×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 4

Debora şi Barac.

1 Ci fiii lui Israil n’au contenit să facă rele în ochii Domnului, după ce Ehud a murit.

2 Pentru aceea Domnul i-a dat vânduţi în mâna lui Iabin, regele Canaanului, care domnea în Haţor; iar voevodul oştirii sale era Sisera, care locuia în Haroşet-Hagoim.

3 Şi fiii lui Israil au strigat către Domnul, căci Iabin avea nouă sute de care de fier şi timp de douăzeci de ani a împilat crâncen pe fiii lui Israil.

4 Şi era o prorocită cu numele Debora, soţia lui Lapidot, şi ea judeca pe Israil în vremea aceea.

5 Şi ea stătea sub Finicul Deborei, între Rama şi Betel, în munţii Efraim, iar fiii lui Israil se urcau la ea, ca să le judece pricinile.

6 Şi Debora a trimis să cheme pe Barac, feciorul lui Abinoam, din Chedeşul lui Neftali şi a grăit către el: «Să ştii că aşa porunceşte Domnul Dumnezeul lui Israil: «Porneşte şi ia-o spre Muntele Tabor, luând cu tine zece mii de oameni din fiii lui Neftali şi din fiii lui Zebulon.

7 Şi eu voi mâna spre tine la râul Chişon, pe Sisera, căpetenia oştilor lui Iabin, cu carele lui şi cu gloatele lui, şi-l voi da în mâna ta.»

8 Dar Barac i-a răspuns: «Dacă vii cu mine, atunci mă duc; dacă însă nu vii cu mine, nu mă duc!»

9 A zis Debora: «Hotărît că merg cu tine; numai că slava nu va fi de partea ta în drumul pe care mergi, fiindcă Domnul va da prins pe Sisera în mâna unei femei!» Atunci s’a sculat Debora şi s’a dus cu Barac la Chedeş.

10 Şi Barac a chemat pe Zebulon şi pe Neftali la Chedeş, şi au pornit după el zece mii de oameni şi Debora a purces şi ea cu el.

11 Iar Heber Cheneul se despărţise de ceilalţi Cheniţi, adică de fiii lui Hobab, socrul lui Moise, şi-şi întinsese cortul până la stejărişul Ţaananim, aproape de Chedeş.

12 Şi i-au adus veste lui Sisera că Barac, feciorul lui Abinoam, s’a suit pe muntele Tabor.

13 Atunci Sisera a poruncit să-i vie toate carele sale, nouă sute de care de fier, şi toată oastea care era cu el, de la Haroşet-Hagoim la râul Chişon.

14 Iar Debora a zis lui Barac: «Porneşte, căci aceasta este ziua întru care Domnul va da pe Sisera în mâna ta! Cu adevărat, Domnul va merge înaintea ta!» Atunci Barac a pornit la vale, din muntele Tabor, cu cei zece mii de oameni după el.

15 Iar Domnul învălmăşi pe Sisera cu toate carele lui şi cu toată oastea lui, aruncându-i în ascuţişul săbiei în faţa lui Barac, aşa încât Sisera a sărit din carul lui de război şi a luat-o la fugă pe jos.

16 Iar Barac a urmărit carele şi oştirea până la Haroşet-Hagoim şi toată oştirea lui Sisera a trecut-o prin gura săbiei, de n’a mai rămas nimeni.

17 Şi Sisera a fugit pe jos spre cortul Iaelei, femeia lui Heber Cheneul, fiindcă între Iabin, regele Haţorului, şi casa lui Heber Cheneul era pace.

18 Atunci a ieşit Iaela în întâmpinarea lui Sisera şi i-a spus: «Intră, stăpâne, intră la mine, fii fără teamă!» Şi el s’a abătut la ea în cort şi l-a acoperit cu o velinţă.

19 Apoi el i-a zis: «Dă-mi, te rog, puţină apă să beau, că mi-este sete». Şi ea a desfăcut un burduf cu lapte şi i-a dat să bea şi l-a acoperit din nou.

20 Iar el i-a zis: «Stai la uşa cortului şi dacă va fi să vie cineva şi să te întrebe şi să-ţi zică: «Este cineva aici?», tu să răspunzi: «Nimeni!»

21 Dar Iaela, femeia lui Heber, a apucat un ţăruş de cort, apoi a pus mâna pe un ciocan şi s’a apropiat tiptil de Sisera pe când el dormea adânc şi i-a bătut ţăruşul în tâmplă şi a răzbit ţăruşul în pământ; şi Sisera s’a zbătut şi a murit.

22 Atunci iată s’a ivit Barac, care urmărea pe Sisera, şi Iaela a ieşit întru întâmpinarea lui şi i-a zis: «Vino să-ţi arăt pe omul pe care-l cauţi». Atunci el a intrat la ea în cort şi, iată, Sisera zăcea mort, cu ţăruşul în tâmplă.

23 Astfel Dumnezeu a smerit în ziua aceea pe Iabin, regele Canaanului, înaintea fiilor lui Israil.

24 Iar mâna fiilor lui Israil apăsa din ce în ce mai grea asupra lui Iabin, regele Canaanului, până ce l-au nimicit cu totul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.