×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A LUI SAMUIL

Capitolul 11

Saul birueşte pe Amoniţi şi este primit de toţi rege.

1 După acestea, Nahaş Amonitul a venit şi a împresurat Iabeş-Galaad. Atunci toţi locuitorii din Iabeş au spus lui Nahaş: «Fă legământ cu noi şi noi vom fi supuşii tăi!»

2 Dar Nahaş Amonitul le-a răspuns: «Numai aşa voi încheia legământ cu voi, anume: să-i scot fiecăruia ochiul drept şi să ponosesc cu această ocară tot Israilul.

3 Atunci bătrânii din Iabeş au zis: «Dă-ne răgaz de şapte zile, ca să trimitem soli în tot cuprinsul lui Israil, şi dacă nu va fi nimeni care să ne scape, atunci ne vom supune ţie.

4 Şi au venit solii la Ghibeea lui Saul şi au istorisit toată pricina în auzul poporului şi tot poporul înălţându-şi glasul a plâns.

5 Dar tocmai atunci Saul venea din ţarină, în urma boilor. Şi a întrebat Saul: «Cc are poporul, de plânge?» Şi i-au povestit lui solia oamenilor din Iabeş.

6 Atunci Duhul lui Dumnezeu a năvălit peste Saul, la auzul acestei solii, şi mânia lui s’a aprins grozav.

7 Şi a luat o pereche de boi şi i-a făcut bucăţi şi le-a trimis, prin mâna solilor, în tot cuprinsul lui Israil, cu această vorbă: «Aşa vor fi ciopârţiţi boii celui care nu va veni după Saul şi după Samuil!» Şi spaima Domnului a căzut peste popor şi au purces ca un singur om.

8 Şi Saul i-a numărat la Bezec, şi fiii Iui Israil erau trei sute de mii, iar bărbaţii din Iuda treizeci de mii.

9 Apoi a grăit către solii care veniseră: «Aşa să spuneţi celor din Iabeş-Galaad: «Mâine, când soarele va arde, vă va sosi mântuirea.» Şi au venit solii şi au înştiinţat pe oamenii din Iabeş; şi ei s’au bucurat.

10 Şi cei din Iabeş au trimis vorbă lui Nahaş: «Mâine ne dăm în mâna voastră şi faceţi cu noi cum veţi găsi de cuviinţă.»

11 Iar a doua zi Saul a împărţit poporul în trei tabere şi au pătruns în mijlocul taberei Amoniţilor, la straja dimineţii, şi au zdrobit pe Amoniţi până ce s’a înfierbântat ziua. Şi câţi au mai rămas s’au risipit, aşa încât n’au mai rămas dintre ei doi laolaltă.

12 Atunci poporul a strigat către Samuil: «Cine sunt aceia care zic: «Fi-va Saul rege peste noi»? Daţi-ne pe aceşti oameni, ca să-i ucidem!»

13 Dar Saul a zis: «Nimeni să nu fie ucis în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a săvârşit mântuirea Iui Israil!»

14 Apoi Samuil a rostit către popor: «Haidem să mergem la Ghilgal, ca să punem acolo început domniei.»

15 Şi tot poporul s’a dus la Ghilgal şi au înscăunat acolo pe Saul rege înaintea Domnului, în Ghilgal, şi au jertfit acolo jertfe de pace în faţa Domnului, şi Saul şi toţi bărbaţii din Israil s’au veselit acolo cu veselie mare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.