×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 35

Jertfele plăcute Domnului. El ascultă strigătul celor asupriţi.

1 Cel ce păzeşte legea este ca şi cum ar aduce mulţime de jertfe; cel ce ia aminte la porunci aduce jertfă de pace.

2 Cine se dovedeşte recunoscător aduce jertfă de pâine şi cine face milostenie aduce jertfă de laudă.

3 Plăcut este Domnului când te depărtezi de răutate şi iertător este Domnul când te lepezi de strâmbătate.

4 Să nu te arăţi în faţa Domnului cu mâinile goale, căci toate jertfele sunt din porunca legii.

5 Jertfa omului drept unge jertfelnicul şi bunul ei miros se ridică până la Cel Prea înalt.

6 Jertfa celui drept este plăcută şi pomenirea ei Domnul nu va uita-o.

7 Cinsteşte pe Domnul cu inimă nevinovată şi nu scădea nimic din pârga mâinilor tale.

8 Totdeauna când dai, fii cu faţă voioasă şi cu bucurie sfinţeşte zeciuiala.

9 Dă Celui Prea înalt precum şi el ţi-a dat, şi dă din toată inima din cele ce se află sub mâna ta,

10 Fiindcă Domnul este răsplătitor şi-ţi va da înapoi de şapte ori mai mult.

11 Nu căuta să-l cumperi cu daruri, căci nu le va primi şi nu-ţi pune nădejdea în jertfele nedrepte.

12 Domnul este drept judecător şi la el nu încape părtinire.

13 El nu face hatâruri în paguba săracului; dimpotrivă, el ascultă rugăciunea celui nedreptăţit.

14 El nu trece cu vederea rugăciunea orfanului şi a văduvei când i se jelueşte,

15 Astfel că nu zadarnic lacrămile văduvei i se scurg pe obraz şi strigarea ei se înalţă împotriva asupritorului.

16 Domnul primeşte cu bunăvoinţă pe cel ce-i slujeşte şi rugăciunea credinciosului se ridică până la nori.

17 Rugăciunea celui smerit străbate norii şi nu se odihneşte până ce nu-şi ajunge ţinta, şi nu se linişteşte până ce Domnul nu-i ia aminte şi judecă cu dreptate şi dă sentinţă dreaptă.

18 Iar Domnul nu va mai zăbovi şi nu va mai răbda pe cei fără îndurare. El le va zdrobi coapsele şi se va răzbuna împotriva păgânilor; el va risipi mulţimea celor trufaşi şi va frânge schiptrul nelegiuiţilor;

19 El va răsplăti omului după faptele sale şi va judeca isprăvile oamenilor după gândurile vicleniei lor.

20 El va sta ca judecător pentru poporul său şi-l va bucura cu îndurările sale.

21 Scumpă este mila Domnului, în vremea când Israil e împilat, ca norii cei plini de ploaie în timp de secetă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.