×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA IUDITEI

Capitolul 4

Olofern porneşte împotriva Iudeilor. Ei postesc şi se roagă lui Dumnezeu. Cuvântul arhiereului Ioachim.

1 Când auziră fiii lui Israil cei care locuiau în Iudeea, de tot ceea ce Olofern, generalul lui Nabucodonosor, împăratul Asirienilor, făcuse popoarelor şi cum le jefuise toate templele lor şi le nimicise,

2 Se spăimântară în faţa lui foarte tare şi se turburară din pricina Ierusalimului şi a templului Dumnezeului lor,

3 Fiindcă nu trecuse multă vreme de când se întorseseră ei din robie şi abia de curând tot norodul Iudeei se strânsese la un loc, şi după pângărirea care se întâmplase, odoarele sfinte, jertfelnicul şi templul fuseseră iarăşi sfinţite.

4 Şi ei trimiseră în ţinutul Samariei şi în sate şi la Bethoron şi la Belmain şi la Ierihon şi la Hoba şi la Haţor şi în valea Salemului,

5 Şi puseră strajă pe toate vârfurile munţilor celor mai înalţi şi întăriră toate satele muntelui şi adunară în sate merinde, pregătindu-se de război, căci lanurile lor fuseseră secerate de curând.

6 Ioachim, arhiereul din zilele acelea în Ierusalim, scrise locuitorilor din Betulia şi din Betomestem din preajma Ezdrelonului, înaintea câmpiei celei mari, în apropiere de Dotan,

7 Să întărească trecătorile muntelui, fiindcă prin ele drumul răzbea spre Iudeea, şi era uşor să împiedice trecerea, fiindcă o trecătoare era îngustă cel mult pentru doi oameni.

8 Şi fiii lui Israil făcură întocmai după porunca arhiereului Ioachim şi a bătrânilor întregului popor al lui Israil, care ţineau sfat în Ierusalim.

9 Atunci întreg Israilul strigă către Dumnezeu cu mare râvnă şi se smeri cu înfocare.

10 Atât ei cât şi femeile şi copiii lor, vitele şi streinii şi simbriaşii şi robii cumpăraţi se încinseră cu sac peste coapsele lor.

11 Şi tot Israilul, bărbaţi, femei şi copii, locuitori ai Ierusalimului, căzură cu faţa la pământ în templu şi-şi presărară cenuşă în cap şi întinseră veşmintele lor de jale în faţa Domnului.

12 Aşijderea îmbrăcară şi jertfelnicul cu sac şi strigară către Dumnezeul lui Israil într’un cuget şi cu înfocare, ca să nu lase pradă pe copiii lor şi pe femeile lor jaf, şi oraşele moştenirii lor nimicirii, şi templul pângăririi şi ocării şi batjocurii păgânilor.

13 Şi Domnul auzi glasul lor şi văzu obida lor, şi norodul din toată Iudeea şi locuitorii Ierusalimului postiră mai multe zile în faţa templului Domnului celui atotputernic.

14 Şi arhiereul Ioachim, împreună cu toţi preoţii stătători şi slujitori înaintea Domnului, încinşi cu sac peste coapse, aduceau arderea de tot de fiece zi şi juruinţele şi darurile de bună voie ale poporului.

15 Şi cu cenuşă presărată pe mitrele lor strigau către Domnul din toată puterea lor, ca să caute cu îndurare către întregul neam a lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.