×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 7

Ostaşii lui Ghedeon, visul profetic şi lupta cu Madianiţii la Ain-Harod.

1 Şi Ierubbaal, adică Ghedeon, şi tot norodul care era cu el s’au sculat dis-de-dimineaţă şi au tăbărît la Ain-Harod, iar tabăra Madianiţilor venea spre miază-noapte de el, la poalele culmii More, în largul văii.

2 Atunci Domnul a zis lui Ghedeon: «Norodul care este cu tine e prea mult, ca să-ţi dau în mână pe Madianiţi; căci Israil ar putea să se semeţească împotriva mea şi să spună: «Mâna mea a fost mântuitoarea mea!»

3 Deci acum strigă tare în urechile mulţimii şi glăsueşte: «Cui îi este frică şi tremură să se întoarcă şi să se depărteze de muntele Ghilboa!» Atunci douăzeci şi două de mii, din gloată, s’au întors înapoi şi zece mii au rămas.

4 Ci iar a zis Domnul către Ghedeon: «Tot e prea mult norod. Adu-i jos la izvor, ca să ţi-i aleg acolo. Şi despre care îţi voi spune: acesta să meargă cu tine – acela să meargă cu tine! Iar toţi aceia despre care îţi voi spune: acesta să nu meargă cu tine – acela să nu meargă.»

5 Şi a adus pe oameni jos la izvor, iar Domnul a grăit către Ghedeon: «Pe toţi cei ce vor linchi apă cu limba, precum lincheşte câinele, să-i pui la o parte; pe toţi cei ce se vor pune în genunchi, ca să bea, să-i pui iarăşi la oparte.»

6 Şi numărul celor ce au linchit apa, din pumnii duşi la gură, a fost trei sute de inşi, pe când toţi ceilalţi din gloată, ca să bea apă, s’au pus în genunchi.

7 Ci Domnul a rostit către Ghedeon: «Cu cei trei sute de inşi care au linchit apa vă voi mântui pe voi şi eu voi da pe Madian în mâna ta; iar tot norodul celălalt, ducă-se fiecare la vatra sa!»

8 Atunci Ghedeon a luat din mâinile mulţimii ulcioarele şi buciumele lor şi pe toţi ceilalţi oameni din Israil i-a trimis pe fiecare la cortul său, iar pe cei trei sute de inşi i-a oprit. Şi tabăra Madianiţilor venea dedesubtul lui, în câmpie.

9 Şi în noaptea aceea, Domnul a grăit lui Ghedeon: «Scoală-te! Cazi peste tabără, căci o voi da în mâinile tale.

10 Iar dacă ţi-e frică să năvăleşti, pogoară-te în tabără mai întâi tu şi cu Pura, robul tău,

11 Şi ascultă ce se vorbeşte şi pe urmă mâinile tale fi-vor tari. Apoi dă năvală asupra taberei!» Şi a pornit de vale el şi cu Pura, robul său, până la întâia strajă a taberei.

12 Ci Madianiţii şi Amaleciţii şi toţi Fiii Răsăritului tăbărîseră în câmpie, mulţi ca lăcustele, iar cămilele lor erau nenumărate, ca nenumăratul nisip de pe ţărmul mării.

13 Când sosi Ghedeon, un om din strajă tocmai povestea tovarăşului său un vis şi spunea: «Am visat un vis şi iată o turtă de pâine de orz venea de-a rostogolul peste tabăra Madianiţilor şi a ajuns la cortul nostru şi l-a izbit şi l-a trântit şi l-a făcut vraişte şi năruit a rămas cortul!»

14 Atunci soţul său i-a răspuns şi a zis: «Aceasta nu însemnează altceva fără numai sabia lui Ghedeon, feciorul lui Ioaş, israilteanul: Dumnezeu va da în mâna lui pe Madianiţi, cu toată tabăra.»

15 Iar Ghedeon auzind istorisirea visului şi tâlcuirea lui, s’a închinat Domnului şi s’a întors în tabăra lui Israil şi a strigat: «Sus cu toţii, căci Domnul va da în mâinile voastre tabăra Madianiţilor!».

16 Apoi a împărţit pe cei trei sute de oameni în trei cete şi le-a dat la toţi în mână buciume şi ulcioare goale, iar înlăuntrul ulcioarelor torţe aprinse.

17 Şi Ghedeon le-a spus:«Uitaţi-vă la mine şi faceţi întocmai; şi iată când eu voi ajunge la capătul taberii, atunci precum voi face eu, întocmai faceţi şi voi.

18 Când eu voi suna din bucium, cu toţi cei de lângă mine, şi voi să sunaţi la fel din bucium de jur-împrejurul taberii şi să strigaţi: «Pentru Domnul şi pentru Ghedeon!»

19 Iar când Ghedeon şi cei trei sute de bărbaţi care îl însoţeau pătrunseră până la marginea taberii, la începutul străjii celei de mijloc, tocmai când se schimbau străjării, atunci ei au sunat din buciume şi au spart ulcioarele pe care le ţineau în mâini.

20 Şi câte trele cetele sunară din buciume şi sparseră ulcioarele şi, strângând în mâna stângă torţele şi ţinând în mâna dreaptă buciumele, sunau de zor şi strigau: «Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!»

21 Şi au stat aşa fiecare la locul lui de jur-împrejurul taberii, pe rând în tabără toţi alergau în toate părţile şi ţipau şi o rupeau de fugă.

22 Şi pe când cele trei sute de buciume răsunau, în toată tabăra Madianiţilor, întors-a Dumnezeu sabia fiecăruia împotriva tovarăşului său. Şi oastea a fugit până la Bet-Haşita spre Ţereda şi până la ţărmul râului Abel-Mehola, înspre Tabat.

23 Atunci au fost chemaţi fiii lui Israil din Neftali şi din Aşer şi din Manase întreg şi au fugărit pe Madianiţi.

24 Şi Ghedeon a trimis vestitori în tot ţinutul muntos al lui Efraim cu chemarea: «Pogorîţi să întâmpinaţi pe Madianiţi şi puneţi stăpânire pe vaduri până la Bet-Bara, adică pe Iordan». Şi strângându-se la chemare toţi bărbaţii din Efraim, au pus mâna pe vaduri până la Bet-Bara, adică pe Iordan.

25 Atunci au luat prinşi pe doi principi ai Madianiţilor, pe Oreb şi pe Zeeb; şi pe Oreb l-au ucis la stânca Oreb, iar pe Zeeb l-au ucis la teascul Zeeb. Şi au fugărit pe Madianiţi, iar capetele lui Oreb şi Zeeb le-au adus la Ghedeon, de cealaltă parte a Iordanului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.