×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A LUI SAMUIL

Capitolul 10

Saul este uns rege de către Samuil.

1 Şi Samuil a luat cornul cu mir şi l-a turnat pe capul lui Saul; apoi l-a sărutat şi i-a spus: «Iată că Domnul te-a uns pe tine voevod peste moştenirea sa.

2 Când vei pleca astăzi de lângă mine, te vei găsi către amiază cu doi bărbaţi lângă mormântul Rahilei, în hotarul lui Veniamin, şi aceia îţi vor spune: «Găsitu-s’au măgăriţele după care umbli căutându-le şi iată tatăl tău a uitat pricina cu măgăriţele şi a intrat în grijă pentru voi zicându-şi: «Ce să mă fac eu cu feciorul meu?»

3 Iar după ce vei porni de acolo mai departe şi vei ajunge la stejarul Deborei, te vor întâmpina acolo trei bărbaţi suindu-se spre locaşul Domnului la Betel. Unul duce în spinare trei iezi, altul duce trei pâini şi cel de al treilea duce un burduf de vin.

4 Şi ei îţi vor da bineţe şi îţi vor dărui două pâini, iar tu să le iei din mâna lor.

5 După acestea, vei ajunge la Ghi-beea-Elohim, unde se află un cârmuitor al Filistenilor. Iar când vei intra tu acolo în cetate, te vei întâlni cu o ceată de prooroci, care se pogoară de pe culme, având în frunte harfe, tobe, cavale şi chitare, şi care vor fi stăpâniţi de duhul proorociei.

6 Şi Duhul Domnului va da năvală peste tine şi vei prooroci şi tu cu ei şi te vei preface în alt om.

7 Iar când ţi se vor întâmpla toate aceste semne, fă cum îţi va fi îndemână, căci Dumnezeu este cu tine.

8 Apoi să te cobori înaintea mea la Ghilgal, şi iată mă voi cobori şi eu la tine ca să aduc arderi de tot şi să jertfesc jertfe de pace. Şapte zile să aştepţi până ce voi veni la tine şi-ţi voi arăta ce trebue să faci!»

9 Iar cum şi-a întors Saul spatele, ca să plece de la Samuil, Dumnezeu i-a prefăcut inima într’alta şi toate acele semne s’au petrecut în ziua aceea.

10 Şi când au ajuns la Ghibeea, iată o ceată de prooroci i-a ieşit în cale şi Duhul Domnului a năvălit asupra lui, şi între ei insuflat a fost şi el cu însuflare de prooroc.

11 Deci când toţi cei ce îl cunoscuseră mai nainte se uitau la el şi-l vedeau cum prooroceşte cu proorocii, atunci lumea zicea, unul către altul: «Ce s’a întâmplat cu feciorul lui Chiş? Oare şi Saul este printre prooroci?»

12 Însă unul, de acolo, a dat acest răspuns: «Dar tatăl celorlalţi cine este?» De aceea a ieşit zicala: «Oare şi Saul este printre prooroci?»

13 Şi după ce a sfârşit cu însuflarea sa de prooroc, a venit acasă.

14 Şi unchiul lui Saul l-a întrebat pe el şi pe argatul lui: «Pe unde aţi umblat?» Şi i-a răspuns Saul: «Am căutat măgăriţele; şi dacă am văzut că nu sunt nicăieri, atunci ne-am dus la Samuil.»

15 Şi iarăşi a zis unchiul lui Saul: «Spune-mi, te rog, ce-a vorbit cu voi Samuil?»

16 Dar Saul a răspuns unchiului său: «El ne-a încredinţat că măgăriţele s’au găsit.» Dar cu privire la domnie, el nu i-a spus nimic din cele ce-i vorbise Samuil.

17 Ci Samuil a chemat poporul înaintea Domnului, la Miţpa,

18 Şi a rostit către fiii lui Israil: «Aşa grăieşte Domnul, Dumnezeul lui Israil: «Eu am scos pe Israil din Egipt şi v’am mântuit pe voi din mâna Egiptenilor şi din mâna tuturor împăraţilor care vă asupreau.

19 Dar voi astăzi aţi dispreţuit pe Dumnezeul vostru, care v’a scăpat din toate nenorocirile şi strâmtorările voastre, şi aţi rostit către el: «Nu! Ci pune un rege în capul nostru!» Hai! Înfă-ţişaţi-vă înaintea Domnului după seminţiile voastre şi după neamurile voastre!»

20 Şi Samuil apropie toate seminţiile lui Israil şi seminţia lui Veniamin căzu la sorţ.

21 Apoi a apropiat seminţia lui Veniamin după familiile ei şi a căzut la sorţ familia Matriţilor. Pe urmă, a apropiat familia lui Bicri, ins cu ins, şi sorţul a căzut pe Saul, feciorul lui Chiş. Dar l-au căutat pretutindeni şi nu s’a găsit.

22 Atunci ei au întrebat încă o dată pe Domnul: «Omul acesta a venit aici?» Iar Domnul a răspuns: «Iată-l, el s’a ascuns între poverile de drum.»

23 Atunci ei au alergat şi l-au adus de acolo şi stând el în mijlocul poporului, era mai înalt decât tot poporul de la umărul său în sus.

24 Şi Samuil a rostit către tot poporul: «Uitaţi-vă la acela pe care şi l-a ales Domnul, că nu e nici unul la fel cu el, în tot poporul!» Atunci tot poporul a strigat de bucurie şi a zis: «Trăiască regele!»

25 Apoi Samuil a arătat poporului care sunt drepturile regeşti şi le-a scris într’o carte şi a pus-o înaintea Domnului. După acestea, Samuil a dat drumul la tot poporul, trimiţându-l pe fiecare acasă.

26 Şi a plecat şi Saul acasă la Ghibeea şi s’au dus cu el oamenii viteji ar căror inimă o atinsese Domnul.

27 Dar unii netrebnici ziceau: «Ce ajutor să ne dea acesta?» Şi l-au dispreţuit şi nu i-au adus nici un plocon; dar el s’a făcut că nu bagă de seamă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.