×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA IUDITEI

Capitolul 10

Iudita pleacă din Betulia şi se Îndreaptă spre tabăra Asirienilor. Străjile asiriene o duc la cortul lui Olofern.

1 Şi după ce sfârşi cu rugăciunea către Dumnezeul lui Israil şi toate cuvintele ei se conteniră,

2 Se ridică de unde căzuse cu faţa la pământ şi chemă pe roaba ei şi se duse în casa unde ea petrecea Sâmbetele şi zilele de praznic,

3 Şi se dezbrăcă de veşmintele ei de văduvie şi-şi spălă trupul cu apă şi se unse cu mir de mare preţ, şi-şi pieptănă cosiţa, şi-şi puse turban în cap şi se îmbrăcă cu hainele de sărbătoare, cu care avea obicei să se îmbrace când trăia bărbatu-său Manase.

4 Apoi se încălţă cu sandalele, îşi puse lănţişoarele la picioare şi inelele şi cerceii şi toate podoabele ei. Şi se împodobi până într’atâta, încât cei care o vor vedea să rămână înmărmuriţi.

5 Şi dădu roabei sale un burduf cu vin şi un ulcior cu untdelemn, şi umplu o dăsagă cu pâine de orz şi cu turte de smochine şi pâine de grâu curat, şi toate le făcu o legătură şi i le puse în cârcă roabei.

6 Şi ele se îndreptară spre poarta oraşului Betulia şi găsiră stând lângă poartă pe Ozias şi pe bătrânii oraşului, pe Habris şi pe Harmis.

7 Când ei văzură pe Iudita, căci faţa ei era schimbată şi veşmintele ei aşijderea, rămaseră uimiţi de frumuseţea ei şi-i ziseră:

8 «Dumnezeul părinţilor noştri să-ţi dea ţie har ca să-ţi ajungi ţelul tău, spre mândria fiilor lui Israil şi spre slava Ierusalimului!» Şi ei se rugară lui Dumnezeu.

9 Atunci ea zise: «Daţi poruncă să mi se deschidă poarta oraşului, ca să săvârşesc ceea ce am grăit cu voi!» Şi ei porunciră paznicilor să-i deschidă, după cuvântul ei.

10 Şi ei făcură întocmai. Şi Iudita împreună cu roaba ei ieşiră. Şi locuitorii oraşului se uitară după ea până coborî muntele devale şi străbătu valea şi până o pierdură în zare.

11 Şi ea străbătu valea drept înainte până când se întâlni cu străjării Asirienilor.

12 Şi ei o opriră şi o întrebară: «Cine eşti, de unde vii şi încotro te duci?» Şi ea răspunse: «Sunt fiică de Evrei, şi fug de la ei, căci ei vor fi zdrumicaţi de voi,

13 Şi mă duc la Olofern, generalul oştirii voastre, ca să-i destăinuesc adevărul şi să-i arăt un drum pe unde să apuce ca să ia în stăpânire muntele întreg, fără ca să piară nici unul din oamenii lui!»

14 Când auziră străjării cuvintele ei şi se uitară în ochii ei, – fiindcă ea era în ochii lor negrăit de frumoasă, – îi ziseră:

15 «Ţi-ai scăpat viaţa; grăbeşte-te şi te coboară la stăpânul nostru şi îndreaptă-te spre cortul lui, iar unii din noi să te însoţească, până când te vor preda în mâinile lui!

16 Şi când te vei înfăţişa înaintea lui, inima ta să nu se teamă, ci arată-i precum ai spus, şi el se va purta domol cu tine!»

17 Apoi ei aleseră o sută de inşi pe care îi puseră s’o însoţească pe ea şi pe roaba ei. Şi ei le duseră la cortul lui Olofern.

18 Şi se iscă un freamăt în tabără, căci vestea despre sosirea ei pătrunsese în corturi. Şi veniră şi o înconjurară, fiindcă ea stătea afară în faţa cortului lui Olofern, până să-i dea de ştire despre ea.

19 Şi ei se minunau de frumuseţea ei, şi pentru ea ei se minunau de fiii lui Israil şi ziceau unii către alţii: «Cine poate să dispreţuiască un astfel de popor care are în el asemenea femei? Nu este cu cale să scape nici unul din ei, fiindcă dacă ar scăpa, ar putea să amăgească o lume întreagă!»

20 Şi cei ce făceau de strajă la Olofern precum şi căpitanii lui ieşiră afară şi o duseră în cort.

21 Şi Olofern se odihnea pe patul său, sub un polog de porfiră ţesut cu fire de aur, cu smaralde şi cu pietre scumpe.

22 Şi când el fu înştiinţat despre ea, le ieşi în tinda cortului, iar înaintea lui orbii mergeau cu sfeşnice de argint.

23 Şi când el şi căpitanii lui dădură cu ochii de Iudita, se minunară de frumuseţea chipului ei. Şi ea căzând cu faţa la pământ i se închină, iar robii săi o ridicară.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.