×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ÎNŢELEPCIUNEA LUI SOLOMON

Capitolul 4

Sufletul celui drept este plăcut lui Dumnezeu, de aceea îl scoate din mijlocul răutăţii. Moartea celor păcătoşi este cumplită.

1 Mai bine este să nu ai copii, dar să ai bunătate, căci pomenirea bunătăţii este nemuritoare; şi Dumnezeu o ştie şi oamenii o ştiu.

2 Când este de faţă, o urmezi, şi când s’a dus, îţi pare rău după ea. Bunătatea poartă veşnică cunună, veşnic biruitoare, ieşind fără mânjală din lupte câştigate.

3 Mulţimea pruncilor la cei nelegiuiţi nu este de nici un folos; din mlădiţele lor spurcate nu se va înfige rădăcină în adânc şi nu vor avea temei nezdruncinat.

4 Chiar dacă se va îmbrăca vremelnic întru ramuri, fiind fără temeinicie, se vor zgudui de vânt şi se vor dezrădăcina de puterea vijeliei.

5 Ramurile lor vor fi frânte mai nainte de vârsta deplină; rodul lor va fi netrebnic, crud la mâncare şi de nimic bun.

6 Fiindcă pruncii născuţi din somnul necurat sunt martori ai nelegiuirii părinţilor, când stai să-i cercetezi.

7 Cel drept, chiar când apucă să moară mai devreme, dă de odihnă.

8 Bătrâneţile cinstite nu sunt cele aduse de o viaţă lungă, nici nu le măsori după numărul anilor.

9 Înţelepciunea e la om adevărata cărunteţe şi vârsta bătrâneţelor însemnează o viaţă nespurcată.

10 Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit şi, fiindcă trăia între păcătoşi, l-a mutat de pe pământ.

11 A fost răpit ca răutatea să nu-i schimbe mintea sau înşelăciunea să nu-i amăgească sufletul.

12 Căci vraja viţiului întunecă simţirile bune şi ameţeala poftei schimbă gândul cel fără de răutate.

13 Ajungând curând la desăvârşire, dreptul a apucat ani îndelungaţi.

14 Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul s’a grăbit să-l scoată din mijlocul răutăţii.

15 Păgânii văd, dar nu pricep nimic şi nu-şi bat capul cu aşa ceva, că adică harul lui Dumnezeu şi mila lui sunt cu aleşii săi şi că poartă de grijă de sfinţii săi.

16 Dreptul care moare osândeşte pe nelegiuiţii care trăiesc, iar tinereţea ajunsă la grabnică desăvârşire osândeşte lungile bătrâneţe ale celui nedrept.

17 Vedea-vor sfârşitul înţeleptului, dar nu vor înţelege ce sfat a avut Dumnezeu cu el şi pentru ce l-a pus bine pentru sine.

18 Vedea-vor şi-şi vor bate joc, dar Domnul îi va face de ocară.

19 Căci vor fi pe urmă hoit fără de cinste, printre morţi, întru ruşine, în veac de veac; Domnul îi va zdrobi şi, muţi, îi va zvârli cu capul în jos, îi va zgudui din temelie şi vor pieri până la cel mai mic; chinul îi va măcina şi pomenirea lor se va şterge.

20 Veni-vor înspăimântaţi de ştiinţa păcatelor lor şi fărădelegile lor îi vor mustra faţă în faţă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.