×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 33

Precăderile cucerniciei. Cugetări şi sfaturi practice.

1 Pe temătorul de Dumnezeu nu-l nimiceşte nici o nenorocire, şi chiar dacă intră în ispită Domnul îl scoate iar afară.

2 Bărbatul înţelept nu urăşte legea, dar cel ce este făţarnic faţă de ea este ca o corabie în furtună.

3 Omul înţelegător îşi pune toată nădejdea în lege, şi legea este pentru el cu totul vrednică de încredere, ca răspunsul Domnului din Urim.

4 Pregăteşte ceea ce ai de rostit şi vei fi ascultat; adună-ţi învăţătura şi răspunde.

5 Capul unui nebun este ca o roată de car şi cugetarea lui este ca osia care se învârteşte.

6 Un prieten batjocoritor este ca un armăsar: el nechează oricine ar încăleca pe el.

7 Pentru ce o zi este mai slăvită decât alta, o dată ce toată lumina din zilele anului vine de la soare?

8 Prin înţelepciunea Domnului ele s’au osebit între ele, căci el a statornicit vremurile felurite şi zilele de praznic,

9 Astfel că, dintre ele, pe unele le-a înălţat şi le-a sfinţit, iar pe altele le-a pus în rândul zilelor obişnuite.

10 La fel, toţi oamenii sunt din ţărână, din pământul din care a fost zidit Adam,

11 Dar întru mulţimea înţelepciunii sale, Domnul i-a osebit şi le-a dat să meargă pe căi felurite:

12 Pe unii i-a binecuvântat şi i-a înălţat, pe unii i-a sfinţit şi i-a apropiat sie-şi; pe alţii i-a blestemat şi i-a smerit şi i-a răsturnat din locurile lor.

13 Precum lutul stă în mâna olarului, ca să-l frământe după placul său, tot aşa oamenii sunt în mâna Făcătorului lor, ca să le dea lor după cum a hotărît.

14 Faţă în faţă cu răul stă binele, faţă în faţă cu moartea stă viaţa, aşijderea în faţa celui cucernic stă păcătosul.

15 Priveşte, astfel, la toate câte a făcut Cel Prea înalt: ele sunt perechi perechi, una împotriva celeilalte.

16 Cât despre mine, cel venit la urmă, m’am străduit după înţelepciune şi sunt ca unul care adună în vie pe urma culegătorilor, dar cu binecuvântarea Domnului am apucat înaintea tovarăşilor şi ca un adevărat culegător am umplut teascul.

17 Socotiţi că nu m’am ostenit pentru mine singur, ci şi pentru toţi cei ce caută înţelepciune.

18 Ascultaţi-mă, mai mari ai poporului; întâi stătători ai adunării, luaţi aminte!

19 Nici fiului tău, nici femeii tale, nici fratelui tău, nici prietenului tău să nu le dai, cât trăieşti, putere asupra ta. Şi banii tăi să nu-i dai altora, ca nu cumva să-ţi pară rău şi să te rogi pentru ei.

20 Cât trăieşti şi câtă vreme este suflare în tine, nu te da rob nimănui,

21 Căci este mai bine ca fiii tăi să se roage de tine, decât tu să cauţi la mâinile fiilor tăi.

22 În toate lucrurile tale, rămâi tu stăpânul şi nu îngădui asupra cinstei tale nici o pată.

23 Când va veni sfârşitul zilelor vieţii tale, în ceasul cel din urmă, atunci să-ţi împărţi moştenirea.

24 Măgarului îi trebue mâncare, toiag şi povară; robului îi trebue pâine, bătaie şi muncă.

25 Pune să muncescă pe robul tău şi vei avea odihnă; dacă însă îi laşi mâinile fără lucru, el va umbla după libertate.

26 Jugul şi funia încovoaie grumajii, iar pe robul cel netrebnic caznele şi bătaia.

27 Pune-l la muncă, să nu stea trândav, fiindcă trândăvia este dăscăliţa multor răutăţi.

28 Dă-i de lucru, după priceperea lui, şi dacă nu ascultă, îngreuiază obezile lui.

29 Totuşi nu întrece măsura faţă cu nimeni şi nu lucra nimic fără dreaptă judecată.

30 Dacă ai un rob credincios, ţine socoteală de el ca de tine însuţi, fiindcă l-ai agonisit cu sudori de sânge.

31 Dacă ai un rob credincios, poartă-te cu el frăţeşte, căci îţi este de folos cum îţi eşti tu însuţi.

32 Dacă te porţi neomenos cu el şi porneşte şi fuge, pe ce drum te vei duce să-l cauţi?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.