×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 2

Răbdarea în ispite. Nădejdea in Dumnezeu.

1 Fiul meu, dacă te apropii să slujeşti Domnului, pregăteşte-ţi sufletul pentru ispite.

2 Încordează inima ta şi fii tare şi nu te turbura în timpul de restrişte.

3 Lipeşte-te de Domnul şi nu te depărta de el, ca să creşti mereu până la sfârşitul tău.

4 Primeşte toate câte ţi se întâmplă şi în felurimea smereniei tale fii îndelung răbdător.

5 Căci aurul se lămureşte în foc şi oamenii cei plăcuţi lui Dumnezeu în cuptorul smereniei.

6 Nădăjdueşte în el şi el te va ajuta, fă drepte cărările tale şi nădăjdueşte întru el.

7 Voi cei ce vă temeţi de Domnul, aşteptaţi mila lui şi nu vă abateţi, ca să nu cădeţi.

8 Voi cei ce vă temeţi de Domnul, puneţi-vă credinţa în el şi răsplata voastră nu se va pierde.

9 Voi cei ce vă temeţi de Domnul, nădăjduiţi în cele bune şi în veşnica desfătare şi în îndurare.

10 Uitaţi-vă la rândurile de oameni cele de demult şi vedeţi: cine a nădăjduit în Domnul şi a rămas de ruşine? Sau cine a stăruit în frica Domnului şi a fost părăsit? Sau cine a chemat numele Domnului şi l-a trecut cu vederea?

11 Fiindcă Domnul este îndurător şi milostiv şi iartă păcatele şi mântueşte în vremea necazului.

12 Vai de inimile făţarnice şi de mâinile slăbănoage şi de păcătosul care umblă pe două drumuri.

13 Vai de inima fără vlagă, fiindcă n’are nici o credinţă, de aceea va rămânea fără adăpost.

14 Vai vouă celor ce aţi pierdut răbdarea, căci ce veţi face când vă va cerca Domnul?

15 Cei ce se tem de Domnul rămân credincioşi poruncilor lui şi cei ce-l iubesc se ţin de căile lui.

16 Cei ce se tem de Domnul caută să-i fie plăcuţi lui şi cei ce-l iubesc pe el se satură din legea lui.

17 Cei ce se tem de Domnul au inimile pregătite pentru el şi în faţa lui smeresc sufletele lor.

18 Voim mai bine să cădem în mâinile Domnului şi nu în mâinile oamenilor, căci pe cât de mare este puterea lui, tot atât de mare este şi îndurarea lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.