×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A TREIA A LUI EZDREA

Capitolul 7

Porunca lui Dariu este îndeplinită. Sfinţirea templului. Prăznuirea sărbătorii Paştilor.

1 Atunci Sisin, guvernatorul Cele-Si-riei şi al Feniciei, împreună cu Şetarboznai, îndeplinitori ai celor poruncite de împăratul Dariu,

2 Cu mare osârdie se îndeletniciră cu lucrurile sfinte, ajutând pe bătrânii şi sfinţiţii cârmuitori ai Iudeilor.

3 Şi lucrul sfânt mergea sporind, în urma proorociilor proorocilor Agheu şi Zaharia,

4 Aşa că ei sfârşiră totul, după porunca Domnului Dumnezeului lui Israil,

5 Şi cu vrerea lui Cirus şi Dariu, împăraţii Perşilor, templul sfânt s’a sfârşit în ziua a douăzeci şi treia a lunii Adar, în anul al şaselea al lui Dariu împăratul.

6 Atunci fiii lui Israil, preoţii şi leviţii, precum şi ceilalţi care se întorseseră din robie şi care se mai adaoseră, săvârşiră după rânduiala scrisă în cartea lui Moise,

7 Şi aduseră jertfă la sfinţirea templului Domnului o sută de tauri, două sute de berbeci, patru sute de miei,

8 Doisprezece ţapi jertfă pentru păcatul întregului Israil, după numărul celor douăsprezece seminţii ale lui Israil.

9 Şi preoţii şi leviţii stăteau după seminţii, înveşmântaţi în odăjdii la lucrul Domnului Dumnezeului lui Israil, precum este rânduit în cartea lui Moise, tot aşa şi portarii, fiecare la uşa lui.

10 Atunci fiii lui Israil, cei care se întorseseră din robie, prăznuiră Paştile în ziua a paisprezecea a lunii întâi, după ce se curăţiseră preoţii împreună cu leviţii,

11 – Şi cei ce se întorseseră din robie nu se curăţiseră toţi, ci numai leviţii se curăţiseră, –

12 Şi junghiară mielul pascal pentru toţi fiii lui Israil întorşi din robie şi pentru fraţii lor, preoţii, şi pentru ei înşişi.

13 Dar la praznicul Paştilor luară parte nu numai Israiliţii întorşi din robie, ci şi toţi cei ce se depărtaseră de idolii popoarelor din ţară şi care cinstiseră pe Domnul.

14 Şi au prăznuit sărbătoarea azimelor timp de şapte zile, veselindu-se înaintea Domnului,

15 Căci el întorsese spre ei inima împăratului Perşilor, ca să întărească mâinile lor pentru lucrurile Domnului Dumnezeului lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.