×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ÎNŢELEPCIUNEA LUI SOLOMON

Capitolul 3

Cei drepţi, chiar dacă în faţa oamenilor au îndurat suferinţe, nădejdea lor e plină de nemurire, iar cei păcătoşi în ziua judecăţii nu vor avea mângâiere.

1 Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi chinul nu se va atinge de ele.

2 În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire şi ieşirea lor din lume li se pare mare nenorocire,

3 Şi plecarea lor dintre noi, un prăpăd, dar ei sunt în pace.

4 Chiar dacă, în faţa oamenilor, ei au îndurat suferinţe, nădejdea lor este plină de nemurire.

5 Şi fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de el.

6 Ca pe aur în topitoare, aşa i-a lămurit, şi ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit.

7 Străluci-vor în ziua răsplătirii şi ca nişte scântei care se lasă pe mirişte, aşa vor fi.

8 Judeca-vor neamurile şi stăpâni vor fi peste popoare şi Domnul va împăraţi întru ei, în veci.

9 Ei vor înţelege adevărul, ca unii care şi-au pus nădejdea în Domnul, cei credincioşi vor petrece cu el întru iubire, căci harul şi îndurarea sunt partea aleşilor lui.

10 Cei nelegiuiţi pedepsiţi vor fi, după cugetul lor cel viclean, pentru că nu le-a păsat de cel drept, iar de Dumnezeu s’au depărtat.

11 Defăimătorii înţelepciunii şi ai cucerniciei sunt ticăloşi, şi nădejdea lor este deşartă şi ostenelile lor fără de folos şi lucrurile lor netrebnice.

12 Femeile lor sunt fără de minte şi copiii lor sunt stricaţi şi spiţa lor e blestemată.

13 Drept aceea, fericită este cea stearpă care nu s’a pângărit şi care n’a cunoscut pat cu păcat; ea avea-va roadă la cercetarea sufletelor.

14 Tot aşa famenul ale cărui mâini n’au săvârşit fărădelegea şi împotriva Domnului n’a gândit cele rele; el va primi aleasă plată pentru credinţa lui şi, în casa Domnului, locul cel mai de dorit.

15 Căci roadă bunelor osteneli este slăvită şi rădăcina înţelepciunii n’are pieire.

16 Fiii desfrânaţilor nu vor avea desăvârşire şi sămânţa ieşită din patul nelegiuit se va stinge.

17 Că de vor şi avea viaţă lungă, nu vor fi de nici o treabă şi bătrâneţile lor, la urmă de tot, vor fi fără cinste.

18 Iar de vor muri de timpuriu, vor fi fără nădejde şi fără mângâiere vor fi în ziua judecăţii.

19 Căci neamul celui nedrept are groaznic sfârşit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.