×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA IUDITEI

Capitolul 1

Războiul între Nabucodonosor şi Arpaxad. Arpaxad este înfrânt.

1 Era în anul al doisprezecelea al împărăţiei lui Nabucodonosor, care a domnit peste Asirieni în marea cetate a Ninivei, şi în vremea domniei lui Arpaxad, care a domnit peste Mezi în Ecbatana.

2 Acesta zidi împrejurul Ecbatanei ziduri din lespezi de piatră tăiate în patru colţuri, lespezi lungi de trei coţi şi late de trei coţi, şi zidurile erau înalte de şaptezeci de coţi şi late de cincizeci de coţi.

3 Şi el ridică deasupra porţilor cetăţii, turnuri înalte de o sută de coţi şi late de şaizeci de coţi.

4 Şi-i făcu porţi, porţi înalte de şaptezeci de coţi şi late de patruzeci de coţi, ca să poată ieşi uriaşa sa oştire şi pedestrimea.

5 În zilele acelea, împăratul Nabucodonosor porni cu război împotriva împăratului Arpaxad, în şesul cel mare, adică în şesul din ţinutul Ragau.

6 Şi s’au pornit împotriva lui toţi locuitorii şesului şi toţi cei ce locuiau de-a-lungul Eufratului şi al Tigrului şi al fluviului Ulai, şi cei din şesul lui Arioh, regele Elimeilor, precum şi foarte multe popoare care se strânseră laolaltă împotriva Caldeilor.

7 Dar Nabucodonosor, împăratul Asirienilor, trimise crainici la toţi locuitorii Persiei şi către toţi aceia care locuiau spre asfinţit, către locuitorii Ciliciei şi ai Damascului, ai Libanului şi ai Antilibanului, precum şi către cei ce locuiau pe ţărmul mării,

8 Şi la popoarele care sălăşluiau în Carmel şi în Galaad şi în Galileea de sus şi în larga câmpie a Ezdrelonului,

9 Şi către toţi aceia care locuiau în Samaria şi în oraşele ei şi dincolo de Iordan până la Ierusalim, şi în Bet-Anot şi în Halhul şi în Cadeş până la fluviul Egiptului, şi în Tahpanhes şi în Ramses şi întreaga ţară Goşen,

10 Până dincolo de Tanis şi de Memfis, şi la toţi locuitorii Egiptului până în hotarele Etiopiei.

11 Dar locuitorii pământului întreg dispreţuiră cuvântul lui Nabucodonosor, împăratul Asirienilor, şi nu porniră cu el la război, fiindcă ei nu se temeau de el, ci-l socoteau ca pe un om oarecare. Şi aşa ei trimiseră pe crainicii lui înapoi cu mâinile goale şi plini de ocară.

12 Atunci Nabucodonosor se mânie foarte împotriva acestui ţinut întreg şi se jură pe tronul său şi pe împărăţia sa, ca să-şi răzbune pe toate ţinuturile Ciliciei şi ale Damascului şi cu sabia ca să nimicească pe toţi locuitorii din ţara Moabului şi pe fiii lui Amon, Iudeea toată şi pe toţi locuitorii Egiptului până la ţinutul celor două Mări.

13 Şi în anul al şaptesprezecelea, el năvăli cu armata sa împotriva împăratului Arpaxad şi-l înfrânse în luptă şi nimici toată oştirea lui toată călărimea, precum şi toate carele lui de război.

14 Apoi cuceri cetăţile lui şi pătrunse până la Ecbatana, cuprinse turnurile, pustii uliţele ei şi strălucirea ei o făcu de ocară,

15 Iar pe Arpaxad îl prinse în munţii Ragau, îl străpunse cu vârful lăncii şi în aceeaşi zi îl omorî.

16 Şi el se întoarse la Ninive împreună cu cei care se alăturaseră de el, o foarte mare mulţime de popor războinic. Şi acolo se odihni şi făcu ospăţ o sută douăzeci de zile.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.