×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 32

Bunele moravuri la ospeţe. Cucernicii şi păcătoşii. Fapta chibzuită.

1 Dacă soţii ospăţului te-au făcut mai marele mesei, nu te trufi şi fii în mijlocul lor ca unul dintre ei; îngrijeşte de ei şi apoi şezi şi tu la masă.

2 După ce ai îndeplinit toate cele de trebuinţă, poţi să stai jos, ca să te bucuri de cinstea pe care ţi-au dat-o şi, pentru buna întocmire a mesei, să primeşti cunună.

3 Grăieşte tu cel ce eşti mai bătrân, căci ţie se cuvine întâi, dar cu şart şi cu ştiinţă şi fără să împiedici pe cântăreţi.

4 Unde nu te ascultă nimeni, nu cheltui vorba, şi la timp nepotrivit nu-ţi arăta înţelepciunea.

5 Ca o pecetie de cornalină în legătură de aur, aşa este rostul cântăreţilor în mijlocul ospăţului.

6 Şi iarăşi ca o pecetie de smarald, înscăunată în aur, este răsunetul cântecului, în tovărăşia vinului dezmierdător.

7 Grăieşte şi tu, tinere, dacă gândeşti că ai nevoie, însă după ce ai fost poftit de două-trei ori.

8 Strânge-ţi cuvântul; cu puţine, spune multe; fii ca unul care ştie, dar care tace.

9 Între cei mai mari, nu te face de potriva lor, şi unde sunt bătrâni, scurtează vorba.

10 Precum fulgerul străluceşte înaintea tunetului, la fel înaintea tânărului sfios purcede harul.

11 Când a venit ceasul, ridică-te de la masă şi nu fi cel de pe urmă; aleargă acasă şi nu tândăli pe drum.

12 Aci petrece şi fă ce-ţi cere inima, dar întru frica Domnului şi nu în nebunie.

13 Iar pentru toate acestea binecuvîntează pe Ziditorul tău, care te îndestulează cu bunătăţile sale.

14 Cel ce se teme de Domnul are parte de învăţătură şi cei ce-l caută dis-de-dimineaţă găsesc bunăvoinţa lui.

15 Cel ce caută legea hrană va avea întru ea, pe când cel făţarnic se va poticni în ea.

16 Cei ce se tem de Dumnezeu afla-vor dreapta judecată şi vor aprinde ca o torţă rostirile lor cele înţelepte.

17 Omul cel nedrept respinge dojana şi după patimile sale îşi găseşte dezvinovăţiri.

18 Bărbatul cel de sfat nu trece cu vederea părerile altora, pe când cel străin de lege şi trufaş nu se împiedică de nici o frică.

19 Nu face nimic fără de chibzuială, ca să nu te căeşti de fapta săvârşită.

20 Nu merge pe drumul cel surpat, ca să nu te izbeşti de pietre.

21 Nu te încrede prea mult nici în drumul fără hopuri, ci fereşte-te chiar şi de fiii tăi.

22 În orice faci, ai grijă de sufletul tău, căci aceasta este paza poruncilor.

23 Cel ce crede legii ascultă de porunci, şi cel ce se încrede în Domnul nu va da de ruşine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.