×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 28

Răzbunarea, izbucnirea mâniei şi păcatele limbii.

1 Cel ce se răzbună, răzbunare găseşte la Domnul, căci păcatele lui Domnul le va ţine minte.

2 Iartă aproapelui tău ceea ce ţi-a greşit şi atunci când tu te vei ruga, ierta-se-vor păcatele tale.

3 Omul care ţine mânie împotriva omului, cum poate să ceară de la Domnul tămăduire?

4 De omul cel asemenea lui nu-i este milă şi totuşi se roagă să i se ierte păcatele!

5 El, care este carne, păstrează mânie; atunci cine va curăţi păcatele lui?

6 Adu-ţi aminte de cele de pe urmă şi pune capăt vrăjmăşiei; adu-ţi aminte de stricăciune şi de moarte şi ţine-te de porunci.

7 Adu-ţi aminte de aceste porunci şi de legământul Celui Prea înalt şi nu mai vrăjmăşi pe aproapele şi iartă-i neştiinţa.

8 Depărtează-te de vrajbă şi vei împuţina păcatele, fiindcă omul grabnic la mânie aţâţă vrajba.

9 Căci omul păcătos turbură pe prieteni şi samănă zâzania printre cei ce trăiesc în bună pace.

10 Precum este materia focului, aşa este şi puterea flăcărilor şi după puterea celor ce se ceartă se aprinde şi vrajba; cât este de puternic omul tot atâta şi mânia lui; pe măsura bogăţiei lui creşte şi furia lui.

11 Smoala şi păcura se aprind pe dată; cearta grabnică aduce vărsare de sânge.

12 Dacă sufli într’o licură de foc, se aprinde, iar dacă scuipi în ea, se stinge; şi atât una cât şi alta ies din gura ta.

13 Blestemaţi pe bârfitor şi pe cel cu limba făţarnică, fiindcă au pierdut pe mulţi oameni care trăiau în pace.

14 Limba clevetitoare a prăbuşit pe mulţi şi i-a gonit din popor în popor şi a surpat cetăţi întărite şi a răsturnat casele celor mari.

15 Limba clevetitoare a gonit din casele lor femei vrednice şi le-a lăsat păgubaşe de rodul ostenelilor lor.

16 Cel ce ascultă de ea nu mai găseşte tihnă şi nu mai poate să locuiască în pace.

17 Lovitura biciului face vânătaie, dar lovitura limbii frânge oasele.

18 Mulţi au căzut de ascuţişul săbiei, dar nu aşa de mulţi ca acei ce au căzut de ascuţişul limbii.

19 Fericit este cel ce e la adăpost de loviturile ei şi n’a încăput sub mânia ei şi n’a tras la jugul ei şi n’a fost legat cu lanţurile ei.

20 Căci jugul ei este jug de fier şi lanţurile ei sunt lanţuri de aramă.

21 Moartea pe care o aduce ea este moarte groaznică şi decât ea este mai bun iadul.

22 Dar asupra celor cucernici ea nu are putere şi de flacăra ei aceştia nu sunt vătămaţi.

23 Cei ce părăsesc pe Domnul vor cădea în puterea ei; pe aceştia îi aprinde şi nu se mai stinge. Asupra lor îşi dă drumul ca un leu şi ca un pardos îi nimiceşte.

24 Bagă de seamă, îngrădeşte cu mărăcini moşia ta şi argintul tău şi aurul tău leagă-l bine,

25 Iar pentru cuvintele tale fă cântar şi greutăţi şi, tot aşa, gurii tale pune-i uşă cu încuietoare.

26 Ia aminte să nu aluneci din pricina ei şi să nu cazi înaintea celor ce te pândesc.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.