×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A TREIA A MACABEILOR

Capitolul 4

Iudeii de pretutindeni din Egipt au fost aduşi cu sila pe ipodromul din Alexandria. Pentru înscrierea lor – căci atât de mulţi erau – n’a ajuns nici hârtia şi nici condeiele.

1 Iar orişiunde sosea porunca aceasta, păgânii făceau ospăţ pe cheltuiala ţării, cu bucurie şi cu veselie, fiindcă ura care de multă vreme prinsese rădăcini în inima lor, acum izbucnea pe faţă.

2 Însă printre Iudei era neîncetată jale şi ţipete de tânguire cu lacrimi, şi inima lor pretutindeni ardea de suspinuri,tânguindu-se pentru înfricoşatul prăpăd care fusese hotărît pe neaşteptate împotriva lor.

3 Care ţinut, care oraş, sau care aşezare locuită de pretutindeni sau care uliţi nu s’au umplut de plânsetul şi de vaietul lor!

4 Căci cu astfel de cruzime şi inimă nemiloasă au fost ei prigoniţi laolaltă de cârmuitorii unor oraşe, încât în faţa chinurilor cumplite şi unii dintre duşmani, văzând cu ochii lor obida cea deobşte şi socotind necunoscutul sfârşit al vieţii, lăcrămau pentru prigoana lor cea afară din cale de jalnică.

5 De pildă, aduceau o mulţime de bătrâni împodobiţi cu păr cărunt, care din pricina picioarelor încovoiate de bătrâneţe păşeau încet şi, fără ruşine, cu sila, îi sileau să meargă repede.

6 Femeile tinere, cele care se măritaseră de curând, schimbau bucuria lor cu vaiete, având cosiţa lor care picura de mir presărată acum cu pulbere; ele erau aduse neacoperite cu văl şi cântau laolaltă cântece de jale în loc de cântece de nuntă, spăimântate de păgâneştile chinuri.

7 Şi în ochii tuturor erau legate şi trase cu sila până ce le băgau în corabie.

8 Şi bărbaţii lor îşi petreceau tinereţea lor plină de vlagă, cu gâtul împletecit de frânghii în loc de cununi, şi celelalte zile de nuntă în cântece de jale în loc de veselie şi de bucurie, ca şi cum ar fi văzut că sub picioarele lor stă deschis Şeolul.

9 Şi-i duceau legaţi în lanţuri de fier, cum se duc cu sila fiarele; unii erau legaţi cu gâturile de băncile vâslaşilor din corăbii, alţii erau ferecaţi cu picioarele în lanţuri tari,

10 Iar deasupra aveau o podină groasă ca să nu vază lumina, ca ochii lor să fie de toate părţile la întuneric, şi în toată vremea călătoriei toţi să se poarte cu ei ca şi cu nişte uneltitori.

11 Şi când au ajuns ei la locul numit Shedia, la capătul călătoriei de-a-lungul ţărmului mării, după hotărîrea împăratului, el a poruncit ca să-i ducă în faţa cetăţii, la ipodromul care avea un ocol foarte mare, ca să fie privelişte atât pentru toţi cei ce intrau în cetate, cât şi pentru toţi cei ce plecau în ţară, şi să n’aibă legătură nici cu oastea şi nici să fie vrednici să stea cu tabăra înlăuntrul zidurilor cetăţii.

12 Şi întâmplându-se acestea, împăratul a auzit că Iudeii din cetate ies foarte adeseori pe ascuns ca să plângă nenorocirea cea de ocară a fraţilor lor.

13 Atunci, întărâtându-se de mânie, a poruncit ca şi pe aceştia să-i strunească întocmai ca şi pe ceilalţi, astfel ca pedeapsa lor să nu fie întru nimic mai prejos decât a acelora.

14 Şi a mai poruncit să fie înscrisă pe nume toată seminţia, şi să nu fie puşi la muncile şi la chinurile care au fost arătate pe scurt mai nainte, ci să fie pedepsiţi cu chinurile din sentinţa împărătească; apoi într’o singură zi să fie omorîţi.

15 Şi înscrierea lor s’a făcut cu silinţă înfocată şi cu râvnitoare stăruinţă, ca după patruzeci de zile să rămâie tot nesfârşită.

16 Atunci împăratul, peste măsură şi neîncetat plin de bucurie, a făcut ospeţe pentru toţi idolii, lăudând cu minte rătăcită şi departe de adevăr şi cu gură spurcată idolii cei muţi, care nici nu pot să le grăiască şi nici să le vină în ajutor, iar împotriva marelui Dumnezeu spunea ceea ce nu se cuvenea să spună.

17 Şi după răstimpul pomenit mai sus, scriitorii au înştiinţat pe împărat că nu mai pot face înscrierea Iudeilor din pricina mulţimii lor nenumărate,

18 Fiindcă foarte mulţi se aflau în ţară, alţii prin case, iar alţii într’alte locuri, încât toţi satrapii Egiptului nu puteau să-i strângă pe toţi laolaltă.

19 Iar când împăratul i-a ameninţat şi mai tare că ar fi luat mită, ca să înlesnească cu dibăcie această fugă, a fost silit ca el însuşi să se încredinţeze,

20 Din pricină că ei mai vârtos arătau că şi hârtia, şi condeiele de care ei aveau nevoie se isprăviseră.

21 Aceasta însă a fost lucrarea proniei celei nebiruite care din cer venise în ajutorul Iudeilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.