×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 21

Israil jeleşte nimicirea lui Veniamin. Veniamin se înfiripează din nou.

1 Ci bărbaţii din Israil se juraseră la Miţpa cu acest jurământ: «Nimeni dintre noi să nu-şi dea fata lui, de soţie, celor din Veniamin!»

2 Şi poporul a venit «la Betel şi au stat acolo până seara, înaintea lui Dumnezeu, şi au ridicat glasurile lor şi s’au tânguit cu tânguire mare,

3 Şi au grăit: «Pentru ce, Doamne Dumnezeul lui Israil, s’a întâmplat aceasta în Israil, ca să lipsească astăzi din Israil o seminţie!»

4 Iar a doua zi s’a sculat poporul şi au clădit acolo un jertfelnic şi au adus arderi de tot şi jertfe de pace.

5 Apoi fiii lui Israil au întrebat: «Cine n’a venit la această adunare din toate seminţiile lui Israil, la Miţpa, înaintea Domnului?» Fiindcă ei se legaseră cu mare jurământ împotriva celor ce n’ar fi venit în faţa Domnului la Miţpa şi ziseseră: «Moartea să-i mănânce!»

6 Iar acum fiilor lui Israil le părea rău de Veniamin, fratele lor, şi ziceau: «O seminţie a fost astăzi retezată din Israil».

7 Ce vom face cu cei care au rămas fără femei, o dată ce noi ne-am jurat înaintea Domnului să nu le dăm femei din fetele noastre?»

8 Apoi au întrebat: «Este vreuna din seminţiile lui Israil care să nu fi venit la Miţpa, în faţa Domnului?» Şi iată nimeni nu venise, în tabără, la adunare, din Iabeşul Galaadului.

9 Atunci făcându-se numărătoarea poporului, s’a văzut că nu era de faţă nici un bărbat din locuitorii din Iabeşul Galaadului.

10 Atunci obştia a mânat într’acolo douăsprezece mii de oameni, dintre cei mai viteji, cu această poruncă: «Duceţi-vă şi treceţi pe locuitorii din Iabeşul Galaadului prin ascuţişul săbiei cu soţii şi cu copii cu tot!

11 Dar iată cum să faceţi: să daţi pieirii pe toţi bărbaţii şi pe orice femeie care a cunoscut bărbat!»

12 Şi ei au găsit, între locuitorii Iabeşului din Galaad, patru sute de fecioare care nu cunoscuseră bărbat şi le-au adus în tabăra de la Şilo, din ţara Canaanului.

13 Apoi obştia întreagă a trimis soli să vorbească cu Veniaminiţii care se aflau pe stânca Rimon, şi le-au vestit pacea.

14 În vremea aceea Veniamiţii s’au întors acasă şi şi-au luat soţii din femeile din Iabeşul Galaadului care scăpaseră cu viaţă, dar nu s’au găsit deajuns.

15 Iar poporului i se făcuse milă de Veniamin, fiindcă Domnul făcuse spărtură în seminţiile lui Israil.

16 Atunci au zis bătrânii obştiei: «Ce vom face cu cei ce au rămas fără femei, fiindcă femeile din Veniamin au fost nimicite?»

17 Apoi au zis iar: «Pământul de moştenire să rămână acelor Veniaminiţi care au scăpat, ca Să nu piară o seminţie din Israil,

18 Însă noi nu putem să le dăm soţii fetele noastre, fiindcă fiii lui Israil s’au jurat şi au zis: «Blestemat să fie cel care va da femeie lui Veniamin!»

19 Şi s’au chibzuit: «Iată, în fiecare an se prăznueşte o sărbătoare a Domnului la Şilo – care vine spre miazănoapte de Betel şi la răsărit de calea care suie de la Betel la Sihem şi la miază-zi de Lebona».

20 Apoi au poruncit Veniaminiţilor şi le-au zis: «Duceţi-vă şi staţi la pândă în vii;

21 Şi când veţi vedea că fetele din Şilo au ieşit ca să se prindă în horă, să ieşiţi din vii şi fiecare să-şi răpească soţia lui dintre fetele din Şilo şi să le duceţi la voi în Veniamin.

22 Iar când părinţii lor sau fraţii lor vor veni la voi ca să se jeluiască, atunci să le spuneţi: «Iertaţi-i pe ei, că şi-a luat fiecare pe soţia sa cu iureşul. Căci dacă le-aţi fi dat voi de bună voie, atunci aţi fi fost vinovaţi.»

23 Şi fiii lui Venamin au făcut întocmai aşa: şi-au răpit femei după numărul lor din fetele care jucau la horă şi s’au dus înapoi în cuprinsul moştenirii lor, unde au zidit oraşe în care au locuit.

24 În vremea aceea, fiii lui Israil s’au despărţit unii de alţii şi de acolo a apucat fiecare la seminţia şi la neamul lui, fiecare la moştenirea lui.

25 În vremea aceea când nu se pomenea de rege în Israil, fiecare făcea ce i se părea drept în ochii lui!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.