×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 49

Iosia şi Ieremia. Iezechil, Zorobabel, Iosua şi Neemia.

1 Numele lui Iosia este ca tămâia binemirositoare, pregătită cu meşteşug de cel ce pregăteşte mirezme, şi este dulce, în gura fiecăruia, ca mierea şi ca muzica de la ospeţe,

2 Fiindcă el s’a mâhnit din pricina necredinţei noastre şi a pus capăt urîciunilor idoleşti.

3 El şi-a dat inima cu totul Domnului şi a întărit cucernicia în vremea lepădării de Dumnezeu.

4 Afară de David şi de Iezechia şi de Iosia toţi au căzut în păcate; toţi regii din Iuda au părăsit legea Celui Prea înalt, până când a venit prăpădul peste ei.

5 De aceea, puterea lor a fost trecută altora şi slava lor unui popor strein;

6 Şi cetatea sfântă a fost dată focului şi uliţele ei au rămas pustii,

7 Din pricina lui Ieremia, pe care l-au chinuit, măcar că el a fost, din pântecele maicii sale, hotărît să fie prooroc, ca să smulgă, să sfărâme şi să risipească şi tot aşa să clădească, să sădească şi să întărească.

8 Iezechil a avut parte să privească arătarea slavei şi el a descris făpturile care ţin tronul cu roate al Domnului.

9 Şi mi-aduc aminte şi de Iov, care a ţinut cu sârguinţă căile dreptăţii.

10 Iar cei doisprezece profeţi – fie ca oasele lor să vlăstărească iar din mormintele lor! – ei l-au însănătoşit pe Iacob şi l-au mântuit, dându-i temeinice nădejdi.

11 Cum vom preamări pe Zorobabel, căci el este ca un inel cu pecetie, în mâna dreaptă!

12 Şi tot aşa Iosua, fiul lui Ioţadac; amândoi, în zilele lor, au zidit la loc locaşul Domnului şi au ridicat templul închinat Domnului şi hărăzit veşnicei slave.

13 Asemeni şi Neemia – odihnească întru laude pomenirea lui! – ne-a înălţat din nou zidurile dărăpănate şi ne-a făcut porţile cu zăvoarele lor şi casele ni le-a zidit la loc

14 Dar puţini au fost pe pământ asemenea lui Enoh, căci el a şi fost răpit de pe pământ.

15 Nici ca Iosif nu s’a mai născut altul, principele fraţilor săi şi sprijinul poporului său, iar osemintele sale au fost ascunse cu grijă.

16 Şi Sem şi Set şi Enos au fost preamăriţi între oameni, dar, mai presus de toţi câţi au trăit pe pământ, stă întru slavă Adam.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.