×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 8

Cum să trăieşti în mijlocul oamenilor.

1 Nu te prici cu cel puternic, ca nu cumva să cazi în mâinile lui.

2 Nu te prici cu omul bogat, ca nu cumva să pună în cumpănă împotriva ta aurul lui; fiindcă pe mulţi i-a pierdut aurul şi chiar inimile împăraţilor le-a plecat.

3 Nu te sfădi cu omul limbut şi nu grămădi lemne peste focul lui.

4 Nu sta de glume cu omul rău crescut, ca să nu ajungă de ocară strămoşii tăi.

5 Nu înfrunta pe omul care se leapădă de păcat, ci adu-ţi aminte că suntem toţi vrednici de pedeapsă.

6 Să nu necinsteşti pe om la bătrâneţele lui, că şi dintre noi îmbătrânesc.

7 Nu te bucura de moartea nimănui, adu-ţi aminte că toţi murim.

8 Nu trece cu vederea cuvintele înţelepţilor, ci îndeletniceşte-te cu pildele lor. Căci de la ei vei lua învăţătură cum să slujeşti pe cei mai mari.

9 Nu dispreţui cele ce au spus bătrânii, pentru că şi ei au învăţat de la părinţii lor. Căci de la ei vei învăţa înţelepciunea, ca să dai răspunsul cuvenit în ceasul de nevoie.

10 Nu aţâţa cărbunii păcătosului, ca să nu iei şi tu foc de la văpaia focului lui.

11 Nu te pune în proptă cu mojicul care te ocărăşte, ca să nu stea să-ţi pândească toate vorbele.

12 Nu da cu împrumut celui ce este mai puternic decât tine, iar dacă i-ai împrumutat ceva, socoteşte împrumutul ca pierdut.

13 Nu chezăşui peste puterea ta, iar dacă ţi-ai dat chezăşia, fii cu grijă că va trebui să plăteşti.

14 Nu fi în pricină cu judecătorul, căci judecata va ieşi ţinând seamă de el.

15 Să nu porneşti la drum cu un om nechibzuit, ca să nu-ţi cadă povară, căci el va face toate după cum îi tună prin cap şi vei pieri împreună cu nebunia lui.

16 Nu intra în gâlceava cu omul abraş şi să nu mergi cu el prin deşerte locuri, căci a vărsa sânge este pentru el nimica toată şi te va ucide acolo unde nu va fi nimeni ca să-ţi vie în-tr’ajutor.

17 Nu sta la sfat cu cel nebun, căci nu poate să-şi ţină gura.

18 Faţă cu un om străin să nu faci nimic care trebue să rămână ascuns, că nu ştii ce se va întâmpla.

19 Nu-ţi da pe faţă inima ta orişicui, ca să nu ai proastă mulţumită.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.