×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 39

Cum este înţeleptul care cunoaşte legea. Lauda făpturii celei zidite.

1 Altfel este cel ce-şi îndreptează cugetul către frica de Dumnezeu şi se îndeletniceşte numai cu legea Celui Prea înalt; el cercetează înţelepciunea tuturor celor din vechime şi-şi cuprinde vremea cu adâncirea profeţilor;

2 El păstrează cuvintele bărbaţilor celor vestiţi şi pătrunde în taina parabolelor;

3 El dă de urma înţelesului adânc al pildelor şi petrece întru descurcarea proverbelor.

4 Slujba lui este în mijlocul celor mari şi el se arată înaintea principilor; el străbate prin ţările popoarelor străine şi cântăreşte ce este bine şi ce este rău între oameni.

5 El îşi deprinde cugetul să se îndrepteze către Domnul, Ziditorul său, şi să se roage înaintea Celui Prea înalt, deschizând gura sa în rugăciune şi cerând iertare pentru greşalele sale.

6 Şi dacă marele Dumnezeu binevoieşte, el se va împărtăşi de duhul înţelegerii şi Domnul va răvărsa, ca ploaia, cuvintele înţelepciunii lui, iar el întru rugăciuni va lăuda pe Domnul.

7 Domnul îndreptează voinţa şi priceperea lui, iar el se va apropia cu mintea de sfaturile Domnului cele ascunse.

8 Domnul însuşi îi insuflă învăţătura cu care se arată lumii, astfel că el ajunge de laudă în lămurirea legii şi a legământului cu Domnul.

9 Multă lume va lăuda ştiinţa sa şi numele său nu va fi şters în veac. Pomenirea lui nu va pieri şi numele lui va fi viu din neam în neam.

10 Popoarele vorbi-vor despre înţelepciunea lui şi lauda lui va vesti-o adunarea.

11 Cât va trăi va avea un nume mai vestit decât o mie laolaltă, iar când va intra întru odihnă, slava lui va fi şi mai mare.

12 Încă o dată, cu bună chibzuială, vreau să înşir gândurile mele, fiindcă sunt plin de ele ca luna plină, la jumătatea lunii.

13 Ascultaţi-mă pe mine, voi fii cucernici, şi veţi odrăsli ca trandafirul cel sădit lângă pâraie,

14 Şi ca tămâia veţi răspândi bun miros şi veţi înflori ca floarea crinului. Ridicaţi glasul vostru şi cântaţi cântece de laudă şi binecuvântaţi pe Domnul, pentru toate lucrurile sale.

15 Daţi mărire numelui său şi spuneţi sus şi tare vrednicia lui de laudă, preamărindu-l cu cântări din gură şi cu cântări din harfă, şi grăiţi astfel, cu bucurie mare:

16 Lucrurile Domnului sunt toate foarte bune şi tot ce este de nevoie, el dă la vreme potrivită.

17 Să nu zici: «Ce e asta?» sau: La ce slujeşte asta?», pentru că toate, la vremea lor, se dovedesc de folos. Prin cuvântul lui, au stat apele în picioare ca nişte stoguri de grâu şi la porunca gurii lui, apele s’au adunat în zăcătorile lor.

18 Întru porunca lui stau toate cele bune şi nimeni nu poate să-l împiedice când vrea să mântuiască.

19 Toate faptele oamenilor sunt de faţă înaintea lui şi nimic nu se poate ascunde de ochii lui.

20 Cu privirea lui el îmbrăţişează veacurile şi nimic nu este neînţeles pentru el.

21 Nimeni să nu zică: «La ce foloseşte acest lucru?», căci toate sunt făcute cu scopul lor.

22 Binecuvântarea lui se revarsă ca Nilul şi adapă ca Eufratul pământul cel uscat.

23 Dar, tot aşa, mânia sa dezmoşteneşte neamurile şi preface în sărătură ţinutul cel udat de ape.

24 Căile lui, pentru cei cucernici, sunt drepte şi tot aşa, pentru cei trufaşi, sunt pline de hopuri.

25 De la început, el a hărăzit bunătăţile sale celor buni şi, la fel, celor păcătoşi, cele rele.

26 Cele dintâi lucruri trebuincioase pentru viaţa omului sunt: apa şi focul, fierul şi sarea şi făina de grâu şi laptele şi mierea, sângele strugurelui şi untul de lemn şi veşmântul.

27 Toate acestea slujesc spre bine celor cucernici, însă celor păcătoşi din bune li se fac rele.

28 Sunt vânturi care au fost făcute spre pedeapsă şi, întru mânia lor, ele zdruncină munţii. În vremea prăpădului, ele revarsă străşnicia lor şi domolesc mânia Ziditorului.

29 Focul şi grindina, foametea şi ciuma au fost şi ele făcute spre pedeapsă;

30 Aşijderea colţii fiarelor, scorpiile şi năpârcile şi sabia răzbunătoare: ca să stârpească pe nelegiuiţi; toate acestea au fost făcute cu scopul lor şi stau gata în vistierie, ca să slujească la timpul potrivit.

31 Când Domnul le porunceşte, ele sunt în mare bucurie şi sunt pregătite, când ele îi trebuesc pe pământ, şi când vine vremea, nu trec peste cuvântul lui.

32 Despre acestea, încredinţat am fost de la început şi, după ce m’am gândit îndelungat, am lăsat în scris aceste gânduri:

33 Lucrurile Domnului sunt toate bune şi, la ceasul lor, vor răspunde la toată trebuinţa.

34 Nu trebue să zici: «Lucrul acesta este mai rău decât celălalt», căci fiecare lucru se va dovedi bun, la timpul lui.

35 Iar acum, din toată inima deschideţi gura şi lăudaţi pe Domnul şi binecuvântaţi numele lui!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.