×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A MACABEILOR

Capitolul 7

Dimitrie I ajunge împărat. Bacchide şi Alchimos sunt trimişi de împărat în Iudeea. Iuda Macabeul bate oastea împărătească de sub porunca lui Nicanor, Moartea lui Nicanor.

1 În anul o sută şi cincizeci şi unu, Dimitrie, fiul lui Seleuc, a fugit din Roma şi. însoţit de o mână de oameni, s’a oprit într’un oraş de pe ţărmul mării şi s’a făcut împărat.

2 Şi după ce a intrat el în palatul împărătesc al părinţilor săi, căpitanii oştirii au prins pe Antioh şi pe Lisias ca să-i aducă la el.

3 Şi când i s’a dat de ştire, el a zis: «Nu vreau să le văd faţa!»

4 Atunci oştirea i-a omorît, iar pe Dimitrie l-a suit pe tronul împărăţiei lui.

5 Şi au venit la el oameni din Israil nelegiuiţi şi fără credinţă, în frunte cu Alchimos, care voia să ajungă arhiereu,

6 Şi au pârît poporul înaintea împăratului zicând: «Iuda şi cu fraţii lui au pierdut pe toţi prietenii tăi, iar pe noi ne-au izgonit din ţară.

7 Deci trimite acum pe un om de credinţă, care să plece şi să vadă tot prăpădul pe care ni l-au pricinuit nouă şi ţării împăratului şi să-i pedepsească pe ei precum şi pe cei care îi ajută.»

8 Atunci împăratul a ales dintre prietenii săi pe Bacchide, satrapul ţinutului de dincolo de Eufrat, mare dregător al împărăţiei şi credincios împăratului.

9 Şi l-a trimis pe el şi pe Alchimos nelegiuitul, pe care l-a făcut arhiereu, şi i-a poruncit să se răzbune pe Israiliţi.

10 Şi au pornit şi au ajuns cu oaste multă în Iuda. Apoi Bacchide a trimis soli la Iuda şi la fraţii lui cu cuvinte de pace, ca să-l înşele.

11 Însă ei n’au luat în seamă cuvintele lor, fiindcă vedeau că veniseră cu multă oaste.

12 Atunci s’a adunat un sfat de cărturari la Alchimos şi Bacchide, ca să cerceteze dreptatea pricinei.

13 Şi Asideii, cei mai cu vază dintre fiii lui Israil, au cerut pace,

14 Fiindcă ziceau: «Un preot din neamul lui Aaron a venit cu oastea şi el nu ne va face să pătimim!»

15 Şi Bacchide le grăia paşnic şi le-a făcut jurământ: «Nu căutăm să vă facem rău nici vouă, nici prietenilor voştri!»

16 Şi l-au crezut; însă el a luat şaizeci de inşi dintre ei, pe care i-a măcelărit într’o singură zi, după cuvântul Scripturii:

17 «Trupurile cuvioşilor tăi şi sângele lor l-au vărsat împrejurul Ierusalimului şi nu era nimeni care să-i îngroape!»

18 Atunci tot poporul a fost cuprins de frică şi de cutremur, şi a zis: «Într’înşii nu-i nici adevăr şi nici dreptate, fiindcă au călcat legământul şi jurământul pe care l-au făcut!»

19 După acestea, Bacchide a plecat din Ierusalim şi a poposit cu tabăra la Bezet, apoi a trimis ca să prindă pe mulţi din cei care fugiseră din ceata lui, precum şi vreo câţiva oameni din popor, pe care după ce i-a omorît, i-a aruncat în cisterna cea mare.

20 Şi după ce Bacchide i-a dat lui Alchimos în seamă ţara şi i-a lăsat şi oaste de ajutor, s’a întors la împărat.

21 Şi fiindcă Alchimos ducea lupta pentru arhierie,

22 S’au strâns la el toţi turburătorii poporului, care puseră mâna pe ţara lui Iuda şi făcură mare prăpăd în Israil.

23 Şi când a văzut Iuda toate neajunsurile pe care le făcea Alchimos şi tovarăşii lui fiilor lui Israil, mult mai răi decât păgânii,

24 A străbătut tot ţinutul Iudeei, pedepsind pe lepădaţii de lege şi oprindu-i să cutreere ţara.

25 Când a văzut şi Alchimos că Iuda şi tovarăşii săi erau mai tari decât el, şi încredinţându-se că nu le putea ţine piept, s’a întors la împărat şi i-a pârît de cele mai rele fapte.

26 Din această pricină, împăratul a trimis pe Nicanor, unul din cei mai de seamă generali ai lui, vrăjmaş învierşunat al lui Israil, cu poruncă să nimicească poporul.

27 Şi ajungând la Ierusalim cu oaste multă, a trimis la Iuda şi la fraţii lui soli cu cuvinte de pace ca să-i înşele şi le-a zis:

28 «Să nu ne războim unii cu alţii! Ci voi veni la voi paşnic, ca să vă văd faţa!»

29 Şi au venit la Iuda şi şi-au făcut urări de pace unul altuia, – dar duşmanii erau gata să răpească pe Iuda.

30 Şi când Iuda a aflat că Nicanor venise cu şiretenie la el, l-a apucat groaza şi n’a mai vrut să-i vadă faţa.

31 Atunci a aflat Nicanor că i s’a descoperit planul şi a pornit cu război împotriva lui Iuda, ieşindu-i înainte la Cafarsalam.

32 Şi au căzut din oamenii lui Nicanor ca la cinci mii, iar ceilalţi fugiră în cetatea lui David.

33 Şi după aceste întâmplări, Nicanor s’a suit în muntele Sionului. Atunci au ieşit din templu câţiva preoţi şi bătrâni ai poporului ca să-l hiritisească prieteneşte şi să-i arate arderea de tot, care se aduce pentru împărat.

34 El însă şi-a bătut joc de ei şi i-a luat în râs, ba chiar i-a şi spurcat şi le-a grăit semeţ,

35 Şi în mânia lui s’a jurat astfel: «Dacă nu-mi daţi acum în mână pe Iuda şi oastea lui, când mă voi întoarce biruitor, voi pune foc templului acestuia!» Apoi a plecat de acolo mânios.

36 Atunci preoţii au intrat înlăuntru şi au stat în faţa altarului de jertfă şi în faţa templului, şi izbucnind în plâns, au zis:

37 «Tu ţi-ai ales, o, Doamne acest templu, ca într’însul să se cheme numele tău, şi să fie casă de rugăciune şi de rugă fierbinte pentru norodul tău.

38 Răzbună-ţi împotriva omului acestuia şi împotriva oştirii lui şi să cadă în ascuţişul săbiei. Adu-ţi aminte de hula lor şi n’o lăsa să dăinuiască!»

39 Şi Nicanor a ieşit din Ierusalim şi a poposit cu oastea la Bethoron, unde i s’a mai adăogat oaste din Siria.

40 Şi Iuda stătea cu tabăra sa de trei mii de oameni la Adasa. Şi Iuda s’a rugat Domnului şi a zis:

41 «Când solii împăratului Asiriei te-au hulit, îngerul tău a venit şi a ucis o sută optzeci şi cinci de mii de oameni.

42 Tot aşa nimiceşte oastea aceasta în faţa noastră, ca să cunoască şi ceilalţi cât a hulit templul tău! Judecă-l după răutatea lui!»

43 La treisprezece Adar, oştile s’au încăerat la luptă, şi oastea lui Nicanor a fost înfrântă, iar el însuşi a căzut cel dintâi în luptă,

44 Iar când oastea lui Nicanor a prins de veste că el a căzut, a aruncat armele şi a fugit.

45 Şi Iudeii i-au urmărit cale de o zi de la Adasa până în părţile Ghezerului şi în urma lor au sunat prelung din trâmbiţă.

46 Atunci din toate satele învecinate ale Iudeei au ieşit oameni care i-au încercuit. Şi s’au încăerat unii cu alţii şi au căzut toţi vrăjmaşii de sabie, de n’a mai scăpat nici unul.

47 Şi Iudeii au luat o pradă bogată, iar lui Nicanor i-au tăiat capul şi mâna lui cea dreaptă pe care o ridicase trufaş, şi le-au adus şi le-au spânzurat la Ierusalim.

48 Iar poporul s’a veselit foarte şi ziua aceea a prăznuit-o ca o mare zi de veselie. Şi s’a hotărît ca, în fiecare an, să fie prăznuită ziua de treisprezece Adar. Şi ţara lui Iuda a avut pace câtăva vreme.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.