×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 26

Tot despre solie, când e bună şi când e rea.

1 Fericit este bărbatul femeii celei bune, căci numărul zilelor lui se îndoieşte.

2 Femeia vrednică veseleşte pe bărbatu-său şi el ajunge în pace la capătul anilor săi,

3 Femeia cea bună este partea cea bună şi e dată câştig celor ce se tem de Domnul.

4 Fie bogat, fie sărac, soţul ei are inima voioasă şi totdeauna este cu faţa veselă.

5 De trei lucruri se teme inima mea şi de cel de al patrulea sunt îngrozit: zavistiile din cetate, grămădeala norodului şi năpăstuirea – acestea toate sunt mai rele decât moartea,

6 Dar o femeie geloasă de altă femeie, care-i împărtăşeşte pe toţi de harapnicul limbii ei, este sfâşierea inimii şi jale grea.

7 O nevastă rea lângă tine este ca un jug cu boi rău înjugaţi, şi cel care o ţine este ca unul care a apucat o scorpie,

8 Blestemăţie mare este muierea beţivă; ea nu mai poate să-şi ascundă ruşinea.

9 Pe femeia desfrânată o cunoşti după îndrăzneala ochilor şi după freamătul genelor.

10 Asupra fetei îndărătnice întăreşte paza, ca nu cumva, aflând prilej, să facă ce pofteşte.

11 Fereşte-te să te ţii după o femeie cu ochi neruşinaţi, ori de nu, să nu te miri când te-o vârî în păcat.

12 Precum călătorul însetoşat îşi deschide gura şi bea din orice apă care îi vine ia îndemână, aşa şi ea şade lângă orice par şi-şi deschide tolba la orice săgeată.

13 Harul femeii înveseleşte pe bărbatul ei şi înţelepciunea ei dă putere oaselor lui.

14 Femeia tăcută este un dar al Domnului şi femeia bine crescută nu are preţ pe pământ.

15 Dar peste dar este femeia ruşinoasă şi nici o comoară nu preţueşte cât o femeie înfrânată.

16 Precum soarele se ridică întru înaltele ceruri ale Domnului, tot aşa frumuseţea femeii celei bune, în buna întocmire a casei sale.

17 Precum este candela care luminează în candelabrul cel sfânt, aşa este un chip frumos pe un trup bine împlinit.

18 Şi cum sunt nişte stâlpi de aur pe o temelie de argint, aşa sunt picioarele frumoase pe călcâie puternice.

19 Fiule, păstrează întregă floarea tinereţii tale şi nu da desfrânatelor vârtutea ta.

20 Caută şi găseşte, în toată moşia, o postaţă bună şi samână sămânţa ta, cu credinţă în neamul tău cel bun.

21 Astfel vlăstarii tăi vor creşte în jurul tău şi sămânţa ta nu va fi pretutindeni.

22 O femeie de vânzare socotită este ca un scuipat, dar o femeie măritată însemnează turnul morţii pentru cel cu care a păcătuit.

23 O femeie fără Dumnezeu e dată ca pedeapsă celui nelegiuit, iar o femeie cucernică e răsplata celui ce se teme de Dumnezeu.

24 Femeia neruşinată îşi bate joc de cuviinţa femeiască, dar femeia cu ruşine se sfieşte chiar şi de soţul ei.

25 Femeia fără de obraz este ca o căţea, dar femeia ruşinoasă se teme de Domnul.

26 Femeia care-şi cinsteşte bărbatul se vădeşte înţeleaptă tuturor, dar aceea care nu şi-l cinsteşte dă pe faţă tuturor că e păgână.

27 Femeia gălăgioasă şi vorbăreaţă este ca o trâmbiţă de război care pune pe vrăjmaşi pe fugă; iar soţul ei, dacă se potriveşte cu ea, trebue să-şi ducă viaţa în răzmiriţă de război.

28 De două lucruri se întristează inima mea, dar de al treilea mă apucă mânia: omul bogat care se caliceşte şi rabdă de foame şi omul cu nume mare, când nu este luat în seamă; iar cine se întoarce de la cucernicie spre păcat, pe acela Domnul îl pregăteşte de sabie.

29 Anevoie scapă neguţătorul de păcat şi cârciumarul nu rămâne fără vină.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.