×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 46

Iosua, Caleb, judecătorii şi Samuil.

1 Războinic mare a fost Iosua, fiul lui Nun, şi urmaş a fost lui Moise, în vrednicia de prooroc; el a fost, după tâlcul numelui său, puternic în mântuirea aleşilor Domnului şi trimis să pedepsească pe duşmanii care se ridicau împotrivă-i şi să dea ţara moştenire lui Israil.

2 Cât de măreţ era el, când întindea mâna sa şi-şi avânta suliţa împotriva unei cetăţi!

3 Cine ar fi putut să-i ţină piept, când el ducea războaiele Domnului!

4 Oare nu la semnul lui, soarele a stat pe loc şi ziua s’a făcut mare cât două zile?

5 Căci a chemat pe stăpânul Cel Prea înalt, atunci când vrăjmaşii îl strâmtorau de jur-împrejur, şi Cel Prea înalt i-a răspuns cu o vajnică grindină şi cu bulgări de ghiaţă,

6 Aruncându-i asupra poporului protivnic şi, pogorînd asupra lor, a nimicit pe cei ce ţineau piept, ca să cunoască neamurile sortite pieirii care sunt armele lui Iosua şi cum că războiul este din porunca Domnului, iar el se supune voinţei Celui Prea înalt.

7 Ci în zilele lui Moise el se dovedise cucernic, împreună cu Caleb, feoiorul lui Iefune, când ei au înfruntat obştia răzvrătită şi au oprit poporul de la păcat şi au domolit clevetirile.

8 De aceea, numai ei doi au rămas în viaţă din cei şase sute de mii de piotaşi, ca Domnul să-i aducă în ţara moştenirii, unde curge lapte şi miere.

9 Şi Domnul a dăruit lui Caleb putere, şi puternic a rămas până la adânci bătrâneţe, să se suie pe podişurile ţării, iar urmaşii săi au stăpânit moşia moştenită,

10 Ca toţi fiii lui Israil să cunoască cum că bine este a asculta de Domnul.

11 Apoi vin la rând judecătorii, fiecare după numele său, toţi a căror inimă nu s’a desfrânat şi care nu s’au depărtat de Domnul, – fie pomenirea lor fântână de binecuvântări!

12 Oasele lor să odrăslească din locul undo odihnesc şi numele lor să se înnoiască în strănepoţii plini de slavă!

13 Samuel, cinstit de popor şi iubit de Ziditorul său, a fost cerut din pântecele maicii sale; el a fost uns prooroc de Domnul, a fost judecător şi preot. După porunca Domnului el a cârmuit pe Israil şi a uns principi poporului.

14 Cu legea Domnului a judecat obştia şi Domnul a cercetat milosârd pe Iacob.

15 Întru credinţa sa s’a adeverit prooroc şi prin rostirile sale s’a arătat bun văzător.

16 Şi el, la fel, a chemat pe Domnul cel puternic, când vrăjmaşii îl împresurau, şi a adus jertfă un miel de lapte.

17 Iar Domnul a slobozit din cer tunetul său şi a răcnit cu glas bubuitor.

18 Şi a nimicit pe căpitanii oştilor vrăjmaşe şi pe toţi principii Filistenilor.

19 Apoi Samuil, mai nainte de vremea adormirii sale, a mărturisit înaintea Domnului şi a unsului Domnului: «Nici bani, nici măcar o pereche de încălţăminte n’am luat de la nimeni!» Şi nimeni nu i-a adus vre-o învinovăţire.

20 Şi chiar după adormirea lui, când a fost întrebat, a arătat regelui cum o să sfârşească şi din pământ a ridicat glasul său de prooroc, ca să şteargă păcatele poporului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.