×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA RUT

Capitolul 4

Ruda a doua se lipseşte de dreptul de răscumpărare. Booz ia pe Rut.

1 Şi Booz s’a suit la poarta cetăţii şi a şezut acolo. Şi iată că tocmai trecea ruda cea cu drept de răscumpărare de care vorbise Booz. Şi a strigat Booz: «Vino încoace şi opreşte-te aici, tu cutare». Şi acela s’a abătut din drum şi s’a oprit.

2 Atunci Booz a luat zece bărbaţi dintre bătrânii cetăţii şi a zis: «Şedeţi aici!» Şi ei au şezut.

3 Apoi a grăit Booz către rudenia sa: «Noemina, care s’a întors din ţinutul Moabului, vinde partea de ţarină a fratelui nostru Elimelec.

4 Şi eu m’am gândit să mă destăinuesc ţie şi să-ţi spun: «Cumpără-o, în faţa celor ce şed aici şi în faţa bătrânilor norodului meu. De voieşti să fii răscumpărător, fii răscumpărător. Dacă însă nu voieşti să răscumperi, spune-mi ca să ştiu. Căci nu este nimeni, afară de tine, ca să răscumpere; şi după tine vin eu.» Şi acela a zis; «Eu voi fi răscumpărător!»

5 Atunci a răspuns Booz: «În ziua când vei cumpăra ţarina din mâna Noeminei, va trebui să cumperi şi pe Rut moabiteanca, femeia celui mort, ca să se păstreze numele celui mort, în moştenirea sa.

6 Dar cel cu drept de răscumpărare l-a întâmpinat: «Nu pot s’o răscumpăr pentru mine, fiindcă stric moştenirea mea. Ia tu asupra ta dreptul meu de răscumpărare, căci eu unul nu pot s’o răscumpăr!»

7 Şi, în vechime, în Israil, când se făcea vre-o răscumpărare ori vre-un schimb, pentru întărirea lucrului era acest obicei: unul îşi scotea încălţămintea şi o dădea celuilalt. Şi aceasta era mărturie în Israil.

8 Deci rudenia a zis către Booz: «Cumpără-o pentru tine!» Şi şi-a scos încălţămintea.

9 Iar Booz a rostit către bătrâni şi către tot poporul: «Voi astăzi sunteţi martori că am cumpărat din mâna Noeminei tot ce a avut Elimelec şi tot ce au avut Chilion şi Mahlon.

10 Aşijderea şi pe Rut moabiteanca, soţia lui Mahlon, am cumpărat-o de soţie, ca să se păstreze numele celui mort în moştenirea lui şi să nu i se piardă numele dintre fraţii lui şi din poarta cetăţii lui. Voi sunteţi astăzi martori!»

11 Şi tot poporul care era în poartă şi bătrânii au răspuns: «Martori suntem! Să dea Domnul ca femeia care intră în casa ta să fie ca Rahila şi ca Lia, care, amândouă, au clădit casa lui Israil. Şi tu prinde puteri în Efrata, şi numele tău să fie pomenit în Betleem.

12 Iar casa ta să fie casei lui Fares asemenea, pe care Tamara l-a născut lui Iuda, prin urmaşii pe care Domnul ţi-i va hărăzi, din această femeie tânără!»

13 Astfel, Booz a luat pe Rut, şi a fost femeia lui; şi a intrat la ea şi Domnul i-a dat sarcină şi a născut un fecior.

14 Atunci au grăit femeile către Noemina: «Binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat, astăzi, fără răscumpărător! Pomenit să fie numele lui în Israil!

15 El să-ţi împrospăteze sufletul şi să aibă grijă de tine, la bătrâneţea ta; căci pe el l-a născut nora ta, care te iubeşte şi care e mai bună pentru tine decât şapte feciori.»

16 Şi Noemina a luat pruncul şi l-a ţinui la sânul ei şi a fost dădaca lui.

17 Iar vecinele i-au pus numele, zicând: «Noeminei i s’a născut un fecior.» Şi i-au pus numele Obed. El este tatăl lui lesei, tatăl lui David.

18 Şi iată care este spiţa neamului lui Fares: Lui Fares i s’a născut Esron;

19 Lui Esron i s’a născut Ram şi lui Ram i s’a născut Aminadab;

20 Şi lui Aminadab i s’a născut Naason şi lui Naason i s’a născut Salmon;

21 Şi lui Salmon i s’a născut Booz şi lui Booz i s’a născut Obed;

22 Şi lui Obed i s’a născut lesei şi lui lesei i s’a născut David.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.