×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 48

Ilie, Eliseu, Iezechia şi Isaia.

1 După aceea, s’a sculat proorocul Ilie, aprig ca focul; iar cuvântul lui era torţă arzătoare.

2 El a adus foametea peste ei şi cu râvna lui a scăzut numărul lor.

3 Cu cuvântul Domnului el a încuiat cerul şi de trei ori a pogorît foc.

4 Cât de vajnic erai tu, Ilie, prin minunile tale şi numai cine este la fel cu tine, poate să te laude!

5 Tu ai înviat pe mort din moarte şi din Şeol, cu încuviinţarea Celui Atotputernic.

6 Tu ai răsturnat regi în prăpastie şi ai ridicat pe cei măreţi din patul lor.

7 Tu ai auzit mustrarea în Sinai, şi în Horeb judecăţi răzbunătoare.

8 Tu ai uns regi ca să dai răsplătire şi ca urmaş al tău ai uns un prooroc.

9 Tu ai fost înălţat la cer în vijelie, într’un car cu cai de flacără.

10 Tu eşti hotărît, precum este scris, pentru vremi viitoare, ca să potoleşti mânia dumnezeească mai înainte de izbucnire, să întorci inima părinţilor către copii şi să aduci la loc seminţiile lui Israil.

11 Fericiţi cei ce te-au văzut şi au adormit şi fericit eşti tu, că eşti viu!

12 Când Ilie a fost răpit la cer, în vijelie, Eliseu s’a umplut de duhul lui. El a făcut minuni de două ori mai multe şi din gura lui au ieşit minuni. Cât a trăit, el n’a tremurat înaintea nimănui şi nici un om n’a avut putere asupra lui.

13 Nici un lucru nu era pentru el peste putinţă şi chiar din mormântul lui trupul lui proorocea.

14 În zilele vieţii sale săvârşit-a minuni şi la moartea lui, la fel, fapte uimitoare.

15 Şi cu toate acestea, poporul nu s’a lăsat de necredinţa lui şi nu s’a dezbărat de păcatele lui, până ce a fost smuls din ţara lui şi a fost împrăştiat peste tot pământul şi a rămas din Iuda o mână de oameni şi un principe din casa lui David.

16 Unii dintre ei au trăit întru dreptatea legii, iar alţii, printre ei, au săvârşit păcate înfricoşate.

17 Iezechia a întărit cetatea şi a adus apă în mijlocul ei; el a săpat cu fierul stânca şi a clădit iazuri de apă.

18 În vremea lui, s’a ridicat Sanherib şi a trimis pe Rabşache. şi acesta venit şi şi-a întins mâna împotriva Sionului şi, în trufia lui, a hulit pe Dumnezeu.

19 Atunci tremurat-au inimile şi mâinile lor şi fiii lui Israil simţiră dureri ca o femeie care naşte.

20 Şi strigară către Dumnezeu, Cel Prea Îndurat, şi către el au întins mâinile lor; şi atunci Cel Sfânt auzit-a din cerul său, degrabă, rugăciunea lor şi i-a mântuit prin mâna lui Isaia.

21 Şi a lovit tabăra Asirienilor şi îngerul său i-a prăpădit cu ciumă,

22 Căci Iezechia făcuse ceea ce era plăcut Domnului şi umblase cu nestrămutare în căile strămoşului său David, aşa cum îi poruncise Isaia, proorocul cel mare şi văzătorul vrednic de crezare.

23 În zilele lui, soarele s’a dat înapoi şi Isaia a prelungit viaţa regelui.

24 Prin duhul său cel puternic, el vedea cele ce vor veni şi mângâia pe cei ce plângeau în Sion.

25 Până la porţile veşniciei, el a străbătut cu duhul şi a vestit cele viitoare şi cele ascunse mai înainte de împlinirea lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.