×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 13

Israil sub jugul Filistenilor. Împrejurările naşterii lui Samson.

1 Şi fiii lui Israil iarăşi făcură răutăţi în ochii Domnului şi Domnul îi dădu în mâna Filistenilor timp de patruzeci de ani.

2 Şi era un bărbat din Ţora, din seminţia lui Dan, numit Manoe, iar femeia lui era stearpă şi nu făcea copii.

3 Şi îngerul Domnului s’a arătat femeii şi a zis către ea: «Iată, tu eşti stearpă şi nu faci copii, însă tu vei zămisli şi vei naşte un fecior.

4 Şi acum păzeşte-te şi nu bea vin şi nici băutură îmbătătoare şi nu mânca nimic necurat,

5 Că iată, tu vei rămânea grea şi vei naşte un fecior. Briciul nu se va atinge de capul lui, căci copilul va fi nazireu al Domnului din pântecele maicii sale; şi el este cel ce va începe să mântuiască pe Israil de sub jugul Filistenilor!»

6 Şi s’a dus femeia şi i-a istorisit bărbatului ei şi i-a spus: «Un om al lui Dumnezeu a venit la mine, şi chipul lui era ca chipul unui înger al lui Dumnezeu, minunat foarte, însă nu l-am întrebat de unde este el şi nici el nu mi-a spus cum îl chiamă.

7 Ci el a rostit către mine: «Iată-te, vei zămisli şi vei naşte un fecior. Tu, acum, să nu bei vin, nici băuturi îmbătătoare şi nici să mănânci ceva spurcat, fiindcă copilul tău va fi nazireu al lui Dumnezeu, din pântecele maicii sale şi până la moarte.»

8 Atunci Manoe s’a rugat Domnului şi a zis: «Te rog, o Doamne! Să mai vie încă o dată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis, ca să ne înveţe ce să facem cu pruncul care se va naşte!»

9 Şi Dumnezeu a auzit glasul lui Manoe şi îngerul lui Dumnezeu veni încă o dată la femeie, pe când ea se afla în ţarină, iar Manoe, bărbatul ei, nu era cu ea.

10 Atunci femeia a dat zor şi a alergat şi a vestit pe bărbatu-său spunându-i: «Iată, mi s’a arătat omul care a venit dăunăzi la mine».

11 Manoe s’a sculat şi a mers după femeia sa, şi sosind la omul acela i-a grăit: «Tu eşti omul care ai vorbit cu femeia mea?» Şi el a răspuns: «Eu sunt!».

12 Manoe a urmat: «Acum, dacă se împlineşte cuvântul tău, ce pravilă să aibă pruncul şi ce trebue să fac cu el?»

13 Răspuns-a îngerul Domnului lui Manoe: «De toate câte le-am spus femeii trebue să se păzească.

14 Din toate câte ies din viţa de vie să nu mănânce; vin şi băutură îmbătătoare să nu bea. Şi nimic necurat să nu mănânce. De toate câte am poruncit femeii, să se păzească!»

15 Zis-a iarăşi Manoe către îngerul Domnului: «Am vrea să te mai ţinem şi să-ţi pregătim un ied!»

16 Ci îngerul Domnului a răspuns lui Manoe: «Chiar dacă mă opreşti, nu voi mânca din demâncarea ta. Dacă însă pregăteşti o ardere de tot, atunci adu-o Domnului!» Căci Manoe nu ştia cum că acela este îngerul Domnului.

17 Deci Manoe l-a întrebat pe îngerul Domnului: «Cum te chiamă? Că de se va împlini făgăduinţa ta, noi vrem să te cinstim.»

18 Atunci i-a răspuns îngerul Domnului: «De ce întrebi tu de numele meu? Căci el este minunat!»

19 Şi Manoe a luat iedul şi prinosul de pâine şi le-a adus ardere de tot, pe stâncă, Domnului, celui ce săvârşeşte minuni; iar Manoe şi femeia lui stăteau şi se uitau.

20 Şi pe când flacăra se ridica de pe jertfelnic, la ceruri, îngerul Domnului s’a înălţat în flacăra jertfelnicului, şi Manoe şi femeia lui, care priviseră, au căzut cu feţele la pământ.

21 Şi îngerul Domnului nu s’a mai arătat lui Manoe şi femeii sale. Atunci a înţeles Manoe că acela fusese îngerul Domnului.

22 Ci a zis Manoe către femeia sa: «Fără îndoială că noi vom muri, căci am văzut pe Dumnezeu!»

23 Dar femeia lui i-a răspuns: «Dacă i-ar fi fost Domnului voia să ne omoare, n’ar fi luat din mâna noastră arderea de tot şi prinosul de pâine şi nu ne-ar fi arătat câte ne-a arătat şi nici nu ne-ar fi vestit acum un lucru ca acesta!»

24 După acestea, femeia a născut un prunc şi i-au pus numele Samson; şi pruncul s’a făcut mare şi Domnul l-a binecuvântat.

25 Şi Duhul Domnului a început să-l împingă spre Mahane-Dan, dintre Ţora şi Eştaol.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.