×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA IUDITEI

Capitolul 16

Cântarea de laudă a Iuditei, în care proslăveşte pe Domnul. Viaţa ei cucernică şi cu înfrânare. Ea ajunse la adânci bătrâneţe şi înainte de moarte îşi împărţi averea.

1 Şi Iudita zise: «Porniţi Domnului cântare din timpane, cântaţi-i stăpânului din chimvale, măestriţi-i un psalm nemai cântat, preamăriţi şi sus strigaţi numele lui!

2 Dumnezeu cel ce conteneşte războaiele este Domnul, căci, în tabără şi în mijlocul poporului, el m’a scăpat din mâna celui ce mă urmărea pe mine.

3 Venit-a Asur din munţii de la miază-noapte, el veni cu zecile de mii ale oştirii sale, şi mulţimea lor stăvilea puhoaiele şi caii lor acopereau văile.

4 Şi-şi făcea socoteală să pârjolească plaiurile mele şi pe flăcăii mei să-i junghie cu sabia, pe pruncii mei să-i dea la pământ, pe copiii mei să-i dea de jaf şi pe fecioarele mele să le răpească.

5 Domnul cel atotputernic prin mâna unei femei i-a nimicit,

6 Căci voevodul lor n’a fost doborît de tineri voinici, şi nici feciorii uriaşilor nu l-au lovit pe el, şi nici nu i-au stat împotrivă oameni înalţi ca munţii, ci Iudita, fiica lui Merari, cu frumuseţea feţei ei l-a dat la pământ.

7 Căci ea s’a dezbrăcat de veşmintele ei de văduvă, spre biruinţa celor obijduiţi din Israil, ea şi-a uns faţa cu mir,

8 Şi-a împletit cosiţa sub turban şi s’a îmbrăcat cu veşmânt de in, ca să-l ademenească.

9 Cu sandalele ei i-a luat ochii, frumuseţea ei i-a robit inima, şi cu sabia retezatu-i-a capul.

10 Perşii s’au îngrozit de bărbăţia ei şi Mezii de cutezanţa ei.

11 Atunci au chiuit obijduiţii mei şi au strigat din răsputeri cei fără vlagă, iar ei s’au spăimântat şi şi-au ridicat glasul şi au luat-o la goană.

12 Copii de mame tinere i-au străpuns cu sabia şi ca pe nişte robi i-au doborît la pământ, perit-au în rândul de bătălie al Domnului meu.

13 Cânta-voi Dumnezeului meu cântare nouă: Doamne, mare eşti tu şi prea slăvit, minunat în puterea ta, şi nimeni nu poate să te întreacă!

14 Ţie să-ţi slujească întreaga făptură, pentru că tu ai zis şi toate s’au făcut. Trimis-ai Duhul tău şi totul a fost zidit şi nimeni nu poate să stea împotrivă poruncii tale!

15 Munţii ca şi mările se zbuciumă din temelie, stâncile se topesc cum se topeşte ceara înaintea feţei tale, iar cu cei ce te cinstesc pe tine, milostiv eşti tu cu ei!

16 Fiindcă orice jertfă cu miros de mireazmă preţueşte puţin pentru tine şi toată grăsimea arderii de tot este şi de mai puţin preţ, însă cel ce se teme de Domnul deapururi este mare.

17 Vai de noroadele care se ridică împotriva norodului meu, căci Domnul cel atotputernic le va pedepsi în ziua judecăţii, şi va da focului şi viermilor pradă trupul lor, ca să urle de durere în veci de veci!»

18 Şi când ajunseră la Ierusalim, se închinară lui Dumnezeu, iar după ce norodul se curăţi, aduse arderi de tot, daruri de bună voie şi danii.

19 Şi Iudita afierosi toate lucrurile lui Olofern, câte i le dăduse norodul, iar pologul pe care îl luase din iatacul lui, îl dădu ca afierosire pentru Domnul.

20 Şi poporul se veseli în Ierusalim trei luni, în faţa templului, şi Iudita rămase la ei.

21 Iar după aceste zile, fiecare se întoarse la clironomia lui, şi Iudita se întoarse în Betulia şi-şi petrecu viaţa la gospodăria ei. Şi cu înaintarea în vârstă a ajuns vestită în toată ţara.

22 Mulţi au dorit-o, dar nimeni nu a cunoscut-o în toate zilele vieţii ei, de când murise soţul ei Manase şi se adăogase la poporul lui.

23 Ea era foarte bătrână şi ajunse în casa bărbatului ei la o sută şi cinci ani. Şi ea dezrobi pe roaba ei. Ea muri în Betulia şi fu îngropată în gropniţa bărbatului ei Manase.

24 Şi neamul lui Israil o jeli şapte zile. Şi înainte de moarte îşi împărţi averea la rudele bărbatului ei Manase şi la cele mai de aproape rude din neamul ei.

25 Şi cât a trăit Iudita, nimeni n’a îndrăznit să turbure pe Israiliţi şi încă multă vreme după moartea ei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.