×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 6

Despre prietenie. Înţelepciunea mai bună ca toate.

1 Nu te lăsa purtat în voia patimilor tale, ca să nu fii târît de ele cu puterea taurului,

2 Altfel vei prăpădi frunzele tale şi roadele tale le vei nimici şi vei ajunge ca un lemn uscat.

3 Sufletul cel rău duce la pieire pe cel ce îl are şi dă prilej de batjocură vrăjmaşilor.

4 Graiul dulce înmulţeşte pe prieteni şi limba cea bine grăitoare sporeşte bunele închinăciuni.

5 Mulţi să fie cei ce trăiesc în pace cu tine, dar sfetnicii tăi să fie dintr’o mie unul.

6 Dacă-ţi faci un prieten, fă-l punându-l la încercare şi nu te încrede degrabă în el,

7 Căci este câte unul prieten până la o vreme, dar nu rămâne astfel în ziua necazului tău.

8 Şi este prieten care se întoarce în duşman şi cearta dintre voi va da-o pe faţă spre ocara ta.

9 Şi mai este prieten, tovarăş de masă şi care nu va rămânea lângă tine în ziua când vei fi nenorocit.

10 Şi câtă vreme îţi va merge bine, el va fi fratele tău sufletesc şi va vorbi cu multă libertate cu cei din casa ta;

11 Dacă însă vei ajunge la fund, el va fi protivnicul tău şi de la faţa ta se va ascunde.

12 Depărtează-te de duşmanii tăi şi fii cu pază faţă de prietenii tăi.

13 Un prieten credincios este acoperemânt tare, şi cel ce l-a găsit a găsit o comoară.

14 Nimic nu preţueşte mai mult ca un prieten credincios; nici un cântar nu poate să-l cântărească.

15 Un prieten credincios este leacul vieţii şi cei ce se tem de Domnul vor avea parte de el.

16 Cel ce se teme de Domnul va ţine prieteşugul său, căci după inima lui şi-a ales pe prieteni.

17 Fiule, din tinereţile tale alege-ţi învăţătura şi vei avea parte de înţelepciune până la cărunteţe.

18 La fel cu cel ce ară şi samănă, apropie-te de ea şi aşteaptă roadele ei cele bune, căci puţin te vei osteni cu munca ei şi din roadele ei vei mânca degrabă.

19 Cât de grea este ea celor neînvăţaţi şi cel nepriceput nu stărueşte întru ea.

20 Ea este pentru el ca o piatră grea de încercare, de aceea nu va zăbovi ca s’o lepede.

21 Căci înţelepciunea este aşa cum o arată numele şi nu se dă pe faţă la mulţi.

22 Ascultă, fiule, şi primeşte învăţătura mea şi nu lepăda sfatul meu,

23 Şi vâră picioarele tale în obezile ei şi gâtul tău în lanţul ei,

24 Încovoaie umărul tău şi o poartă în cârcă şi să nu-ţi fie greu de legăturile ei.

25 Apropie-te de ea din tot sufletul tău şi păzeşte căile ei din toată puterea ta.

26 Ţine-te de urmele ei şi caut-o şi ţi se va arăta, şi când vei fi stăpân pe ea, n’o lăsa,

27 Căci mai pe urmă vei afla în ea odihnă şi se va preface pentru tine în bucurie;

28 Aşa încât obezile ei vor ajunge pentru tine acoperemânt puternic şi lanţurile ei veşmânt de slavă.

29 Podoabă de aur poartă pe capul său şi cordelele ei sunt din fire de porfiră.

30 Ca într’un veşmânt slăvit te vei îmbrăca într’însa şi cunună de bucurie îţi vei pune împrejurul tâmplelor.

31 Fiule, dacă te trage inima, vei dobândi învăţătură, şi dacă sufletul tău e sârguincios iscusit, vei ajunge.

32 Dacă îţi va fi drag să asculţi, vei învăţa, şi de vei pleca urechea ta, înţelept vei fi.

33 Stai în tovărăşia celor bătrâni şi aciuiază-te lângă cel înţelept.

34 Ascultă bucuros orice cuvânt care preamăreşte pe Dumnezeu şi parabolele pricepuţilor să nu-ţi scape.

35 Dacă vezi un om cu multă pricepere, cercetează-l dis-de-dimineaţă, aşa încât piciorul tău să roadă pragurile uşilor lui.

36 Cugetă la poruncile Domnului şi fie-ţi gândul pururea la hotărîrile lui.

37 El va uitări inima ta şi înţelepciunea pe care o pofteşti îţi va fi dăruită.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.