×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA IUDITEI

Capitolul 3

Multe popoare trimit soli la Olofern, ca să i se supună, dar el nu conteneşte jaful şi pustiirea.

1 Atunci trimiseră la el soli cu îndemnuri de pace şi cu vorbă:

2 «Iată, noi stăm înaintea ta ca robi ai împăratului Nabucodonosor, ci fă cu noi ceea ce ţi se pare bun în faţa ta.

3 Iată, gospodăriile noastre, toate ţarinile noastre, turmele şi cirezile şi toate târlele aşezărilor noastre sunt înaintea ta ca să faci cu ele cum îţi va plăcea.

4 Iată, şi cetăţile noastre şi locuitorii dintr’însele sunt robii tăi! Vino şi fă cu ei cum crezi că este bine în ochii tăi!»

5 Şi după ce crainicii veniră la Olofern şi-i spuseră lui toate cuvintele acestea,

6 El se coborî cu oastea pe ţărmul Mării şi puse străji în cetăţile întărite şi luă dintr’înşii pentru oştirea lui oameni unu si unu.

7 Şi ei precum şi întreg ţinutul învecinat îl primiră cu cununi, cu danturi şi cu cântece însoţite de daira.

8 Cu toate acestea el pustii întregul lor ţinut şi dumbrăvile lor le tăie, având de gând să nimicească toţi zeii pământului, ca toate popoarele să i se închine lui Nabucodonosor şi toate limbile şi neamurile să i se roage ca unui dumnezeu.

9 Şi aşa ajunse el la Ezdrelon, aproape de Dotan, care se află în faţa marelui şes al lui Iuda,

10 Şi-şi aşeză oştirea între Ghibeea şi Schitopolis, unde a zăbovit o lună de zile ca să-şi adune toate poverile oştirii sale.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.