am mită, ca să închid ochii asupra lui? Spuneţi, ca să vă dau înapoi!»

4 Atunci ei au strigat: «Nu ne-ai jăcmănit! Nici nu ne-ai apăsat şi nimic n’ai luat din mâna nimănui.»

5 Şi el le-a zis lor: «Martor să fie Domnul în faţa voastră şi martor să fie unsul său în ziua aceasta, că n’aţi găsit nimic în mâna mea!» Răspuns-au ei: «Martor este!»

6 Şi Samuil a vorbit mai departe poporului: «Martor să fie Domnul, care a ridicat pe Moise şi pe Aaron şi care a scos pe strămoşii voştri din ţara Egiptului.

7 Deci acum, înfăţişaţi-vă, ca să mă judec cu voi înaintea Domnului, pentru toate facerile de bine pe care Domnul vi le-a făcut vouă şi strămoşilor voştri.

8 Când Iacob şi fiii săi au venit în Egipt şi Egiptenii au început să-i asuprească, atunci străbunii voştri au strigat către Domnul, şi Domnul a trimis pe Moise şi pe Aaron şi ei au scos pe străbunii voştri din Egipt şi i-au aşezat în ţara aceasta.

9 Dar ei au uitat pe Domnul Dumnezeul lor şi el i-a dat vânduţi în mâna lui Sisera, voevodul oastei regelui Iabin din Haţor şi în mâna Filistenilor şi în mâna regelui Moabului, cu care ei s’au războit.

10 Atunci au strigat către Domnul şi s’au tânguit: «Păcătuit-am, fiindcă am părăsit pe Domnul şi am slujit Baalilor şi Astartelor; însă acum scapă-ne din mâna duşmanilor noştri, şi-ţi vom sluji ţie.»

11 Şi Domnul a trimis pe Ierubbaal şi pe Barac şi pe Ieftae şi pe Samuil şi v’a scos pe voi din mâna duşmanilor voştri de jur-împrejur şi aţi putut să locuiţi fără de grijă.

12 Iar când aţi văzut că Nahaş, regele Amoniţilor, vine împotriva voastră, mi-aţi spus: «Nu! Ci un rege trebue să ne stăpânească!» – măcar că Domnul Dumnezeul vostru este regele vostru!

13 Şi acum iată regele pe care l-aţi ales, pe care l-aţi cerut; căci, iată, Domnul a pus peste voi un rege.

14 Dacă vă veţi teme de Domnul şi-i veţi sluji lui şi veţi asculta de glasul lui şi nu vă veţi răzvrăti împotriva poruncii Domnului şi dacă şi voi şi regele care domneşte peste voi veţi umbla după Domnul Dumnezeul vostru, atunci bine va fi de voi!

15 Dacă însă nu veţi asculta de glasul Domnului şi vă veţi răzvrăti împotriva poruncii Domnului, atunci mâna Domnului va fi împotriva voastră şi împotriva regelui vostru, ca să vă nimicească.

16 Ci acum staţi locului şi priviţi acest lucru năpraznic pe care Domnul îl va săvârşi înaintea ochilor voştri.

17 Nu suntem acum la secerişul grâului? Ci eu voi striga către Domnul ca să trimită tunete şi ploaie. Şi voi veţi cunoaşte şi veţi vedea cât de mare este înaintea Domnului greşala pe care aţi săvârşit-o, când aţi cerut rege pentru voi!»

18 Şi Samuil a strigat către Domnul, şi Domnul a slobozit tunete şi ploaie în ziua aceea şi s’a spăimântat foarte întreg poporul, înaintea Domnului şi înaintea lui Samuil.

19 Şi tot poporul a zis lui Samuil: «Roagă-te Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi, ca să nu murim, căci pe lângă toate păcatele noastre, am adăogat şi răutatea aceasta ca să cerem rege pentru noi!»

20 Ci Samuil a rostit către popor: «Nu vă temeţi! E adevărat că voi aţi săvârşit toată această răutate, însă acum nu vă mai răzleţiţi de lângă Domnul, ci slujiţi Domnului din toată inima voastră.

21 Şi anume nu vă mai răzleţiţi de el umblând după idoli deşerţi, care nu folosesc şi nu aduc mântuire, pentru că sunt deşertăciuni.

22 Fiindcă Domnul, pentru numele său cel mare, nu va năpusti poporul său, o dată ce i-a plăcut Domnului să vă facă pe voi poporul său.

23 Tot aşa şi eu: departe fie de mine să păcătuesc înaintea Domnului şi să nu mai stăruesc cu rugăciunea mea. Ci eu vă voi învăţa pe voi şi mai departe calea cea bună şi cea dreaptă.

24 Atâta numai: temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-i lui cu credinţă şi din toată inima voastră, căci ia priviţi ce lucruri măreţe a făcut cu voi!

25 Dacă însă veţi stărui în răutăţile voastre, atunci şi voi şi regele vostru veţi pieri!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.