×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 12

Războiul dintre Galaad şi Efraim, Judecătorii Ibţan, Elon şi Abdon.

1 Efraimiţii, după aceea, s’au adunat, au trecut Iordanul pe la Ţefi şi au zis către Ieftae: «Pentru ce te-ai dus să te războeşti cu Amoniţii şi pe noi nu ne-ai chemat să mergem cu tine? Da-vom foc casei tale să arză peste tine!»

2 Ci Ieftae le-a răspuns: «Eu eram certat cu poporul meu şi Amoniţii îl jăcmăneau. Şi a strigat la voi, iar voi l-aţi mântuit din mâna lor.

3 Şi când au văzut că nu este nici un mântuitor, mi-am pus viaţa în primejdie şi am pornit împotriva Amoniţilor şi Domnul i-a dat în mâna mea. Pentru ce veniţi acum împotriva mea să luptaţi cu mine?»

4 Şi a strâns Ieftae pe toţi Galaadiţii şi a început războiul cu Efraimiţii, şi cei din Galaad răpuseră pe cei din Efraim. Şi fugarii efraimiţi ziceau: «Noi suntem Galaadiţi, în cuprinsul lui Efraim şi în cuprinsul lui Manase!»

5 Apoi Galaadiţii au pus stăpânire, în partea Efraimiţilor, pe vadurile Iordanului; şi când unul din fugarii efraimiţi zicea: «Lasă-mă să trec dincolo», atunci îl întrebau Galaadiţii: «Ce eşti tu? Efraimit?» Dacă el zicea: «Nu sunt!»,

6 Ei îi spuneau: «Atunci, ia zi: «Şibbolet»; iar acela zicea: «Sibbolet», fiindcă nu putea să rostească întocmai. Atunci puneau mâna pe el şi-l junghiau la vadurile Iordanului. Astfel au căzut în zilele acelea dintre Efraimiţi patruzeci şi două de mii de oameni.

7 Ieftae a fost judecător în Israil timp de şase ani; şi a murit Ieftae Galaaditul şi a fost înmormântat în cetatea sa, în Miţpa Galaadului.

8 După el a fost judecător în Israil, Ibţan din Betleem.

9 El avea treizeci de feciori şi a măritat şi a scos din casă treizeci de fete, şi iarăşi treizeci de nurori a adus în casă, femei feciorilor săi, şi a fost judecător în Israil şapte ani.

10 Apoi Ibţan a murit şi a fost înmormântat în Betleem.

11 Şi după el a fost judecător în Israil, Elon din Zebulon, care a judecat pe Israil zece ani.

12 Şi a murit şi Elon Zebulonitul şi a fost înmormântat în Aialon, în ţinutul Zebulon.

13 După el a fost judecător în Israil, Abdon, fiul lui Hilel din Piraton.

14 Şi el avea patruzeci de feciori şi treizeci de nepoţi, care umblau călare pe şaptezeci de asini. Şi a fost judecător în Israil opt ani.

15 Apoi Abdon, fiul lui Hilel din Piraton, a murit şi a fost înmormântat în Piraton, în ţinutul Efraim, pe muntele Amaleciţilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.