×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A TREIA A LUI EZDREA

Capitolul 3

Rămăşagul celor trei tineri din garda împăratului Dariu.

1 Şi împăratul Dariu făcu ospăţ mare pentru toţi supuşii săi, pentru toţi curtenii săi, şi pentru toţi boierii din Media şi din Persia,

2 Pentru toţi satrapii şi generalii oştirii şi cârmuitorii supuşi lui, din India şi până în Etiopia, în o sută şi douăzeci şi şapte de satrapii.

3 Şi ei mâncară şi băură şi după ce se îndestulară se întoarseră înapoi, iar Dariu împăratul s’a dus în iatacul său de culcare şi s’a culcat, şi după aceea s’a deşteptat din somn.

4 Atunci cei trei tineri din garda împăratului, care păzeau pe împăratul, grăiră unul către altul:

5 «Să spunem fiecare din noi câte un cuvânt, să vedem al cui va fi mai înţelept, iar al cărui cuvânt va fi mai isteţ aceluia să-i dea Dariu împăratul daruri mari şi răsplată mare;

6 Şi să fie îmbrăcat în veşminte de porfiră, să bea din cupe de aur, să doarmă în pat de aur, să meargă în trăsură trasă de cai cu frâiele de aur, să poarte în cap turban de vison şi lănţuşele de aur la gât,

7 Iar pentru înţelepciunea lui să fie al doilea după Dariu şi rudă a lui să se cheme!»

8 Şi după ce fiecare şi-a scris cuvântul său, l-au pecetluit şi l-au pus sub perina împăratului Dariu şi au zis:

9 «Când se va deştepta împăratul, îi voi da lui scrisoarea, şi al cărui cuvânt va socoti împăratul şi cei trei mari sfetnici ai Perşilor că este cel mai înţelept, acela să câştige rămăşagul, precum este scris.»

10 Cel dintâi a scris: «Cel mai tare este vinul!»

11 Al doilea a scris «Împăratul este cel mai tare!»

12 Cel de al treilea a scris: «Mai tari sunt femeile şi mai presus de toate este adevărul!»

13 Şi când s’a deşteptat împăratul din somn, au luat scrisoarea şi i-au dat-o şi el a citit-o.

14 După aceea, el a trimis să cheme pe toţi dregătorii Persiei şi ai Mediei, satrapi şi generali de oştire, cârmuitori şi sfetnici. Apoi au intrat în divan, şi el a citit scrisoarea înaintea lor,

15 Şi a poruncit: «Chemaţi pe tineri ca să ne lămurească ei cuvintele lor!» Şi au fost chemaţi şi ei au intrat înlăuntru.

16 Şi el le-a grăit lor: «Tâlcuiţi-ne cele ce le-aţi scris!»

17 Atunci a început cel dintâi, cel care spusese despre puterea vinului şi a grăit astfel:

18 «Bărbaţilor! Cum să nu fie cel mai tare vinul? Tuturor oamenilor care îl beau, le zăpăceşte mintea,

19 Şi face tot una mintea împăratului şi a orfanului, a robului şi a celui liber, a celui sărman şi a celui bogat.

20 El pricinueşte în mintea orişicui bucurie şi veselie şi ne face să uităm de orice întristare şi de orice datorie.

21 Şi toate inimile le îndestulează din belşug, încât nimeni nu mai pomeneşte nici de împărat, nici de satrap, şi în orice clipă ne face să socotim toate numai în talanţi.

22 Când oamenii beau, nu-şi mai aduc aminte nici de prieteni şi nici de fraţi, ci îndată scot sabia.

23 Şi când se deşteaptă din ameţeala vinului, nu-şi mai aduc aminte de ceea ce au făcut.

24 O, bărbaţilor! Oare vinul nu este cel mai tare. de vreme ce împinge pe oameni să facă aşa?» Şi după ce spuse acestea, el tăcu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.