×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 36

Rugăciune pentru adunarea lui Israil cel risipit. Lauda femeii casnice.

1 «Milueşte-ne pe noi, Stăpâne, Dumnezeule al tuturor, şi priveşte şi trimite frica ta peste toate noroadele.

2 Înalţă mâna ta deasupra neamurilor streine, ca să vază puterea ta.

3 Precum, pedepsindu-ne pe noi, le-ai arătat lor sfinţenia ta, tot aşa, bătându-le pe ele, arată-ne nouă mărirea ta,

4 Ca să te cunoască pe tine, precum şi noi te-am cunoscut, că nu este Dumnezeu afară de tine, Doamne.

5 Înnoeşte minunile tale, adu încă o dată dovezile puterii tale, proslăveşte mâna ta şi braţul tău cel drept.

6 Deşteaptă mânia ta şi revarsă aprinderea ta. Nimiceşte pe duşman şi spulberă pe protivnic!

7 Grăbeşte vremea răzbunării şi adu-ţi aminte de jurământ, ca să se povestească măririle tale.

8 Iuţimea focului să mistuiască pe cel scăpat şi cei ce asupresc pe poporul tău să-şi găsească pieirea.

9 Zdrobeşte capetele celor întâi-stătători ai vrăjmaşilor şi care zic: «Nu mai este nimeni afară de noi!»

10 Adună toate seminţiile lui Iacob şi dă-le lor moştenirea pe care au avut-o de la început.

11 Milueşte, Doamne, poporul care se chiamă cu numele tău, pe Israil, pe care l-ai închipuit ca întâiul tău născut.

12 Îndură-te de cetatea unde este templul tău, de Ierusalim, locul odihnei tale.

13 Umple Sionul cu strălucirea ta şi sfântul tău locaş cu slava ta.

14 Întăreşte adevărul celor făcute de tine, la început, şi împlineşte proorociile rostite întru numele tău.

15 Răsplăteşte pe cei ce te aşteaptă cu răbdare şi dă crezământ proorocilor tăi.

16 Ascultă, Doamne, rugăciunea celor ce ţi se roagă ţie, pentru poporul tău, întărind binecuvântarea lui Aaron,

17 Şi toţi cei de pe pământ să cunoască cum că tu, Doamne, eşti Dumnezeul veacurilor.»

18 Pântecele primeşte orice mâncare, însă o bucată este mai bine primită decât alta.

19 După cum gura osebeşte gustul vânatului, tot aşa cugetul priceput osebeşte cuvintele mincinoase.

20 Cugetul viclean căşunează supărare, însă omul dedat cu viaţa ştie să-i stea împotrivă.

21 Femeia primeşte orice soţ, dar cutare fată este mai bună decât alta.

22 Frumuseţea femeii luminează faţa bărbatului şi covârşeşte orice altă desfătare a ochiului.

23 Dacă în gura femeii se află milă şi blândeţe, atunci bărbatul ei nu are pereche printre ceilalţi oameni.

24 Cine-şi agoniseşte o femeie bună a pus temelia averii sale, având ajutor pe potriva sa şi stâlp de reazim.

25 Unde nu este îngrăditură, agoniseala casei e jefuită, şi unde nu este femeie, toate sunt fără rânduiala şi fugare.

26 Cine se încrede în polcul de ostaşi care aleargă din cetate în cetate?

27 Tot aşa este şi cu omul care nu are cuib şi care poposeşte pe unde înserează.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.