×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 17

Dărnicia lui Dumnezeu. El răsplăteşte pe slujitorii săi. Îndemnuri stăruitoare.

1 Domnul a făcut pe om din pământ şi iarăşi l-a întors în pământ.

2 Zile cu număr şi puţină vreme i-a dăruit şi i-a dat stăpânire peste cele ce sunt pe pământ.

3 După chipul său, i-a îmbrăcat pe oameni cu vârtute, şi după asemănarea sa făcutu-i-a pe ei:

4 A pus frica de om peste toată făptura, ca el să stăpânească peste fiare şi peste păsări.

5 Pricepere şi limbă, ochi, urechi şi inimă dat-a omului, ca să cugete.

6 Umplut-a pe oameni cu ştiinţă şi cu înţelegere şi le-a arătat ce este binele şi ce este răul.

7 El a sălăşluit ochiul său în inimile lor, ca să le facă ştiută măreţia faptelor sale,

8 Ca astfel ei să slăvească sfânt numele său şi să vestească minunile săvârşirilor sale.

9 Le-a mai hărăzit şi ştiinţă şi legea vieţii le-a dat-o în stăpânire.

10 A făcut cu ei legământ veşnic şi poruncile sale li le-a dat în pază.

11 Ochii lor au privit strălucirea măririi sale şi urechile lor au auzit înălţimea glasului său.

12 Şi el le-a grăit: «Feriţi-vă de orice nedreptate!» şi a dat fiecăruia în grijă datoriile către aproapele.

13 Căile lor sunt pururea în faţa Domnului, nu se pot ascunde de la ochii lui.

14 Fiecărui popor i-a pus câte un îndrumător, dar partea Domnului este Israil.

15 Toate lucrurile lor stau înaintea lui, ca soarele, şi ochii săi sunt aţintiţi asupra căilor lor.

16 Nedreptăţile lor nu se pot ascunde de faţa lui şi toate păcatele lor sunt înaintea Domnului.

17 Milostenia omului preţueşte la Domnul ca un inel cu pecetie, şi binefacerile omului, el le păstrează ca lumina ochiului.

18 După aceea, Domnul se va scula şi le va răsplăti şi va da fiecăruia răsplata cuvenită.

19 Însă celor ce se pocăesc el le dărueşte întoarcere şi mângâie pe cei ce au slăbit în răbdarea lor.

20 Întoarce-te cu pocăinţă la Domnul şi lasă-te de păcatele tale, roagă-te înaintea feţei lui şi împuţinează alunecările tale.

21 Vino înapoi la Cel Prea înalt şi dezbară-te de nelegiuire şi te scârbeşte foarte de ceea ce este urît înaintea Domnului.

22 Cine îl va lăuda în Şeol pe Cel Prea înalt, în locul celor vii şi al celor care îi aduc închinăciunile lor?

23 Din partea celui mort, ca de la unul care nu mai este, a pierit orice laudă; cel viu şi sănătos preamăreşte pe Domnul.

24 Cât este de mare milostivirea Domnului şi îndurarea sa către cei ce se întorc la el!

25 Că nu poate desăvârşirea să se afle întru oameni, pentru că fiul omului nu e nemuritor.

26 Ce este mai luminos decât soarele? Şi totuşi el se întunecă, darmite ce este carne şi sânge! Va cugeta negreşit cele rele,

27 Pe când soarele cercetează oştile din înaltul cerului, oamenii cu toţii sunt pământ şi cenuşă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.