×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ÎNŢELEPCIUNEA LUI SOLOMON

Capitolul 7

Solomon s’a rugat lui Dumnezeu să-i dea înţelepciune. Înţelepciunea trebue să treacă înaintea tuturor bunurilor pământeşti, fiindcă Dumnezeu iubeşte pe cel ce petrece întru înţelepciune.

1 Sunt şi eu om muritor, asemenea tuturor şi coborînd din neamul celui dintâi om zidit din pământ.

2 Şi am fost înfiripat, cu trupul, în pântecele maicii mele, închegându-mă din sânge, vreme de zece luni, din sămânţă bărbătească şi în ceasul somnului odihnitor.

3 Şi după ce m’am născut, am respirat aerul obştesc şi pe pământul obşteştii pătimiri am căzut şi eu, şi glasul meu dintâi, la fel ca la toată lumea, a fost plânsetul meu.

4 Am fost înfăşat în scutece şi am dat părinţilor grijă şi bătaie de cap.

5 Şi nici un împărat n’a început altfel, când s’a născut.

6 Că toţi intră în viaţă în acelaşi fel şi ies iarăşi la fel.

7 Pentru aceea m’am rugat şi mi s’a dat înţelepciune, am chemat, şi duhul cuminţeniei a coborît în mine.

8 Am ţinut la ea mai mult decât la schiptre şi decât la tronuri şi am socotit bogăţiile deşarte faţă de ea.

9 N’am pus alături cu ea nici pietrele cele mai scumpe, fiindcă tot aurul din lume pe lângă ea nu e decât nisip, iar argintul, înaintea ei, mi se pare noroi.

10 Am preţuit înţelepciunea mai mult decât sănătatea şi frumuseţea; am pus-o chiar înaintea luminii, fiindcă strălucirea ei nu se stinge niciodată.

11 Împreună cu ea mi-au venit toate bunătăţile, de vreme ce în mâinile ei sunt bogăţii nenumărate.

12 Şi m’am bucurat de toate acestea, căci înţelepciunea le aduce cu sine. Totuşi eu nu ştiam că ea este născătoarea lor.

13 Am învăţat-o fără viclenie, o împărtăşesc fără gelozie şi nu ascund comorile ei.

14 Ea este pentru oameni comoară nesfârşită, cei ce se folosesc de ea se fac prietenii lui Dumnezeu, pentru darurile agonisite de învăţătură.

15 Iar mie să-mi dăruiască Dumnezeu să grăiesc precum gândesc şi să cuget în chip vrednic despre darurile sale, căci el este povăţuitorul înţelepciunii şi îndreptătorul înţelepţilor.

16 Că în mâna lui suntem şi noi şi cuvintele noastre şi toată înţelepciunea şi ştiinţa lucrurilor.

17 El mi-a dat cunoştinţa cea adevărată despre cele ce sunt, ca să ştiu tocmirea lumii şi lucrarea stihiilor,

18 Începutul şi sfârşitul şi mijlocul vremilor, întoarcerile anotimpurilor şi prefacerile văzduhului,

19 Cursurile anilor şi rânduiala stelelor,

20 Firea dobitoacelor şi apucăturile fiarelor, puterea duhurilor şi gândurile oamenilor, feluritele neamuri ale plantelor şi însuşirile rădăcinilor.

21 Toate acele ascunse şi cele arătate le-am cunoscut, fiindcă înţelepciunea, meştera tuturor, mi-a dat învăţătură.

22 Într’adevăr, în ea se află un duh de înţelegere, sfânt, fără pereche, cu multe laturi, nepământesc, ager, pătrunzător, neîntinat, prea înţelept, fără de patimă, iubitor de bine, ascuţit, neştiutor de opreală, binefăcător,

23 Iubitor de oameni, neclintit, temeinic, neturburat, atotputernic, atotveghetor, şi răzbătând prin toate duhurile isteţe, curate şi oricât de subţiri.

24 Pentru că înţelepciunea este mai sprintenă decât orice mişcare, ea pătrunde şi-şi face loc pretutindeni prin curăţia ei.

25 Ea este suflul puterii lui Dumnezeu, ea este curata revărsare a slavei Celui Atotputernic, astfel că nimic nu poate s’o mânjească.

26 Ea este strălucirea luminii celei veşnice şi oglinda fără pată a lucrării lui Dumnezeu şi chipul bunătăţii sale.

27 Fiindcă este una, toate le poate, şi rămânând una cu sine, însăşi ea toate le înnoieşte, şi răspândindu-se, prin veacuri, în sufletele sfinte, ea întocmeşte din ele prieteni ai lui Dumnezeu şi prooroci.

28 Cu adevărat Dumnezeu nimic nu iubeşte fără numai pe cel ce petrece întru înţelepciune.

29 Ea este mai frumoasă decât soarele şi decât toată orânduirea stelelor; dacă o pui alături cu lumina, înţelepciunea o întrece.

30 Fiindcă după lumină urmează noaptea, pe când înţelepciunea rămâne nebiruită în faţa răutăţii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.