×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 25

Trei lucruri bune şi trei lucruri rele. Înţelepciunea este cununa bătrâneţii. Frica de Dumnezeu e sfântă. Despre femeia rea.

1 Trei lucruri iubeşte sufletul meu, şi ele sunt plăcute şi înaintea Domnului şi înaintea oamenilor: unirea dintre fraţi, dragostea dintre prieteni şi bărbatul cu femeia care se îngăduesc unul cu altul.

2 Şi sunt trei soiuri de oameni pe care le urgiseşte sufletul meu şi ale căror năravuri mă îngreţoşează foarte: calicul fudul, bogatul înşelător şi bătrânul precurvar şi fără minte.

3 Dacă n’ai adunat la tinereţe, cum vei găsi cu ce trăi, la bătrâneţe?

4 Cât de bine le şade cărunteţelor când judecă drept şi celor bătrâni când ştiu să dea sfaturi!

5 Cât de frumoasă e la bătrâni înţelepciunea şi la cei ce stau în loc de slavă: chibzuinţă şi sfatul bun!

6 Cununa moşnegilor este ciocăneala vieţii şi mărirea lor este frica Domnului.

7 Sunt nouă lucruri pe care le fericesc în inima mea şi pe al zecelea îl voi spune cu toată gura: fericit este omul care a ajuns să se bucure de copiii săi şi a trăit să vază prăbuşirea vrăjmaşilor.

8 Fericit este cel ce s’a căsătorit cu o femeie înţelegătoare şi care, lângă ea, nu este ca boul cu măgarul, arând la un plug. Fericit este cel ce nu păcătueşte cu limba sa şi fericit este care nu e slugă la un stăpân mai prejos decât sine.

9 Fericit este cel ce a găsit un prieten credincios şi cel ce dă învăţătură unor urechi ascultătoare.

10 Cât de mare este cel ce a găsit înţelepciunea, însă nimeni nu este mai presus de cel ce se teme de Domnul!

11 Frica de Domnul toate le covârşeşte; cine are această frică nu poate fi asemănat cu nimeni!

12 Nici o rană nu este ca rana inimii şi nici o răutate nu este ca răutatea femeii.

13 Nici un necaz nu este ca necazul pe care ţi-l fac cei ce te urăsc şi nici o lovitură nu este ca lovitura pe care ţi-o dă duşmanul.

14 Nici un venin nu este mai rău ca veninul şarpelui şi nici o mânie nu este mai presus de mânia femeii.

15 Mai degrabă vreau să locuesc împreună cu leul şi cu balaurul, decât să trăiesc într’o casă cu o femeie hapsână.

16 Răutatea femeii îi schimonoseşte obrazul şi-i face faţa neagră ca de ursoaică.

17 Bărbatul ei sade în mijlocul prietenilor şi fără de voie suspină cu amar.

18 Orice răutate este mică pe lângă răutatea femeii. Soarta păcătosului să aibă parte de ea!

19 Cum este suişul nisipos sub picioarele bătrânului, aşa este femeia limbută pentru bărbatul liniştit.

20 Nu căuta la frumuseţea femeii şi nu o pofti fiindcă e femeie.

21 Este sminteală, urîciune şi mare ruşine, când femeia hrăneşte pe bărbatu-său.

22 Inimă înfrântă, obraz ofilit şi rană lăuntrică, iată ce aduce o femeie rea. Mâini fără putere şi genunchi slăbănogi are soţul pe care nevastă-sa nu l-a fericit.

23 De la femeie este începutul păcatului şi prin ea toţi murim.

24 Nu lăsa apei loc pe unde să iasă, nici femeii celei rele putere asupra ta.

25 Dacă nu umblă cum o poartă mâna ta, retează-o de la sânul tău!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.