×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA RUT

Capitolul 1

Noemina şi noră-sa Rut.

1 În zilele când cârmuiau judecătorii, întâmplându-se foamete în ţară, un om din Betleemul lui Iuda s’a dus să locuiască în ţara Moabului, el şi femeia lui şi cei doi feciori ai lui.

2 Şi numele omului era Elimelec şi numele soţiei sale era Noemina, iar numele celor doi feciori ai săi: Mahlon şi Chilion. Ei erau Efrateni din Betleemul lui Iuda şi au venit în ţara Moabului şi au trăit acolo.

3 Însă Elimelec, bărbatul Noeminei, a murit şi a rămas ea cu cei doi fii ai ei.

4 Şi aceştia şi-au luat soţii moabitence, şi numele uneia era Orfa, iar numele celeilalte era Rut. Şi au locuit acolo timp de vreo zece ani.

5 Dar au murit şi aceştia doi: Mahlon şi Chilion, şi rămase femeia fără cei doi feciori ai ei şi fără bărbatu-său.

6 Atunci ea s’a sculat împreună cu cele două nurori ale ei, ca să se întoarcă din ţara Moabului, fiindcă auzise, aci în ţara Moabului, cum că Domnul cercetase pe poporul său şi-i dăduse pâine.

7 Deci a ieşit din locul unde stătuse, şi împreună cu ea cele două nurori ale ei, şi au pornit la drum, ca să se întoarne în ţinutul lui Iuda.

8 Şi Noemina a grăit către cele două nurori ale ei: «Duceţi-vă şi întoarceţi-vă fiecare în casa maicii sale. Domnul să se arate milostiv cu voi, precum voi v’aţi arătat cu cei morţi şi cu mine.

9 Dăruiască-vă Domnul să găsiţi odihnă, fiecare în casa soţului său!» Şi ea le-a sărutat. Atunci ele au ridicat glasurile lor şi au plâns.

10 Apoi au vorbit către ea: «Cu tine voim să ne întoarcem înapoi către poporul tău».

11 Ci Noemina le-a răspuns: «Duceţi-vă înapoi, copilele mele. De ce să mergeţi cu mine? Mai am eu oare copii în pântecele meu, ca să ajungă bărbaţii voştri?

12 Întoarceţi-vă, copilele mele! Duceţi-vă, deoarece sunt prea bătrână ca să mai am bărbat. Şi chiar dacă v’aş spune că mai am nădejde şi chiar dacă la noapte aş avea bărbat şi ar fi să nasc feciori,

13 Aţi putea voi oare să aşteptaţi până ce se vor face mari? Şi să vă înfrânaţi ca să nu fiţi ale altor bărbaţi? Nu, fetele mele, căci îmi este inima grozav de amară din pricina voastră, căci mâna Domnului apasă asupra mea.»

14 Şi iarăşi au ridicat glasurile şi iarăşi au plâns. Apoi Orfa a sărutat pe soacră-sa şi s’a întors înapoi. Însă Rut a rămas nedeslipită de ea.

15 Atunci Noemina i-a zis: «Iată, cumnată-ta s’a întors către poporul ei şi către dumnezeii ei; du-te înapoi şi tu după cumnată-ta».

16 Ci Rut i-a răspuns: «Nu mă sili să te părăsesc şi să mă întorc din preajma ta, căci încotro vei merge tu, voi merge şi eu şi unde vei mânea tu, voi mânea şi eu; poporul tău va fi poporul meu şi dumnezeul tău, dumnezeul meu.

17 Unde vei muri tu, voi muri şi eu şi acolo voi fi îngropată. Aşa să facă Dumnezeu cu mine şi mai mult să facă decât atâta, dar numai moartea mă va deslipi de tine.»

18 Deci când a văzut că este hotărîtă să meargă cu ea, Noemina n’a mai stăruit să se întoarcă.

19 Astfel au făcut drumul amândouă până au ajuns la Betleem, iar după ce au ajuns la Betleem, toată cetatea a început să zvonească din pricina lor. Şi ziceau femeile: «Oare nu este aceasta Noemina?»

20 Ci ea le răspundea: «Nu-mi ziceţi Noemina, ci ziceţi-mi Mara, fiindcă Cel Atotputernic mi-a dat multă amărăciune.

21 Plină m’am dus şi deşartă m’a adus înapoi Domnul. De ce să-mi mai ziceţi Noemina, o dată ce Domnul a mărturisit împotriva mea şi Cel Atotputernic a adus asupră-mi nenorocire?»

22 Astfel Noemina şi cu Rut moabiteanca, nora ei, s’au întors venind din ţara Moabului şi au ajuns în Betleem la începutul secerişului orzului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.