×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 9

Pravila cea bună când e vorba de femei.

1 Nu fi gelos de soţia care este la sânul tău, ca să n’o înveţi, împotriva ta, o învăţătură rea.

2 Să nu dai femeii tot sufletul tău, ca să nu înfrunte puterea ta.

3 Nu te întâlni cu femeia desfrânată, ca să nu cazi în laţurile ei.

4 Să nu fii adesea cu femeia cântăreaţă, ca nu cumva să te prinzi cu meşteşugurile ei.

5 Nu te uita la fecioară, ca nu cumva să te sminteşti întru frumuseţea ei.

6 Să nu dai desfrânatelor sufletul tău, ca să nu-ţi pierzi moştenirea ta.

7 Nu căsca gura pe uliţele cetăţii şi nu hoinări prin locurile ei pustii.

8 Întoarce-ţi ochiul tău de la femeia frumoasă şi nu te uita la frumuseţea străină. Cu frumuseţea femeii mulţi s-au înşelat şi din aceasta patima se aprinde ca un foc.

9 Nu te aşeza niciodată lângă o femeie măritată şi nu te apuca cu ea să te întreci la băute, ca nu cumva inima ta să încline către ea şi întru patima ta să nu fii târît la pieire.

10 Nu părăsi pe prietenul cel vechi, căci cel nou nu este asemenea lui. Ca vinul cel nou este prietenul cel nou; de se va învechi, îl vei bea cu veselie.

11 Nu râvni mărirea păcătosului, căci nu ştii care va fi sfârşitul lui.

12 Nu împărtăşi plăcerile nelegiuiţilor, adu-ţi aminte că nu vor rămânea nepedepsiţi până la moarte.

13 Stăi departe de omul care are putinţa să te ucidă, ca să nu trăieşti în frică de moarte, iar dacă te apropii de el păzeşte-te de orice greşală, ca să n’aibă cuvânt să-ţi ridice viaţa. Dă-ţi socoteală că umbli în mijlocul laţurilor şi că păşeşti pe muchia zidurilor cetăţii.

14 Cearcă, după putere, pe cei din preajma ta şi cu cei înţelepţi te sfătueşte.

15 Stai de vorbă cu cei înţelepţi şi tot cuvântul tău să fie despre legea Celui Prea înalt.

16 Oamenii cei drepţi să fie tovarăşii tăi de masă şi întru frica Domnului să fie slava ta.

17 Mâna meşterilor face de laudă lucrul cel meşteşugit, precum cârmuitorul poporului se adevereşte înţelept din vorbirea sa.

18 De spaimă este în cetatea sa cel cu gura mare, iar cel ce este fără frâu în vorba lui se face urît de toţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.