×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ÎNŢELEPCIUNEA LUI SOLOMON

Capitolul 6

Solomon socoteşte înţelepciunea folositoare pentru cârmuirea popoarelor şi zice: «Împăraţi ai popoarelor, dacă ţineţi la tronurile şi la schiptrurile voastre, cinstiţi înţelepciunea, ca să împărăţiţi în veac!»

1 Auziţi dar, împăraţilor, şi înţelegeţi, luaţi învăţătură, voi care judecaţi marginile pământului.

2 Băgaţi în urechi, voi cei ce stăpâniţi peste mulţimi şi care cu mândrie staţi în fruntea gloatelor neamurilor.

3 Pricepeţi că stăpânirea vi s’a dat de la Domnul şi puterea de la Cel Prea Înalt, care va cerceta faptele voastre şi va pune la încercare gândurile voastre.

4 Fiindcă, deşi dregători ai împărăţiei lui, n’aţi judecat drept, nici legea n’aţi păzit-o, nici n’aţi umblat după sfatul lui Dumnezeu.

5 Groaznic şi fără de veste el va sta asupra voastră, căci pentru cei mari judecata va fi cumplită.

6 Celor mici, Domnul le va arăta îngăduială şi milă, însă cei puternici vor fi pedepsiţi cu străşnicie.

7 Stăpânul tuturor nu se va ruşina de nici un obraz, nici nu se va sfii de vre-o mărire, căci şi pe cel mic şi pe cel mare el i-a făcut şi pronia lui e la fel pentru toţi.

8 Însă cei puternici avea-vor parte de o încercare mai grea.

9 Deci către voi, împăraţilor, îndreptez cuvintele mele, ca să învăţaţi înţelepciune şi să nu cădeţi.

10 Pentru că cei ce au păzit cu sfinţenie pravila sfântă sfinţi-se-vor şi cei ce vor învăţa-o vor şti ce să răspundă.

11 Iubiţi deci cuvintele mele şi le doriţi şi vă veţi învăţa din ele.

12 Înţelepciunea este luminată şi neînserată, şi cei ce o iubesc o văd uşor şi cei ce o caută o găsesc.

13 Ea iese în cale celor ce o doresc şi li se arată ea, întâi.

14 Cel ce se scoală pentru ea dis-de-dimineaţă nu se va osteni, căci o va afla şezând la poarta lui.

15 Cel ce-şi bate capul cu înţelepciunea îndeplineşte desăvârşirea minţii şi cel ce-şi pierde somnul pentru ea va fi în curând fără de grijă.

16 Ea umblă în toate părţile căutând pe cei vrednici de ea şi se arată prietenoasă în drumurile lor şi îi întâmpină în tot ce pun la cale.

17 Începutul ei este pofta cea adevărată de învăţătură.

18 Iar pofta de învăţătură are în sine iubirea, iar iubirea este paznica legilor ei, iar păzirea legilor ei este adeverirea nemuririi.

19 Iar nemurirea ne face să fim aproape de Dumnezeu.

20 Drept aceea, pofta înţelepciunii duce la împărăţia cea veşnică.

21 Deci dar, o, împăraţi ai popoarelor, dacă ţineţi la tronurile şi la schiptrele voastre, cinstiţi înţelepciunea, ca în veac să împărăţiţi!

22 Iar ce este înţelepciunea şi cum s’a făcut, sunt gata să vă spun, fără să ascund tainele lui Dumnezeu. Ci voi cerceta de la începutul făpturii şi voi da la lumină cunoştinţa ei şi nu voi trece pe alăturea de adevăr.

23 Nu voi merge pe acelaşi drum cu pizma care roade, căci ea n’are nici o părtăşie cu înţelepciunea.

24 Mulţimea înţelepţilor este mântuirea lumii şi un împărat cuminte însemnează bunăstarea norodului.

25 Drept aceea, luaţi învăţătură din cuvintele mele şi folosul va fi al vostru.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.