×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI BARUH

Capitolul 5

Întoarcerea din robie. Dumnezeu este cel ce aduce biruinţa lui Israil şi el este cel care îl călăuzeşte.

1 Dezbracă-te, Ierusalime, de haina ta de jale şi de necaz şi îmbracă-te deapururi cu podoaba strălucirii lui Dumnezeu.

2 Îmbracă-te cu mantia dreptăţii, care vine de la Dumnezeu, şi pune-ţi în cap diadema strălucirii Celui Veşnic.

3 Dumnezeu arăta-va strălucirea ta tuturor ţărilor de sub cer,

4 Şi vei fi numit cu numele cel pus de Dumnezeu deapururi: «Pacea dreptăţii» şi «Slava temerii de Dumnezeu».

5 Scoală-te, Ierusalime, şi sue-te pe înălţime şi priveşte în jur spre răsărit! Iată, copiii tăi s’au adunat de la răsărit şi până la apus la cuvântul Domnului, bucurându-se că Domnul şi-a adus aminte de ei.

6 Ei plecaseră de la tine pe jos, duşi de vrăjmaşi, însă Dumnezeu îi întoarce acasă cu cinste ca pe vlăstari de împărat,

7 Căci Dumnezeu a poruncit ca orşicare munte înalt şi veşnicele coline să se lase în jos şi văile să se prefacă în şesuri, ca Israil să treacă sub ocrotirea slavei Domnului;

8 Codrii şi crângurile mirezmate să umbrească pe Israil la porunca Domnului.

9 Căci Domnul însuşi, cu bucurie mare, călăuzeşte pe Israil întru lumina strălucirii sale, cu dreapta lui milostivire.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.