×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 51

Rugăciunea lui Iisus, fiul lui Sirah. şi cele din urmă îndemnuri.

1 Preamări-te-voi pe tine, Doamne împărate, şi laudă îţi voi aduce ţie, Dumnezeului mântuirii mele! Lăuda-voi numele tău, tu sprijinitorul vieţii mele!

2 Căci apărător şi ajutor ai fost pentru mine şi ai mântuit trupul meu din prăpastie şi ai smuls picioarele mele de sub puterea Şeolului şi m’ai scos din laţul limbii clevetitoare, din gura celor ce înconjură lumea cu minciuni; m’ai ocrotit şi sprijinitor mi-ai fost împotriva protivnicilor mei.

3 Şi m’ai mântuit, după mulţimea îndurărilor tale, din laţul celor ce plănuiau să mă înghită şi din puterea celor ce umblau să-mi ia viaţa şi din multele nevoi pe care le-am îndurat;

4 Din înnecăciunea fumului şi a focului care era în jurul meu şi din văpaia pe care n’o aprinsesem eu,

5 Din adâncul inimii Şeolului, de la limba necurată şi din valul vorbelor mincinoase şi din săgeţile limbilor viclene.

6 Apropiatu-s’a pană la moarte sufletul meu şi viaţa mea coborîse până la fundul împărăţiei morţii.

7 Atunci m’am întors în toate părţile, dar nu era nimeni care să mă ajute; m’am uitat spre vre-un sprijin din partea oamenilor, dar n’am găsit nici unul;

8 Şi mi-am adus aminte de mila ta, Doamne, şi de lucrarea ta cea din veac, că mântueşti pe cei ce nădăjduesc întru tine şi-i izbăveşti din mâna vrăjmaşilor lor.

9 Şi am înălţat, de pe pământ, rugăciunea mea şi m’am rugat să fiu scăpat de moarte.

10 Chemat-am pe Domnul: «O, Doamne, tu eşti tatăl meu! Căci tu eşti viteazul mântuirii mele. Nu mă uita în ziua de necaz, în ceasul de năpăstuire şi de jale grea.

11 Lăuda-voi pururea numele tău şi, întru cântări, mulţumiri îţi voi aduce.» Şi Domnul a auzit glasul meu şi a luat aminte la tânguirea mea,

12 Şi m’a liberat din toată răutatea şi m’a izbăvit în vremea de primejdie. Drept aceea, ţie îţi voi mulţumi şi ţie îţi voi cânta cântări de laudă şi voi mări foarte numele Domnului.

13 Când eram încă tânăr şi mai nainte de-a porni în călătorii, am căutat cu dor înţelepciunea în rugăciunile mele.

14 M’am rugat, în sfântul locaş, pentru ea şi până la sfârşitul vieţii mă voi strădui după ea.

15 Ea este în floare ca un strugure ce se coace şi întru ea inima mea se veseleşte. Cu povaţa ei, piciorul meu a călcat pe pământ neted; din tinereţea mea am mers pe urmele ei.

16 Îndată ce i-am plecat urechea mea, am primit-o şi am aflat multă învăţătură.

17 Mare folos avut-am de la ea; celui ce mi-a dat înţelepciune, cu multă mulţumire îi voi răspunde.

18 Am fost neîncetat purtat de gândul să dau pe faţă înţelepciunea, şi m’am străduit cu râvnă să fac cele bune şi n’am dat de ruşine.

19 Tot sufletul meu s’a luptat pentru înţelepciune şi în toate faptele mele m am purtat cu luare aminte; întins-am mâinile mele către cer şi m’am întristat când am greşit împotriva înţelepciunii.

20 Îndreptat-am cugetul meu către ea şi am găsit-o prin curăţia inimii mele; dobândit-am de la început pătrundere, cu ajutorul ei; de aceea nu mă voi lăsa de ea niciodată.

21 Tot lăuntrul meu era încordat să umblu după ea; drept aceea am câştigat cu ea frumoasă stăpânire.

22 Domnul datu-mi-a darul graiului ca răsplată, de aceea cu buzele mele căuta-voi laudele Domnului.

23 Întoarceţi-vă la mine, voi cei neînvăţaţi, şi rămâneţi în casa mea, la învăţătură!

24 Câtă vreme mai răbdaţi lipsa voastră de învăţătură, când sufletele voastre însetoşează după ea?

25 Deschis-am gura mea ca să vorbesc: veniţi, cumpăraţi, nu costă nici un ban!

26 Încovoiaţi grumajii voştri sub jug şi sufletul vostru primească învăţătură, căci ea este aproape de cei ce o caută şi cine i se dărueşte o găseşte!

27 Vedeţi cu ochii voştri că numai puţin m’am ostenit şi multă odihnă mi-am găsit întru ea.

28 Împărtăşiţi-vă de învăţătură cât mai mulţi şi agonisiţi-vă, cu ea, argint şi aur.

29 Veselească-se sufletul vostru de mila Domnului şi nu conteniţi cu laudele lui!

30 Îndepliniţi lucrul vostru întru dreptate, şi el vă va da răsplata voastră la vremea cuvenită.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.