×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 18

Seminţia Dan cucereşte cetatea Laiş şi ridică un altar al lor.

1 În vremea aceea, nu era nici un rege în Israil; în vremea aceea seminţia Daniţilor îşi căuta o moşie unde să se sălăşluiască, fiindcă până atunci nu le căzuse încă parte de moştenire între celelalte seminţii ale lui Israil.

2 Deci fiii lui Dan au trimis, din neamul lor şi din cuprinsul seminţiei lor, cinci inşi, oameni curajoşi, din Ţora şi din Eştaol, ca să iscodească ţara şi s’o cerceteze. Şi le-a poruncit: «Duceţi-vă şi ispitiţi ţinutul!» Şi ei au venit în munţii Efraim, până la casa lui Miheia şi au mas noaptea acolo.

3 Şi fiind ei în preajma casei lui Miheia, au cunoscut glasul tânărului levit şi s’au abătut acolo şi l-au întrebat: «Cine te-a adus aici? Şi ce treabă faci tu aici? Şi cum îţi merge?»

4 Şi el le-a răspuns: «Cutare şi cutare a făcut Miheia pentru mine şi m’a tocmit în slujba lui şi am ajuns preotul lui!»

5 Atunci i-au spus aceia: «Te rugăm întreabă pe Dumnezeu, ca să ştim: fi-va oare cu noroc drumul pe care pornit-am noi?»

6 Preotul le-a dat acest răspuns: «Mergeţi sănătoşi! Plăcut îi este Domnului drumul pe care aţi pornit!»

7 Şi au plecat cei cinci oameni şi au ajuns la Laiş şi văzură că locuitorii din cetate trăiau fără frică, în felul Sidonienilor, tihniţi şi siguri, neavând nici o lipsă din roadele pământului şi stăpânind averi, şi apoi erau departe de Sidonieni şi n’aveau nici o legătură cu Siria.

8 Când au venit înapoi la fraţii lor, la Ţora şi la Eştaol, fraţii lor i-au întrebat: «Ce aţi adus?»

9 Răspuns-au ei: «Sculaţi-vă şi să năvălim peste ei, fiindcă am văzut ţinutul şi este foarte bun. Ci voi staţi cu mâna în sân! Nu zăboviţi să porniţi şi să vă duceţi să luaţi acest ţinut în stăpânire!

10 Când veţi intra, veţi da peste un popor care trăieşte fără grijă. Şi ţara lor se întinde în toate părţile. Iar Dumnezeu o va da în mâinile voastre. Este un loc unde nu lipseşte nimic din toate câte sunt pe pământ.»

11 Şi au pornit de acolo din neamul Daniţilor, din Ţora şi din Eştaol, şase sute de inşi înarmaţi de luptă.

12 Şi s’au dus şi au tăbărît la Chiriat-Iearim, în ţinutul Iuda; de aceea i-au zis acelui loc Mahane-Dan, până în ziua de azi. El este la apus de Chiriat-Iearim.

13 Şi au trecut de acolo în munţii Efraim şi au ajuns la casa lui Miheia.

14 Atunci au luat vorba cei cinci bărbaţi, care veniseră să iscodească ţinutul Laiş, şi au grăit către fraţii lor: «Ştiţi oare că în aceste case se află un efod şi terafimi şi un idol îmbrăcat cu argint? Gândiţi-vă acum ce aveţi de făcut!»

15 Şi ei s’au abătut într’acolo şi au ajuns la casa tânărului levit, adică la casa lui Miheia şi l-au întrebat de sănătate.

16 Iar cei şase sute de inşi dintre fiii lui Dan, purtând arme de luptă, stăteau dinaintea porţii.

17 Şi cei cinci inşi care veniseră să iscodească ţara s’au urcat şi au intrat acolo şi au luat efodul şi terafimii şi idolul cel îmbrăcat cu argint pe când preotul stătea dinaintea porţii cu cei şase sute de oameni purtători de arme de luptă.

18 Iar aceia au intrat în casa lui Miheia şi au luat efodul şi terafimii şi idolul cel îmbrăcat cu argint. Atunci preotul le-a spus: «Ce faceţi voi?»

19 Dar ei i-au răspuns: «Taci! Pune-ţi mâna la gură şi vino cu noi şi fii părintele şi preotul nostru. Ce este mai bine: să fii preot al casei unui singur om, sau să fii preotul unei seminţii şi al unui neam din Israil?»

20 Şi s’a îmbunat inima preotului şi a luat efodul şi terafimii şi idolul cel îmbrăcat cu argint şi s’a dus în mijlocul poporului.

21 Şi s’au întors şi au plecat si au pus pe femei şi pe prunci şi turmele şi averile înaintea lor.

22 Şi aceştia deabia se depărtaseră de casa lui Miheia şi iată că oamenii care locuiau în gospodăriile vecine cu gospodăria lui Miheia s’au adunat şi au ajuns din urmă pe fiii lui Dan,

23 Şi au strigat la fiii lui Dan, iar aceştia s’au întors la ei şi au rostit către Miheia: «Ce-ţi este? Şi ce-ai adunat atâta lume?»

24 El a răspuns: «Pe dumnezeul pe care mi-l făcusem, mi l-aţi luat, cu preot cu tot, şi v’aţi dus! Şi acum mie ce mi-a rămas? Şi iată că voi mă întrebaţi ce-mi este!»

25 Dar fiii lui Dan i-au zis: «Să nu ţi se mai auză glasul aici la noi, ca nu cumva să se năpustească împotriva voastră unii dintre ai noştri, întărâtaţi, şi să-ţi pierzi viaţa ta şi viaţa casnicilor tăi».

26 Şi Daniţii au pornit în drumul lor, iar Miheia, văzând că aceia sunt mai tari decât el, si-a întors faţa şi a venit înapoi acasă.

27 Şi Daniţii, după ce-au luat idolul făcut de Miheia şi preotul care-i slujea, au năvălit asupra Laişului, împotriva unui norod paşnic şi fără bănuială de primejdie, si l-au trecut prin ascuţişul săbiei, iar cetăţii i-au dat foc.

28 Şi nimeni n’a sărit într’ajutor, căci era departe de Sidon şi cu Siria nu avea nici o legătură. Şi vatra cetăţii era în valea Bet-Rehob. Apoi au clădit la loc cetatea şi s’au aşezat în ea.

29 Şi au pus cetăţii numele Dan, după numele lui Dan, părintele lor, feciorul lui Israil, însă la început numele cetăţii era Laiş.

30 Iar fiii lui Dan au ridicat pentru ei chipul idolului, şi Ionatan, fiul lui Gherşom, fiul lui Moise, el şi urmaşii săi au fost preoţii seminţiei Dan, până în ziua când chivotul a fost dus în robie.

31 Astfel ei şi-au pus idol chipul pe care-l făcuse Miheia. Şi a stat tot timpul, cât a stat şi casa Domnului, la Şilo.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.