×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 10

Lauda stăpânirii înţelepte. Despre ferirea de semeţie. Să nu se necinstească săracul cel drept, nici să se slăvească bogatul cel păcătos.

1 Stăpânitorul înţelept îndrumează bine pe poporul său şi conducerea omului priceput este cu bună rânduială.

2 După cum este judecătorul poporului, aşa sunt şi dregătorii lui. şi cum este mai marele cetăţii, aşa sunt şi cei ce locuesc într’însa.

3 Împăratul fără rânduială prăpădeşte pe poporul său, dar cetatea sporeşte prin înţelepciunea principilor ei.

4 Stăpânirea pământului este în mâna Domnului şi el ridică, la timpul potrivit, pe acela care-i este de folos.

5 Izbânda, în viaţa unui om, este în mâna Domnului şi Domnul este cel ce pune mărirea sa pe fruntea stăpânitorului.

6 Pentru nici o nedreptate să nu te mânii pe aproapele tău şi nimic să nu faci cu patimă şi cu nechibzuinţă.

7 Urîtă este înaintea Domnului şi înaintea oamenilor trufia şi atât faţă de Dumnezeu cât şi faţă de oameni ea este păcatul nedreptăţii.

8 Împărăţia trece de la un popor la alt popor, din pricina nedreptăţii, a semeţiei şi a lăcomiei de avuţii.

9 Pentru ce se trufeşte cel ce este numai pulbere şi cenuşă, când, în viaţă fiind, el le leapădă mereu dinlăuntrul său?

10 O boală uşoară: doftorul o ia în glumă şi totuşi împăratul de astăzi va muri mâine.

11 Iar dacă omul moare, moştenirea lui sunt: şerpi şi jivine şi viermi.

12 Începutul trufiei omului este a părăsi pe Dumnezeu şi a-şi întoarce inima de la cel ce l-a făcut.

13 Începutul păcatului este trufia şi cel ce stărueşte întru ea este ca şi când i-ar ploua urîciune. Pentru aceea Domnul trimite certări minunate şi dărâmă de istov pe vinovaţi.

14 Jilţurile celor mari le-a surpat Domnul şi a pus în locul lor pe cei blajini.;

15 Rădăcinile neamurilor trufaşe le-a smuls Domnul şi a răsădit în locul lor pe cei smeriţi.

16 Domnul a răsturnat ţările neamurilor şi le-a nimicit până în pământ, la temelii;

17 Le-a măturat şi a ucis pe locuitorii lor şi a stârpit de pe pământ pomenirea lor.

18 Trufia nu este hărăzită oamenilor, nici urgia mâniei celor ce se nasc din femei.

19 Care este neamul vrednic de cinste? Neamul omenesc. Care este neamul vrednic de cinste? Neamul care se teme de Dumnezeu. Care este neamul fără de cinste? Tot neamul omenesc. Care este neamul fără de cinste? Neamul celor ce calcă poruncile Domnului.

20 În mijlocul fraţilor, stăpânitorul lor stă în cinste, iar înaintea Domnului, cei ce se tem de Domnul.

21 Lauda celui bogat şi a celui cinstit, ca şi a celui sărac, este frica Domnului.

22 Nu este drept să batjocoreşti pe săracul cel înţelept şi nu se cuvine să dai cinste celui păcătos.

23 Cei mari, dregătorii, principii, sunt preamăriţi, dar nici unul dintre ei nu este mai mare decât cel ce se teme de Domnul.

24 Pe robul înţelept îl vor sluji oamenii liberi şi bărbatul cuminte nu va cârti când este dojenit.

25 Nu face pe filozoful când nu munceşti nimic şi nu te lăuda când eşti la strâmtoare.

26 Mai de laudă este cel ce lucrează şi are prisos întru toate, decât cel ce se plimbă, lăudându-se, iar pâine nu are.

27 Fiule, cinsteşte sufletul tău cu smerenia ta şi dă-i cinstea care i sc cuvine.

28 Căci pe omul care păcătueşte împotriva sufletului său, cine îl va socoti drept şi cine va cinsti pe cel ce-şi face de ocară viaţa sa?

29 Este câte un sărac pe care lumea îl cinsteşte pentru învăţătura lui pe când bogatul este cinstit pentru bogăţia lui.

30 Cel ce este de cinste în sărăcie, cu cât mai mult ar fi de cinste dacă ar ajunge bogat? Iar cel care e dispreţuit, bogat fiind, cu cât ar fi mai mult, dacă ar ajunge sărac?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.