×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 15

Cum să câştigăm înţelepciunea. Libertatea omului.

1 Aşa va face cel ce se teme de Domnul şi cel ce ţine legea va avea parte de înţelepciune.

2 Şi-l va întâmpina ca o mamă şi ca o mireasă îl va primi.

3 Hrăni-l-va cu pâinea înţelegerii şi cu apa înţelepciunii îi va potoli setea.

4 Rezema-se-va întru ea şi nu se va clinti, ţine-se-va de ea şi nu va da de ruşine.

5 Şi-l va înălţa pe el mai mult decât pe soţii lui şi-i va deschide gura în mijlocul adunării.

6 Desfătare şi cunună de bucurie va afla şi nume nemuritor va fi partea lui de moştenire.

7 Oamenii cei nebuni nu vor stăpâni înţelepciunea şi cei nărăviţi păcatului nu vor vedea-o.

8 Ea stă departe de trufie şi cei mincinoşi nu-i vor pomeni numele.

9 Lauda Domnului nu stă bine în gura păcătosului, că nu i s’a trimis lui de la Domnul,

10 Pentru că întru înţelepciune va fi grăită lauda şi ea va fi bine plăcută Domnului.

11 Să nu zici: «Dela Domnul vine păcatul care m’a îndepărtat de el», căci ceea ce el urăşte, nici nu săvârşeşte.

12 Să nu zici: «El m’a dus în rătăcire», căci lui nu-i trebueşte omul păcătos.

13 Orice nelegiuire este urîtă Domnului şi el nu îngădue să se apropie de cei ce se tem de el.

14 El dintru început a făcut pe om şi l-a lăsat în mâna sfatului din el însuşi.

15 De vrei, păzeşte poruncile; şi ca să fii credincios stă la buna ta alegere.

16 Pus-a înaintea ta foc şi apă; încotro îţi va fi voia, poţi să întinzi mâna ta.

17 înaintea oamenilor stau viaţa şi moartea şi pe care omul va pofti-o aceea i se va da.

18 Căci mare este înţelepciunea Domnului, vajnic este el întru putere şi toate lucrurile el le vede!

19 Şi ochii lui stau aţintiţi spre cei ce se tem de el şi el cunoaşte toate faptele omului.

20 Şi nimănui n’a poruncit să trăiască păgâneşte şi nimănui nu i-a îngăduit să păcătuiască.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.