×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA IUDITEI

Capitolul 11

Iudita dezvălueşle lui Olofern pricina venirii ei în tabăra Asirienilor şi arată necazul în care se găsesc locuitorii Betuliei. Olofern se bucură şi-i făgădueşte că va fi luată la curtea lui Nabucodonosor.

1 Atunci Olofern îi zise: «Fii cutezătoare, femeie, şi nu te teme în inima ta, fiindcă eu nu fac rău nimănui care este gata să slujească lui Nabucodonosor, împăratul lumii.

2 Şi poporul tău care locueşte în munte, dacă nu m’ar fi dispreţuit, n’aş fi ridicat suliţa mea împotriva lui. Ci ei singuri şi-au făcut-o.

3 Dar spune-mi acum: Pentru ce ai fugit de la ei şi ai venit la noi? Căci ai venit spre mântuirea ta. Fii curajoasă! În noaptea aceasta vei scăpa cu viaţă, cum şi de acum înainte.

4 Nimeni să nu-ţi facă rău, ci bine, aşa cum se întâmplă cu slujitorii stăpânului meu, împăratul Nabucodonosor.»

5 Atunci Iudita îi grăi lui: «Priveşte cu îngăduinţă cuvintele roabei tale, ca roaba ta să vorbească înaintea ta. Şi nici un cuvânt mincinos nu voi spune stăpânului meu în acesta noapte.

6 Şi dacă vei urma cuvintele roabei tale, Dumnezeu va desăvârşi cu tine lucrul său, iar stăpânul meu va merge drept la ţintă.

7 Căci viu este Nabucodonosor, împăratul lumii, şi vie este puterea lui care te-a trimis ca să pui rânduiala în toată făptura, căci nu numai oamenii îi slujesc lui prin tine, ci şi dobitoacele câmpului, vitele şi păsările cerului vor trăi prin puterea ta, pentru Nabucodonosor şi pentru întreaga casă a lui.

8 Auzit-am de înţelepciunea ta şi de iscusinţa duhului tău, şi toată lumea ştie că tu nu numai că eşti bun în toată împărăţia şi tare priceput, ci eşti şi neîntrecut în meşteşugul războiului.

9 Şi cuvântul pe care l-a grăit Ahior în sfatul tău, l-am auzit şi noi, căci locuitorii din Betulia l-au lăsat cu viaţă, iar el le-a spus tot ceea ce ţi-a grăit ţie.

10 Pentru aceasta, stăpâne şi doamne, nu dispreţui cuvântul lui, ci pune-l în inima ta, că el este adevărat. Neamul nostru nu poate să fie pedepsit şi sabia nu poate să-l biruiască, dacă el nu păcătueşte împotriva Dumnezeului său.

11 Şi acum, pentru ca domnul meu să nu fie izgonit, fără să-şi fi ajuns ţinta, ci ca moartea să dea peste ei, ei au căzut în păcat, şi cu acest păcat întărâtă pe Dumnezeul lor, şi aşa este ori de câte ori săvârşesc vre-o fărădelege.

12 Şi după ce li s’au isprăvit merindele şi au rămas fără de apă, ei s’au hotărît să pună mâna pe vite, şi tot ceea ce Dumnezeu a oprit prin legile sale ca să nu se mănânce, ei au de gând să mănânce.

13 Chiar şi pârga grâului şi zeciuială de la vin şi de la untdelemn, pe care ei o păstraseră pentru preoţii care slujesc în Ierusalim în faţa Dumnezeului nostru, s’au hotărît să le mănânce, lucruri pe care nimeni din popor nu are voie să le atingă, nici măcar cu mâna.

14 Dar fiindcă locuitorii de acolo au făcut la fel, au trimis la Ierusalim oameni care să le aducă învoială din partea sfatului.

15 Şi îndată ce li se va aduce la cunoştinţă şi vor săvârşi atari lucruri, chiar în ziua aceea îţi vor fi daţi ţie spre pieire.

16 Deci, când roaba ta a aflat toate acestea, am fugit de dinaintea lor şi Dumnezeu m’a trimis să-ţi dau de ştire fapte care când se vor auzi, lumea întreagă se va înspăimânta,

17 Fiindcă roaba ta este temătoare de Dumnezeu şi ziua şi noaptea se roagă Dumnezeului ceresc. Şi acum rămânea-voi la tine, stăpâne, şi roaba ta va ieşi noaptea în văgăuna stâncii, ca să mă rog lui Dumnezeu, şi el îmi va spune când au săvârşit ei păcatele acestea.

18 Apoi eu voi veni la tine şi-ţi voi dezvălui tot, iar tu vei porni cu oştirea ta şi nimeni din ei nu va putea să-ţi ţină piept.

19 Şi te voi călăuzi prin mijlocul Iudeei, până în faţa Ierusalimului, şi-i vei goni ca pe oile care nu au păstor. Şi nici un câine nu va mârâi înaintea ta. Asemenea lucruri mi s’au descoperit şi mi s’au vestit, şi trimisă am fost să ţi le dau de ştire!»

20 Şi cuvintele ei plăcură lui Olofern şi tuturor căpitanilor lui, încât ei se minunară de înţelepciunea ei şi ziseră:

21 «O astfel de femeie frumoasă la chip şi înţeleaptă la vorbe nu se află nicăieri, de la un capăt şi până la celălalt al pământului!»

22 Apoi Olofern îi zise ei: «Bine a făcut Dumnezeu de te-a trimis înaintea poporului, ca astfel biruinţa să fie în mâinile noastre, iar cei care dispreţuesc pe stăpânul meu să aibă parte de prăpăd.

23 Şi acum tu eşti frumoasă la chip şi iscusită la vorbă. Dacă vei face precum ai zis, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu şi tu vei sta în palatul lui Nabucodonosor împăratul şi vestită vei fi în toată lumea!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.